Dodaj tą szkołę do ulubionych!

Informacje kontaktowe

Policealne Szkoły O'CHIKARA

ul. Stawowa 24, 50-018 Wrocław

Telefon:
71 781 87 33

Fax:
71 781 87 33

Adres e-mail:
wroclaw@ochikara.pl

Adres www:
www.ochikara.wroclaw.pl

Policealne Szkoły O'CHIKARA

Informacje o szkoleZALETY SZKOŁY:

1Dzięki specjalnie opracowanemu  autorskiemu programowi nauczania, słuchacz uzyskuje kolejne kwalifikacje już w trakcie pierwszego roku kształcenia

2. W pierwszym roku nauki każdy słuchacz uzyskuje uprawnienia: 
  • kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej,
  • członka służby porządkowej,
  • członka służby informacyjnej. 
  • ponadto słuchacze szkoły zostają przygotowani (teoretycznie
    i praktycznie) do ubiegania się o pozwolenie na broń palną.
3. Na drugim roku słuchacz  uzyskuje:
  • licencję detektywa
  • uprawnienia kierownika do spraw bezpieczeństwa imprezy masowej
4. Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu absolwent otrzymuje bezterminowo tytuł zawodowy Technik ochrony fizycznej osób i mienia (nie zmienią tego żadne kolejne zmiany przepisów)

5.
Nauka w Szkołach O'CHIKARA to gwarancja zdobycia 5 kwalifikacji w ramach jednego procesu  kształcenia. 

6.
Podjęcie nauki w Szkołach O'CHIKARA to oszczędność pieniędzy i gwarancja na przeżycia wspaniałej przygody oraz zdobycia wielu niezapomnianych doznań w ramach bezpłatnych obozów survivalowych.
ABSOLWENT SZKOŁY O'CHIKARA TO:

1. Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej.
2. Licencjonowany detektyw.
3. Specjalista do spraw imprez masowych – członek służby porządkowej i służby informacyjnej.
4. Kierownik do spraw bezpieczeństwa imprez masowych.
5. Posiadacz dożywotniego tytułu zawodowego technika ochrony fizycznej osób i mienia.

W ramach czesnego rozłożonego na dogodne miesięczne raty zdobywasz wiele uprawnień i kwalifikacji. 


  • Kandydat powinien ukończyć szkołę średnią (nie jest wymagana matura), nie może być karany wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne, musi wykazać się dobrym stanem zdrowia.

  • Przy zapisywaniu się do Szkoły kandydat powinien mieć ze sobą następujące dokumenty:

1. Świadectwo ukończenia szkoły średniej-oryginał lub odpis / studenci kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem/
2. Zaświadczenie lekarskie o dobrym stanie zdrowia i możności wykonywania ćwiczeń fizycznych- od lekarza medycyny pracy
3. Dowód osobisty-kserokopia
4. Cztery fotografie


SZCZEGÓŁOWE INFORMACJI UDZIELAMY 
W SEKRETARIACIE SZKOŁY LUB TELEFONICZNIE: 


Policealne Szkoły O'CHIKARA, rok założenia 1995 
Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej.
Wrocław 50-018; ul. Stawowa 24
tel/fax 71 781 87 33

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Lotnicza Akademia Wojskowa
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec