Dodaj tą szkołę do ulubionych!

Informacje kontaktowe

Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego

ul. Elektronowa 2, 00-724 Warszawa

Telefon:
(22) 675 67 53 / 675 66 88

Adres e-mail:
dziekanat-wz@warszawa.janski.edu.pl

Adres www:
www.warszawa.janski.edu.pl

Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego

Gdzie nas szukać?

Chełm 2

Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego
Wydział Zamiejscowy w Chełmie
22-100 Chełm, ul. Szpitalna 50
tel. +48 82 563 18 00
e-mail: dziekanat@chelm.janski.edu.pl
www.chelm.janski.edu.pl

Kierunki studiów I stopnia

Gospodarka przestrzenna
Specjalności:

Studia I stopnia (inżynierskie)
 • Geodezyjne urządzanie terenów
 • Planowanie przestrzenne i urbanistyka
Studia I stopnia (licencjackie)
 • Gospodarka zasobami lokalnymi
 • Szacowanie nieruchomości
Pielęgniarstwo nowość!

Socjologia
Specjalności:
 • Doradztwo zawodowe i personalne (studia licencjackie)
 • Socjologia empiryczna i badania marketingowe (studia licencjackie)
 • Socjologia mediów, komunikacji społecznej i PR (studia licencjackie)
Zarządzanie
Specjalności:
 • Finanse i rachunkowość w zarządzaniu (studia I stopnia licencjackie)
 • Zarządzanie instytucjami publicznymi (studia I stopnia licencjackie)
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim (studia I stopnia licencjackie)
 • Zarządzanie organizacjami (studia I stopnia licencjackie)
 • Zarządzanie ruchem granicznym (studia I stopnia licencjackie)

Studia podyplomowe
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna
 • Doradztwo zawodowe
 • Edukacja dla bezpieczeństwa
 • Kadry i płace w zarządzaniu
 • Kwalifikacyjne Studia Pedagogiczne
 • Mediacje i negocjacje: biznesowe, sądowe i pozasądowe
 • Menedżer jakości
 • Międzynarodowe studia coachingu
 • Oligofrenopedagogika
 • Organizacja i zarządzanie opieką nad osobami starszymi
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • Rachunkowość i controlling
 • Resocjalizacja
 • Socjoterapia
 • Surdopedagogika
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z elementami edukacji uczniów autystycznych
 • Wycena nieruchomości
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Zarządzanie kadrami
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Zarządzanie logistyką w biznesie
 • Zarządzanie oświatą
 • Zarządzanie projektami współfinansowanymi z UE (z elementami przygotowania projektów)
 • Zarządzanie ruchem granicznym (z lektoratem języka ukraińskiego)
 • Zarządzanie podmiotami leczniczymi

ElblągSzkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego
Wydział Zamiejscowy w Elblągu
82-300 Elbląg, ul. Grunwaldzka 7
tel. +48 55 625 00 44, +48 55 230 40 50
e-mail: administracja@elblag.janski.edu.pl
www.elblag.janski.edu.pl


Kierunki studiów I stopnia

Gospodarka przestrzenna
Specjalności:
 • Gospodarka przestrzenna nowość! (studia I stopnia inżynierskie)
 • Rewitalizacja (studia I stopnia licencjackie)
 • Szacowanie nieruchomości (studia I stopnia licencjackie)
 • Zarządzanie i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (studia I stopnia licencjackie)
Zarządzanie
Specjalności:
 • Rachunkowość i controlling (studia I stopnia licencjackie)
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim nowość! (studia I stopnia licencjackie)
 • Zarządzanie logistyką nowość! (studia I stopnia licencjackie)
 • Zarządzanie organizacjami (studia I stopnia licencjackie)
 • Zarządzanie turystyką (studia I stopnia licencjackie)
Studia podyplomowe
 • Audyt wewnętrzny i kontrola zarządzania w jednostkach sektora publicznego
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna
 • Doradztwo zawodowe
 • Edukacja dla bezpieczeństwa
 • Gospodarka przestrzenna w warunkach zrównoważonego rozwoju
 • Kadry i płace w zarządzaniu
 • Komunikacja społeczna i public relations
 • Księgowość
 • Mediacje i negocjacje: biznesowe, sądowe i pozasądowe
 • Międzynarodowe Studia Coachingu
 • Opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi
 • Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Podyplomowe kwalifikacyjne studia pedagogiczne
 • Rachunkowość i controlling
 • Rewitalizacja terenów poprzemysłowych i zurbanizowanych
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Zarządzanie bezpieczeństwem informacyjnym
 • Zarządzanie i administracja w procesach transgranicznych
 • Zarządzanie i administracja w procesach transgranicznych - oferta specjalna
 • Zarządzanie kadrami
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim
 • Zarządzanie oraz promocja regionów i gmin
 • Zarządzanie oświatą
 • Zarządzanie podmiotami leczniczymi
 • Zarządzanie ruchem granicznym
 • Zarządzanie ryzykiem powodziowym
 • Zarządzanie turystyką
 • Zarządzanie kryzysowe

Kraków


Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego
Wydział Zamiejscowy w Krakowie
30-612 Kraków, ul. Witosa 9
tel. +48 12 654 54 69, +48 12 654 48 62
e-mail: dziekanat@krakow.janski.edu.pl
www.krakow.janski.edu.pl

Kierunki studiów I stopnia

Pedagogika
Specjalności:
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (studia I stopnia licencjackie)
 • Praca opiekuńczo-wychowawcza (studia I stopnia licencjackie)
 • Resocjalizacja (studia I stopnia licencjackie)
Politologia
Specjalności:
 • Administracja europejska (studia I stopnia licencjackie)
 • Public Relations i dziennikarstwo (studia I stopnia licencjackie)
 • Samorządność terytorialna (studia I stopnia licencjackie)
 • Sprawy międzynarodowe (studia I stopnia licencjackie)
Socjologia
Specjalności:
 • Doradztwo zawodowe i personalne nowość! (studia I stopnia licencjackie)
 • Komunikacja społeczna (studia I stopnia licencjackie)
 • Socjologia empiryczna (studia I stopnia licencjackie)
 • Socjologia kultury i komunikowania (studia licencjackie)
 • Socjologia reklamy nowość! (studia I stopnia licencjackie)
 • Socjologia rodziny (studia I stopnia licencjackie)
Turystyka i rekreacja nowość!
Specjalności:
 • Turystyka dziedzictwa kulturowego nowość! (studia I stopnia licencjackie)
 • Turystyka międzynarodowa nowość! (studia I stopnia licencjackie)
Zarządzanie
Specjalności:
 • Marketing międzynarodowy nowość! (studia I stopnia licencjackie)
 • Obsługa rynku nieruchomości (studia I stopnia licencjackie)
 • Organizacja i zarządzanie w mediach (studia I stopnia licencjackie)
 • Rachunkowość w zarządzaniu (studia I stopnia licencjackie)
 • Zarządzanie i obsługa ruchu turystycznego nowość! (studia I stopnia licencjackie)
 • Zarządzanie organizacjami (studia I stopnia licencjackie)

Studia podyplomowe
 • Doradztwo zawodowe
 • Edukacja dla bezpieczeństwa
 • Kadry i płace w zarządzaniu
 • Mediacje i negocjacje: biznesowe, sądowe i pozasądowe
 • Międzynarodowe studia coachingu
 • Organizacja i zarządzanie opieką nad osobami starszymi
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Podyplomowe kwalifikacyjne studia pedagogiczne
 • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • Rachunkowość
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Zarządzanie kadrami
 • Zarządzanie nieruchomościami
 • Zarządzanie oświatą
 • Zarządzanie podmiotami leczniczymi


Łomża

Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego
ul. Krzywe Koło 9, 18-400 Łomża
tel. +48 86 216 70 50, +48 86 216 50 19
e-mail: dziekanat@lomza.janski.edu.pl
www.lomza.janski.edu.pl
Rektor: dr Zbigniew Piotrowski


Kierunki studiów I stopnia

Gospodarka przestrzenna
Specjalności:
 • Gospodarka przestrzenna nowość! (studia I stopnia inżynierskie)
 • Rewitalizacja (studia I stopnia licencjackie)
 • Szacowanie nieruchomości (studia I stopnia licencjackie)
 • Zarządzanie i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (studia I stopnia licencjackie)
Zarządzanie
Specjalności:
 • Rachunkowość i controlling (studia I stopnia licencjackie)
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim nowość! (studia I stopnia licencjackie)
 • Zarządzanie logistyką nowość! (studia I stopnia licencjackie)
 • Zarządzanie organizacjami (studia I stopnia licencjackie)
 • Zarządzanie turystyką (studia I stopnia licencjackie)
Studia podyplomowe
 • Analityk finansowy w zarządzaniu firmą
 • Doradztwo zawodowe
 • Edukacja dla bezpieczeństwa
 • Kadry i płace w zarządzaniu
 • Kompetentny pracownik samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowej
 • Księgowość
 • Mediacje i negocjacje w biznesie
 • Mediacje i negocjacje w sprawach karnych i rodzinnych
 • Międzynarodowe Studia Coachingu
 • Oligofrenopedagogika
 • Organizacja i zarządzanie opieką nad osobami starszymi
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Przygotowanie pedagogiczne
 • Socjoterapia
 • Współczesny menedżer firmy
 • Menedżer w samorządzie terytorialnym
 • Terapia pedagogiczna
 • Zamówienia publiczne
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Zarządzanie i administracja w procesach transgranicznych
 • Zarządzanie podmiotami leczniczymi

Opole


Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego
Wydział Zamiejscowy w Opole
45-044 Opole, ul. Sempołowskiej 2
tel. +48 77 441 41 00
e-mail: dziekanat@opole.janski.edu.pl
www.opole.janski.edu.pl

Kierunki studiów I stopnia

Gospodarka przestrzenna
Specjalności:
 • Szacowanie nieruchomości (studia I stopnia licencjackie)
 • Planowanie przestrzenne, architektoniczne i urbanistyczne (studia I stopnia inżynierskie)
Socjologia
Specjalności:
 • Socjologia bezpieczeństwa publicznego nowość! (studia I stopnia licencjackie)
 • Socjologia empiryczna (studia I stopnia licencjackie)
 • Socjologia komunikacji społecznej (studia I stopnia licencjackie)
 • Socjologia mediów, komunikacji społecznej i PR nowość! (studia I stopnia licencjackie)
 • Socjologia organizacji i zarządzania nowość! (studia I stopnia licencjackie)
 • Socjologia pomocy społecznej i doradztwo zawodowe nowość! (studia I stopnia licencjackie)
 • Socjologia rodziny (studia I stopnia licencjackie)
Stosunki międzynarodowenowość!(studia I stopnia licencjackie)

Studia podyplomowe
 • Audyt organizacyjny
 • Bezpieczeństwo informacyjne w komunikacji społecznej
 • Doradztwo zawodowe
 • Dziś profesjonalny handlowiec - jutro menedżer zespołu
 • Edukacja dla bezpieczeństwa
 • Ewaluacja projektów rozwoju regionalnego i lokalnego
 • Gospodarka przestrzenna w warunkach zrównoważonego rozwoju
 • Kadry i płace w zarządzaniu
 • Komunikacja społeczna i public relations
 • Księgowość
 • Logistyka w zarządzaniu
 • Mediacje i negocjacje: biznesowe, sądowe i pozasądowe
 • Międzynarodowe Studia Coachingu
 • Nowoczesne zarządzanie kulturą
 • Oligofrenopedagogika
 • Opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi
 • Opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi z modułem językowym
 • Organizacja i zarządzanie opieką nad osobami starszymi
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Podyplomowe kwalifikacyjne studia pedagogiczne
 • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • Rachunkowość
 • Rewitalizacja terenów poprzemysłowych i zurbanizowanych
 • Socjoterapia
 • Szacowanie nieruchomości
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • Wiedza o społeczeństwie z integracją europejską
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Zarządzanie kadrami
 • Zarządzanie, marketing i przedsiębiorczość dla nauczycieli
 • Zarządzanie nieruchomościami
 • Zarządzanie oświatą
 • Zarządzanie projektami współfinansowanymi z UE (z elementami pozyskiwania funduszy)
 • Zarządzanie ruchem granicznym
 • Zarządzanie podmiotami leczniczymi
 • Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych i ochrona ludności
 • Zarządzanie i administrowanie w procesach transgranicznych
Szczecin

Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego
Wydział Zamiejscowy w Szczecinie
70-900, ul. Dworcowa 20A
tel. +48 91 812 80 18
e-mail: dziekanat@szczecin.janski.edu.pl
www.szczecin.janski.edu.pl

Kierunki studiów I stopnia

Zarządzanie
Specjalności:
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • marketing w handlu i usługach
 • zarządzanie i gospodarka nieruchomościami
 • zarządzanie mediami
Studia podyplomowe
 • Międzynarodowe studia coachingu
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim


Warszawa


Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego

Wydział Zarządzania w Warszawie
03-219 Warszawa, ul. Elektronowa 2, bud. B
tel. 22/ 675 67 53; 22/ 675 66 88
dziekanat-wz@warszawa.janski.edu.pl
www.warszawa.janski.edu.pl

Wydział Nauk Społecznych w Warszawie
03-219 Warszawa, ul. Elektronowa 2, bud. D
tel. 22/ 675 67 54; 22/ 675 66 88
dziekanat-wns@warszawa.janski.edu.pl
www.warszawa.janski.edu.pl

Rektor: prof. nadzw. dr hab. Kazimierz Korab

Kierunki studiów I i II stopnia

Architektura i urbanistyka nowość!

Filozofia
Specjalności:
 • Nauczyciel etyki oraz przedmiotów filozoficznych (studia I stopnia licencjackie)
 • Filozofia biznesu nowość! (studia I stopnia licencjackie)
 • Filozofia kultury (studia I stopnia licencjackie)

Gospodarka przestrzenna
Specjalności:

 • Geodezyjne urządzanie terenów (studia I stopnia inżynierskie)
 • Gospodarka odnawialnymi źródłami energii (studia I stopnia inżynierskie)
 • Gospodarka odpadami (studia I stopnia inżynierskie)
 • Gospodarka zasobami lokalnymi (studia I stopnia licencjackie)
 • Kompozycja urbanistyczna (studia I stopnia licencjackie)
 • Planowanie przestrzenne i urbanistyka nowość! (studia I stopnia inżynierskie)

Pedagogika
Specjalności:

 • Pedagogika opiekuńcza z organizacją czasu wolnego nowość! (studia I stopnia licencjackie)
 • Pedagogika społeczna z resocjalizacją nowość! (studia I stopnia licencjackie)
 • Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną (studia I stopnia licencjackie)
 • Pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym (studia I stopnia licencjackie)

Politologia
Specjalności:

 • Administracja europejska nowość! (studia I stopnia licencjackie)
 • Bezpieczeństwo państwa (studia I stopnia licencjackie)
 • Marketing polityczny (studia I stopnia licencjackie)
 • Public Relations i dziennikarstwo nowość! (studia I stopnia licencjackie)
 • Samorządność terytorialna nowość! (studia I stopnia licencjackie)
 • Sprawy międzynarodowe (studia I stopnia licencjackie)

Socjologia
Specjalności:

 • Doradztwo zawodowe (studia licencjackie)
 • Public Relations i dziennikarstwo nowość! (studia międzykierunkowe) (studia licencjackie)
 • Socjologia empiryczna i badania marketingowe nowość! (studia licencjackie)
 • Socjologia komunikacji społecznej (studia licencjackie)
 • Socjologia mediów i Public Relations nowość! (studia licencjackie)
 • Socjologia pracy i zarządzanie personelem nowość! (studia licencjackie)
 • Socjologia rodziny (studia licencjackie)

Zarządzanie
Specjalności:

 • Ekonomia menedżerska (studia I stopnia licencjackie)
 • Ekonomia pracy i zarządzanie kapitałem ludzkim (studia II stopnia magisterskie)
 • Komunikacja w zarządzaniu nowość! (studia II stopnia magisterskie)
 • Systemy informatyczne w zarządzaniu (studia II stopnia magisterskie)
 • Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym nowość! (studia II stopnia magisterskie)
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim (studia I stopnia licencjackie)
 • Zarządzanie marketingiem przedsiębiorstwa (studia I stopnia licencjackie)
 • Zarządzanie organizacjami (studia I stopnia licencjackie, studia II stopnia magisterskie)
 • Zarządzanie oświatą nowość! (studia II stopnia magisterskie)
 • Zarządzanie projektami nowość! (studia I stopnia licencjackie)
 • Zarządzanie projektami unijnymi (studia II stopnia magisterskie)
 • Zarządzanie w administracji publicznej nowość! (studia II stopnia magisterskie)
 • Zarządzanie w gospodarce przestrzennej (studia II stopnia magisterskie)


Studia podyplomowe

 • Analityk finansowy w zarządzaniu firmą
 • Kadry i płace w zarządzaniu
 • Księgowość
 • Menadżer w projektach partnerstwa publiczno-prywatnego
 • Menadżer w samorządzie terytorialnym
 • Międzynarodowe Studia Coachingu
 • Organizacja i zarządzanie opieką nad osobami starszymi
 • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • Współczesny menadżer firmy
 • Zarządzanie kadrami
 • Zarządzanie nieruchomościami
 • Zarządzanie oświatą
 • Zarządzanie podmiotami leczniczymi
 • Edukacja dla bezpieczeństwa
 • Media przyszłości
 • Mediacje i negocjacje: biznesowe, sądowe i pozasądowe
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Podyplomowe Studia Pedagogiczne

Zabrze


Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego
Wydział Zamiejscowy w Zabrze
41-800 Zabrze, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 40
tel. +48 32 273 31 94
e-mail: dziekanat@zabrze.janski.edu.pl
www.zabrze.janski.edu.plKierunki studiów I stopnia

Gospodarka przestrzenna
Specjalności:
 • Gospodarowanie nieruchomościami (studia licencjackie)
 • Planowanie przestrzenne (studia inżynierskie)
 • Rewitalizacja terenów miejskich i poprzemysłowych (studia inżynierskie)
 • Systemy informacji geograficznej (studia inżynierskie)
Stosunki międzynarodowe (studia licencjackie)

Studia podyplomowe

 • Diagnoza i terapia pedagogiczna
 • Kadry i płace w zarządzaniu
 • Księgowość
 • Kwalifikacyjne studia pedagogiczne
 • Mediacje i negocjacje: biznesowe, sądowe i pozasądowe
 • Międzynarodowe Studia Coachingu
 • Oligofrenopedagogika
 • Organizacja i zarządzanie opieką nad osobami starszymi
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • Komunikacja społeczna i public relations
 • Rewitalizacja terenów zurbanizowanych
 • Systemy Informacji Geograficznej (GIS)
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • Wycena nieruchomości
 • Zamówienia publiczne
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji niejawnych
 • Zarządzanie i rozliczanie projektów współfinansowanych z funduszy europejskich
 • Zarządzanie kadrami
 • Zarządzanie nieruchomościami
 • Zarządzanie turystyką kulturową i biznesową
 • Zarządzanie podmiotami leczniczymi
 • Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych i ochrona ludności

Galeria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec