Dodaj tą szkołę do ulubionych!

Informacje kontaktowe

Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego

ul. Elektronowa 2, 00-724 Warszawa

Telefon:
(22) 675 67 53 / 675 66 88

Adres e-mail:
dziekanat-wz@warszawa.janski.edu.pl

Adres www:
www.warszawa.janski.edu.pl

Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego

Informacje o UczelniWydział Zarządzania w Warszawie
03-219 Warszawa, ul. Elektronowa 2, bud. B
tel. 22/ 675 67 53; 22/ 675 66 88
dziekanat-wz@warszawa.janski.edu.pl
www.warszawa.janski.edu.pl


Wydział Nauk Społecznych w Warszawie
03-219 Warszawa, ul. Elektronowa 2, bud. D
tel. 22/ 675 67 54; 22/ 675 66 88
dziekanat-wns@warszawa.janski.edu.pl
www.warszawa.janski.edu.pl


Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego dawna Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, istnieje od 1993 roku i należy do najstarszych uczelni niepublicznych w Polsce. Została wpisana do prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod numerem 29. W początkowym okresie działalności kształcenie odbywało się wyłącznie w Warszawie, na kierunku Zarządzanie i marketing. W ciągu niespełna 20 lat funkcjonowania powstały w Warszawie dwa wydziały: Zarządzania i Nauk Społecznych oraz Wydziały Zamiejscowe w Chełmie, Elblągu, Krakowie, Opolu i Zabrzu. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego jest także założycielem Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Łomży. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego przejęła Wyższą Szkołę Zarządzania w Szczecinie i utworzyła Wydział Zarządzania w Szczecinie.

Uczelnia tym różni się od innych szkół wyższych, iż oprócz programu edukacyjnego realizuje program wychowawczy, który ma kształtować w studentach postawę służby i odpowiedzialności wobec Ojczyzny, ucząc jak odnosić sukcesy działając etycznie. W swej ofercie ma w sumie aż 10 kierunków studiów I stopnia, 80 specjalności i 90 kierunków studiów podyplomowych. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego została laureatem ogólnopolskiego konkursu o godło Uczelni Roku 2012 Polish Product oraz otrzymała certyfikat Wiarygodna Szkoła przyznawany przez Akademickie Centrum Informacyjne.

Nasze Atuty:
 • wolne niedziele i poniedziałki
 • najlepsza kadra naukowo-dydaktyczna
 • najwyższa jakość nauczania potwierdzona pozytywną oceną Polskiej Komisji Akredytacyjnej
 • indywidualne podejście do studenta
 • zwolnienie z czesnego dla najlepszych maturzystów i studentów
 • konkurencyjne opłaty za studia
 • wysokie stypendia naukowe i socjalne
 • dni wolne z okazji świąt narodowych i kościelnych
 • nowoczesne, autorskie programy nauczania
 • drugi kierunek 50% taniejKierunki studiów I stopnia

Architektura i urbanistyka

Filozofia
Specjalności:
 • Filozofia biznesu 
 • Filozofia kultury
Gospodarka przestrzenna
Specjalności:
 • Gospodarka zasobami lokalnymi (studia licencjackie)
 • Kompozycja urbanistyczna (studia licencjackie)
 • Geodezyjne urządzanie terenów (studia inżynierskie)
 • Gospodarka odnawialnymi źródłami energii (studia inżynierskie)
 • Planowanie przestrzenne i urbanistyka (studia inżynierskie)
Pedagogika
Specjalności:
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Praca opiekuńczo-wychowawcza
 • Resocjalizacja
Politologia
Specjalności:
 • Administracja europejska 
 • Administracja samorządowa
 • Bezpieczeństwo państwa
 • Dziennikarstwo i Public Relations
 • Polityka międzynarodowa i dyplomacja
Socjologia
Specjalności:
 • Doradztwo zawodowe i personalne
 • Komunikacja społeczna i media
 • Socjologia empiryczna i badania marketingowe
Zarządzanie
Specjalności:
 • Finanse i rachunkowość w zarządzaniu
 • Zarządzanie firmą
 • Zarządzanie marketingiem 
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim


Kierunki studiów II stopnia

Zarządzanie
Specjalności:
 • Ekonomia pracy i zarządzanie kapitałem ludzkim
 • Komunikacja w zarządzaniu
 • Zarządzanie bezpieczeństwem informacyjnym 
 • Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym
 • Zarządzanie finansami w kryzysie 
 • Zarządzanie firmą
 • Zarządzanie w administracji publicznej
 • Zarządzanie w gospodarce przestrzennej


Kierunki studiów podyplomowych
 • Analityk finansowy w zarządzaniu firmą
 • Edukacja dla bezpieczeństwa
 • Kadry i płace w zarządzaniu
 • Księgowość
 • Mediacje i negocjacje: biznesowe, sądowe i pozasądowe
 • Menadżer w projektach partnerstwa publiczno-prywatnego
 • Menadżer w samorządzie terytorialnym
 • Międzynarodowe Studia Coachingu
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Podyplomowe Studia Pedagogiczne
 • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • Współczesny menadżer firmy
 • Zarządzanie kadrami
 • Zarządzanie nieruchomościami
 • Zarządzanie oświatą
 • Zarządzanie podmiotami leczniczymi


 

Rekrutacja


Warunkiem wstępnym jest złożenie wymaganych dokumentów i uiszczeniu opłat!
Uczelnia prowadzi nabór na semestr zimowy i letni.
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń!


Zapraszamy !!!

www.janski.edu.pl


Galeria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Lotnicza Akademia Wojskowa
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec