Dodaj tą szkołę do ulubionych!

Informacje kontaktowe

Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej im. K. K. Baczyńskiego

ul. Magnoliowa 8, 20-143 Lublin

Telefon:
81 747 03 78

Fax:
81 747 03 78

Adres e-mail:
lcez@um.lublin.pl

Adres www:
www.lcez.lublin.pl

Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej im. K. K. Baczyńskiego

Technik mechatronik

  • Zadania i czynności

Technik mechatronik projektuje i wytwarza części i zespoły maszyn i urządzeń mechanicznych z wykorzystaniem technik komputerowych. Wykorzystuje w swojej pracy nowoczesne techniki sterowania maszynami i urządzeniami łączące w sobie elektronikę, informatykę, mechanikę, automatykę i robotykę.

Pozyskuje, ocenia i tworzy dokumentację techniczną do urządzeń i układów mechatronicznych. Dobiera elementy, podzespoły, zespoły, moduły, wskaźniki i połączenia do urządzeń i systemów mechatronicznych. Przygotowuje elementy, wskaźniki, podzespoły i zespoły do montażu, nastawia ich parametry i nadzoruje ich montaż oraz demontaż. Projektuje i opracowuje procesy technologiczne produkcji części urządzeń i układów mechatronicznych.

Testuje elementy, moduły i podzespoły oraz oblicza ich parametry. Wykonuje pomiary wielkości elektrycznych i nieelektrycznych oraz interpretuje ich wyniki. Instaluje i testuje oprogramowanie sterujące. Kontroluje prawidłowość pracy urządzeń i systemów. Instaluje i uruchamia urządzenia i systemy mechatroniczne.

Dozoruje pracę urządzeń i systemów oraz ocenia ich stan techniczny. Przygotowuje i prowadzi dokumentację techniczną i ruchową. Sporządza protokoły z uszkodzeń i awarii. Stosuje przepisy bhp, ppoż i ochrony środowiska podczas wykonywanej pracy.

  • Środowisko pracy

Praca technika mechatronika odbywa się w halach produkcyjnych, warsztatach naprawczych lub laboratoriach. W pomieszczeniach tych utrzymywana jest odpowiednia temperatura, wilgotność, czystość oraz porządek. Pomieszczenia są dobrze oświetlone oraz wentylowane (lub klimatyzowane). Zagrożenia wiążą się przede wszystkim z długotrwałym przebywaniem w polu elektromagnetycznym, naświetlaniem promieniami rentgenowskimi, zatruciem pyłami powstającymi przy szlifowaniu, kontaktem z substancjami alergicznymi (np. opary metali).

  • Przeciwwskazania zdrowotne

Nie skorygowane szkłami wady wzroku, brak widzenia obuocznego, zaburzenia widzenia barw, choroby oczu, niedosłuch, zawroty głowy, omdlenia, zaburzenia równowagi, choroby układów: nerwowego, krążenia i wady serca, oddechowego, alergie, choroby skóry rąk, wzmożona potliwość rąk, schorzenia narządu ruchu, ograniczenie sprawności rąk.

  • Wymagania psychologiczne

Koordynacja wzrokowo-ruchowa, percepcja kształtów, koncentracja uwagi, dokładność, spostrzegawczość, zdolności manipulacyjne. Uzdolnienia planimetryczne, zainteresowania techniczne i informatyczne.

  • Możliwości zatrudnienia

Technik mechatronik może być zatrudniony w zakładach o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym procesie produkcyjnym; w rolnictwie i leśnictwie, przemyśle spożywczym, energetyce i energoelektronice, przemyśle medycznym, lotnictwie, żegludze, usługach – wszędzie tam, gdzie jest praktyczne zastosowanie technologii informacyjnej. Może także pracować w zakładach naprawczych sprzętu AGD, zabawek dziecięcych itp.

  • Realizacja procesu dydaktyczno - wychowawczego.

Podstawą realizacji procesu dydaktyczno - wychowawczego jest program nauczania. W technikum poważną część programu stanowi kształcenie ogólne, które realizowane jest poprzez nauczanie takich przedmiotów jak: język polski, język obcy (angielski i niemiecki), historia, wos, geografia, fizyka i astronomia, chemia, matematyka, podstawy przedsiębiorczości, po, wf. Wykształcenie ogólne stanowi niezbędną podstawę lepszego opanowania przedmiotów zawodowych, samokształcenia i doskonalenia ucznia oraz dalszej nauki w szkołach wyższych.

Kształcenie zawodowe realizowane jest w toku nauczania bloków przedmiotów zawodowych: podstawy mechatroniki, technologie i konstrukcje mechatroniczne, urządzenia i systemy mechatroniczne, pracownia urządzeń mechatronicznych, język niemiecki (mechatroniczny). Ponadto znaczącym uzupełnieniem przygotowania zawodowego są praktyki zawodowe odbywające się w zaprzyjaźnionych ze szkołą zakładach pracy.

Wiadomości i umiejętności, jakie powinien uzyskać absolwent.

  • Po ukończeniu nauki absolwent nabywa umiejętności w zakresie:

• projektowania urządzeń i systemów mechatronicznych,
• obsługi, naprawy i konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych,
• obsługi, naprawy i konserwacji zautomatyzowanych linii produkcyjnych,
• sterowania urządzeniami przemysłowymi,
• programowania i zastosowania sterowników,
• stosowania technik informatycznych przy opracowywaniu dokumentacji technologicznej i konstrukcyjnej,
• komputerowego wspomagania procesów technologicznych,
• układów pomiarowych, regulacyjnych, zabezpieczeń, sygnalizacji i ochrony obiektów,
• serwisu sprzętu gospodarstwa domowego,
• konstrukcji i technologii urządzeń gospodarstwa domowego,
• fachowej obsługi klienta, doradztwa w handlu sprzętem technicznym.

  • Możliwość zatrudnienia absolwenta na funkcjonującym rynku pracy.

Absolwent szkoły policealnej w zawodzie technik mechatronik może być zatrudniony w zakładach o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym oraz w zakładach prowadzących usługi w zakresie projektowania, serwisu, napraw urządzeń i systemów mechatronicznych, a także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą. Technicy mechatronicy mogą być zatrudnieni na stanowiskach: konstruktora, technologa, mistrza, kierownika działu obsługi i napraw, zaopatrzeniowca, sprzedawcy i serwisanta sprzętu mechatronicznego, operatora i programisty CNC, diagnosty. Wszechstronne wykształcenie w technikum pozwala absolwentom podjąć studia na kierunkach mechanicznych lub elektrycznych Politechniki Lubelskiej .Poziom wiedzy ogólnokształcącej pozwala na podjęcie studiów w dowolnym kierunku na wszystkich typach uczelni.
Galeria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Lotnicza Akademia Wojskowa
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec