Dodaj tą szkołę do ulubionych!

Informacje kontaktowe

Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych im. Stanisława Wyspiańskiego

ul. Cieplicka 34, 58-560 Jelenia Góra

Telefon:
75 645 62 28

Fax:
75 645 62 36

Adres e-mail:
zsart@zsart.edu.pl

Adres www:
www.zsart.edu.pl

Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych im. Stanisława Wyspiańskiego

O szkole

Szkoła została powołana 27.09.1946 roku.
Od 6 września 1974 roku przyjęła nazwę Zespołu Szkół Rzemiosł Artystycznych.

Policealne Studium Zawodowe w Zespole funkcjonuje od 1993 roku.


Warunki przyjęcia do Policealnego Studium Zawodowego:
 ukończona szkoła średnia
 rozmowa kwalifikacyjna


Kierunki

  • TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY
Tu nauczysz się:
• pozyskiwać klientów do współpracy z agencjami reklamowymi i mediami
• określać cela reklamowe przedsiębiorstwa, wyznaczać sposoby ich realizacji
• gromadzić informacje niezbędne do realizacji zadań reklamowych
• tworzyć przekazy reklamowe dla różnych rodzajów mediów reklamowych

  • TECHNIK INFORMATYK
Słuchacz nabędzie umiejętności:
• swobodnego posługiwania się anglojęzycznymi pojęciami z zakresu podstaw wiedzy technicznej, gospodarki rynkowej, informatyki i elektroniki ogólnej
• sprawnego użytkowania programów komputerowych z instrukcjami i poleceniami w języku angielskim
• rozwiązywania problemów związanych z obsługą sprzętu komputerowego
• sprawnego korzystania z programów użytkowych
• programowania

  • FOTOTECHNIK
Jeżeli chcesz:
• umieć posługiwać się podstawowym sprzętem fotograficznym i audiowizualnym oraz znać jego budowę i zasady funkcjonowania
• przetwarzać metodami elektronicznymi informację obrazową zapisaną na nośnikach magnetycznych
• poznawać tajniki skutecznej reklamy

  • OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA
Absolwent może być zatrudniony w ośrodkach pomocy społecznej, instytucjach i organizacjach udzielających pomocy i świadczących usługi opiekuńcze osobom potrzebującym pomocy w ich miejscu zamieszkania.


  • TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA
Tutaj zdobędziesz kwalifikacje do renowacji mebli i wyrobów z drewna, architektury wnętrz i architektury ogrodowej. Nauczysz się obsługiwać podstawowe obrabiarki do obróbki drewna i tworzyw drzewnych oraz planować proces produkcyjny mebli i stolarki budowlanej.Zapraszamy!
Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych im. Stanisława Wyspiańskiego

ul. Cieplicka 34, 58-560 Jelenia Góra
tel. 75 645 62 28

zsart@zsart.edu.pl
www.zsart.edu.pl


Galeria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Collegium Civitas
Warszawa, mazowieckie
2. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
3. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
4. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
5. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
6. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
7. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
8. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
9. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
10. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
11. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
15. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
16. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
17. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
Dęblin, lubelskie
18. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
19. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
20. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
21. Artystyczne Policealne Studium Zawodowe STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
22. Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych
Katowice, śląskie
23. „Apeiron” – Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego w Krakowie
Kraków, małopolskie
24. Szkoła Policealna Medyczna im. Marii Skłodowskiej - Curie
Wrocław, dolnośląskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2016 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec