Dodaj tą szkołę do ulubionych!

Informacje kontaktowe

Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach

ul. Mickiewicza 29, 40 - 085 Katowice

Telefon:
(32) 207 30 70/80/90

Adres e-mail:
info@wsti.pl

Adres www:
www.wsti.pl

Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach

O uczelni
Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach
jest jedną z największych w kraju specjalistycznych uczelni informatycznych.

Misją WSTI jest kształcenie inżynierów informatyków zgodnie z najwyższymi standardami edukacyjnymi. Program nauczania uwzględnia zalecenia Europejskiej Federacji Narodowych Stowarzyszeń Inżynierskich (FEANI). Ścisła specjalizacja szkoły w zakresie informatyki, technologii i grafiki komputerowej, poparta ponad 10-letnim doświadczeniem, daje gwarancje zdobycia cennego wykształcenia.
Wyposażenie
WSTI znajduje się w nowoczesnym, klimatyzowanym budynku o doskonałej lokalizacji w centrum Katowic i posiada 11 nowoczesnych klimatyzowanych laboratoriów komputerowych. Do dyspozycji uczniów pozostaje ponad 180 komputerów. Pracownie wyposażone są w nowoczesne komputery, pracujące w sieci lokalnej z szybkim dostępem do Internetu. Standardowe wyposażenie stanowi również ekran projekcyjny z projektorem multimedialnym podłączonym do stanowiska wykładowcy.

Dodatkowe możliwości
WSTI różni się od innych uczelni wyższych dynamiką działania i możliwościami zapewnienia swoim studentom rozwoju zawodowego już w trakcie trwania studiów. Zapewnia także możliwość bezpłatnego korzystania (na domowych komputerach) z najnowszego oprogramowania Microsoft obejmującego wszystkie programy MS używane w czasie studiów.

Studenci WSTI mogą korzystać z dodatkowych specjalistycznych szkoleń na wszystkich komercyjnych kursach komputerowych organizowanych przez uczelnię w trybie grupowym. Ponad 15 % studentów otrzymuje stypendia (naukowe, socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych, sportowe oraz fundowane przez uczelnię stypendia on-line). WSTI prowadzi także roczne studia podyplomowe na wielu ciekawych kierunkach oraz dwuletnią Szkołę Policealną Informatyki NOVUM.

Rok akademicki:
od października do września
(nabór dwa razy w roku - od 15 maja i od 15 grudnia)


Kierunki nauczania:

Studia inżynierskie
       
 • INFORMATYKA – 7 semestrów

specjalności:
• Grafika komputerowa i budowa multimedialnych serwisów internetowych 
• Inżynieria systemów informatycznych
• Technologie internetowe i sieci komputerowe
• Robotyka i mechatronika - Nowość!

Kandydaci składają komplet dokumentów i opłacają wpisowe. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Wymagane wykształcenie średnie z egzaminem maturalnym.

Koncepcja kształcenia zawodowego zakłada wykształcenie informatyków, którzy będą przygotowani do pracy na następujących stanowiskach:
- projektant sieci LAN/WAN;
- administrator sieci LAN/WAN;
- programista;
- projektant programista;
- projektant i programista baz danych;
- analityk systemowy;
- grafik komputerowy.Studia II stopnia  -  NOWOŚĆ

stacjonarne i niestacjonarne

specjalności:
• bezpieczeństwo sieci
• inżynieria oprogramowania
 • GRAFIKA (studia artystyczne) - nowy kierunek
specjalności
• Projektowanie graficzne
• Multimedia
• Projektowanie gier i rzeczywistości wirtualnej 

Studia na kierunku GRAFIKA łączą w sobie  studia artystyczne wraz z elementami technologii IT,  które umożliwią absolwentowi nieograniczone możliwości kreacji w zakresie nowych mediów.W zakresie sztuk pięknych w polu zainteresowania znajdują się zarówno tradycyjne,jak i zaawansowane technologicznie środki ekspresji. Przekazywana jest ogólna wiedza z zakresu historii sztuki, estetyki i design`u.  Duża ilość ćwiczeń umożliwi praktyczną naukę umiejętności obrazowania, modelowania i kompozycji.

W zakresie informatyki szczególny nacisk położony jest na praktyczne poznanie oprogramowania służącego do modelowania obrazu i dźwięku, edycji mediów strumieniowych, generowania obrazu dwu- i trój-wymiarowego, oraz wszelkich zastosowań DTP (desktop publishing).

Plenery artystyczne
Poza praktykami w ramach studiów będą organizowane plenery artystyczne uzupełniające cykl kształcenia w zakresie przedmiotów ogólnoplastycznych. Plenery, organizowane w formie wyjazdowych warsztatów twórczych pozwolą na zintensyfikowanie procesu nabywania doświadczeń kreacyjnych i warsztatowych oraz kształtowania twórczej indywidualności studentów.   
   
Perspektywy zawodowe
Absolwent kierunku Grafika może znaleźć zatrudnienie w:
• agencjach graficznych,
• agencjach fotograficznych,
• agencjach reklamowych i marketingowych,
• zakładach poligraficznych,
• wydawnictwach,
• studiach filmowych i telewizyjnych,
• firmach internetowych i informatycznych,
• instytucjach kultury.


Charakterystyka specjalności:
 • Projektowanie graficzne
Wiedza i umiejętności

Podczas studiów student  nabędzie wiedzę i umiejętności z zakresu:
• budowania przekazu wizualnego w oparciu o techniki cyfrowe
• zasad kompozycji obrazu
• druku cyfrowego
• projektowania serwisów internetowych oraz projektowania dla marketingu
• projektowania i planowania kampanii promocyjnych, a także identyfikacji korporacyjnej
• budowy koloru, faktury
• kreatywnego realizowania prac artystycznych
• samodzielnej, aktywnej obecności na rynku pracy
• rozmów i uzgodnień ze zleceniodawcami

Perspektywy zawodowe
Po ukończeniu specjalności absolwent będzie mógł znaleźć zatrudnienie w:
• agencjach reklamowych i marketingowych,
• agencjach graficznych,
• agencjach fotograficznych,
• zakładach poligraficznych,
• wydawnictwach,
• instytucjach kultury • Multimedia
Wiedza i umiejętności

Podczas studiów student  nabędzie wiedzę i umiejętności z zakresu:
• grafiki kinetycznej i prezentacyjnej
• przygotowywania projektów internetowych
• wykorzystania możliwości łączenia mediów tradycyjnych i cyfrowych
• modelowania 3D i animacji 3D oraz animacji w filmie i  wideo
• projektowania zaawansowanych serwisów internetowych i aplikacji multimedialnych
• tworzenia grafiki komputerowej
• technik produkcji nowych mediów
• projektowania zaawansowanych technologicznie multimedialnych stron internetowych
• projektowania aplikacji teleinformatycznych, komputerowych, multimedialnych, produkcji wideo/DVD oraz mediów mobilnych

Perspektywy zawodowe
Po ukończeniu specjalności absolwent będzie mógł znaleźć zatrudnienie w:
• studiach filmowych i telewizyjnych,
• firmach internetowych i informatycznych,
• agencjach reklamowych i marketingowych,
• agencjach graficznych i projektowych
• firmach tworzących gry komputerowe

 • Projektowanie gier i rzeczywistości wirtualnej - NOWOŚĆ 
  Czas trwania - 7 semestrów - forma stacjonarna (dzienna) i.niestacjonarna (zaoczna)
Studia artystyczne

Wiedza i umiejętności

Podczas studiów student nabędzie wiedzę i umiejętności z zakresu:
• animacja 2D i 3D,
• projektowania tekstur i optymalizacji plików graficznych na potrzeby gier,
• tworzenia grafiki komputerowej,
• tworzenia: koncepcji, fabuł, poziomów i narracji oraz interfejsów gier,
• projektowania interakcji postaci i obiektów,
• modelowania 3D oraz animacji wideo,
• tworzenia systemów skryptowych w silnikach gier,
• komputerowych efektów specjalnych.

Perspektywy zawodowe
Po ukończeniu specjalności absolwent będzie mógł znaleźć zatrudnienie w:
• firmach tworzących gry komputerowe,
• firmach programistycznych,
• agencjach reklamowych i marketingowych,
• studiach deweloperskich,
• studiach graficznych i fotograficznych,
• przy produkcji filmowej i telewizyjnej,
• projektowaniu stron internetowych.

Studia podyplomowe 

 • Fotografia i cyfrowa edycja obrazu
 • Autocad - projektowanie w środowisku 2D i 3D
 • Animacja 3D i cyfrowa edycja wideo w grafice reklamowej
 • Administracja siecią komputerową CISCO
 • Administracja siecią komputerową Microsoft
 • Administracja siecią komputerową GNU/Linux
 • Komputerowa grafika wydawnicza i reklamowa
 • Wirtualizacja systemów informatycznych w oparciu o MS Hyper-V oraz vMware vSphere
 • Systemy wymiany informacji w oparciu o MS Exchange, MS Sharepoint oraz Postfix

Studia podyplomowe skierowane są do absolwentów studiów zawodowych lub magisterskich. Studia kończą się obroną pracy dyplomowej  


Zapraszamy !


   

Galeria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Lotnicza Akademia Wojskowa
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec