Dodaj tą szkołę do ulubionych!

Informacje kontaktowe

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT

ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2, 00-908 Warszawa

Telefon:
261 837 938, 261 837 939, 261 837 956

Fax:
261 837 938

Adres e-mail:
rekrutacja@wat.edu.pl

Adres www:
www.wat.edu.pl

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT

Oferta edukacyjna 2018/2019

STUDIA STACJONARNE (cywilne, wojskowe)
i NIESTACJONARNE (cywilne)

Na studia wojskowe, kierunki oraz limity miejsc, określa co roku Minister Obrony Narodowej.WYDZIAŁ CYBERNETYKI

Dziekanat:
tel.: 261 839 528, fax: 261 837 262

Akredytacja PKA na wszystkich kierunkach studiów WCY (ocena instytucjonalna)

Studia licencjackie/magisterskie
kierunek: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE 
specjalności:
 • bezpieczeństwo europejskie
 • zarządzanie kryzysowe
Studia licencjackie/magisterskie
kierunek: ZARZĄDZANIE
specjalności:
 • informacyjne wspomaganie zarządzania
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
Studia inżynierskie
kierunek: INFORMATYKA W MEDYCYNIE 
specjalności: 
 • informatyczne systemy zarządzania w medycynie
 • inżynieria diagnostyki medycznej
Studia inżynierskie/magisterskie
kierunek: INFORMATYKA
specjalności: 
 • bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych
 • informatyczne systemy zarządzania
 • internetowe technologie multimedialne 
 • kryptologia *
 • mobilne systemy komputerowe
 • sieci teleinformatyczne *
 • systemy informatyczne *
* specjalność na zamówienie MON

Studia inżynierskie/magisterskie
kierunek: KRYPTOLOGIA I CYBERBEZPIECZEŃSTWO 
specjalności: 
 • cyberobrona *
 • bezpieczeństwo cybernetyczne * 
 • bezpieczeństwo informacyjne
 • systemy kryptograficzne
* specjalność na zamówienie MON

Studia doktoranckie
dyscyplina naukowa:
 • informatyka
 • nauki o bezpieczeństwie
Studia podyplomowe
 • bezpieczeństwo narodowe
 • bezpieczeństwo w środowiskach sieci teleinformatycznych
 • zarządzanie zasobami ludzkimiWYDZIAŁ ELEKTRONIKI

Dziekanat:
tel.: 261 839 341, fax: 261 839 444

Studia inżynierskie/magisterskie
kierunek: ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA
akredytacja: PKA, KAUT
specjalności:
 • inżynieria systemów bezpieczeństwa
 • systemy cyfrowe
 • systemy informacyjno-pomiarowe 
 • urządzenia i systemy  elektroniczne
 • systemy teledetekcyjne
 • systemy teleinformatyczne
 • systemy telekomunikacyjne
 • eksploatacja systemów łączności * 
 • metrologia *
 • radioelektroniczne urządzenia pokładowe *
 • rozpoznanie i zakłócanie elektroniczne *
 • radiolokacja *
 • radionawigacja *
    * specjalność na zamówienie MON  

Studia inżynierskie/magisterskie
kierunek: ENERGETYKA  (wspólnie z Wydziałem Mechanicznym) 
specjalności:
 • elektroenergetyka
 • maszyny i urządzenia w energetyce  
Studia doktoranckie
dyscypliny naukowe:
 • elektronika
 • telekomunikacja
Studia podyplomowe
 • organizacja i eksploatacja systemów informacyjnych (dla MON, razem z WCY)
 • systemy informacyjno-pomiarowe
 • systemy i sieci telekomunikacyjne 
 • systemy i sieci następnej generacji
 • techniczna ochrona osób i mienia
 • inne dla potrzeb MON  
WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I GEODEZJI

Dziekanat:
tel.: 261 839 414, 261 839 015,   fax: 261 839 569

Studia inżynierskie/magisterskie
kierunek: BUDOWNICTWO
specjalności:
 • budownictwo komunikacyjne
 • budownictwo ogólne
 • inżynieria wojskowa *
 • infrastruktura wojskowa *
 • inżynieria materiałów budowlanych (II stopień)
 * specjalność na zamówienie MON

S
tudia inżynierskie/magisterskie
kierunek: GEODEZJA I KARTOGRAFIA
akredytacja: PKA
specjalności: 
 • fotogrametria
 • teledetekcja i systemy informacji geograficzne
 • meteorologia *
 • pomiary geodezyjne i systemy informacji terenowej *
 • rozpoznanie obrazowe *
 • techniki kosmiczne i satelitarne w geodezji (II stopień)
* specjalność na zamówienie MON 

Studia doktoranckie
dyscypliny naukowe:
 • budownictwo
 • geodezja i kartografia
Studia podyplomowe
 • GIS, fotogrametria i teledetekcja w gospodarce narodowej, obronie kraju i ochronie środowiska
 • eksploatacja obiektów infrastruktury wojskowejWYDZIAŁ LOGISTYKI

Dziekanat:
tel.: 261 837 655,  fax: 261 839 206

Studia inżynierskie
kierunek: LOGISTYKA (profil praktyczny)
specjalności:
 • logistyka odzysku
 • logistyka przedsiębiorstw
 • logistyka wojskowa *
 • transport i spedycja
   *  specjalność na zamówienie MON 

Studia licencjackie
kierunek: OBRONNOŚĆ PAŃSTWA (profil praktyczny)
specjalności:
 • logistyka obronności i bezpieczeństwa
 • system militarny państwa
 • system pozamilitarny państwa
 • zarządzanie obronnością państwa
Studia podyplomowe
 • CLSC (Clased Loop Supply Chain) domknięta pętla łańcucha dostaw dzięki logistyce odzysku
 • zarządzanie logistyką przedsiębiorstwa w warunkach ochrony środowiska
 • zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie
 • samorząd  terytorialny w obronności państwa
 • zabezpieczenie logistyczne **
 • zarządzanie w systemie pozyskiwania sprzętu wojskowego **
** studia podyplomowe dla osób cywilnych oraz na zamówienie MON WYDZIAŁ MECHANICZNY

Dziekanat:
tel.: 261 837 100, 261 837 921,  fax: 261 837 100

Studia inżynierskie/magisterskie
kierunek: LOGISTYKA (profil ogólnoakademicki, prowadzony wspólnie z Wydziałem Logistyki) 
specjalności:
 • logistyka i ekologia płynów eksploatacyjnych
 • logistyka w motoryzacji
 • logistyka przedsiębiorstw
Studia inżynierskie/magisterskie
kierunek: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN 
Akredytacja: PKA, KUT, 
Europejskie certyfikaty: EUR-ACE®Bachelor, EUR-ACE®Master
specjalności:
 • logistyka wojskowa  *
 • maszyny inżynieryjne *
 • maszyny inżynieryjno-budowlane i drogowe
 • mechatronika i diagnostyka samochodowa 
 • pojazdy samochodowe i specjalne
 • techniki komputerowe w inżynierii mechanicznej
 • urządzenia i zastosowania produktów naftowych
  * specjalność na zamówienie MON
 
Studia inżynierskie
kierunek: BIOGOSPODARKA - (kierunek, realizowany przez trzy uczelnie: WAT w Warszawie; Politechnikę Warszawską, Politechnikę Łódzką)  

Studia doktoranckie
dyscyplina naukowa:
 • budowa i eksploatacja maszyn
 • mechanika
Studia podyplomowe
 • bezpieczeństwo ruchu drogowego i rzeczoznawstwo samochodowe
 • diagnostyka pojazdów samochodowych
 • zarządzanie i organizacja w eksploatacji maszyn
 • budowlanych, drogowych i przeładunkowych 
 • inne dla potrzeb MON
WYDZIAŁ MECHATRONIKI I LOTNICTWA

Dziekanat:
tel.: 261 839 555,  261 837 645, fax: 261 837 581

Studia inżynierskie/magisterskie
kierunek: MECHATRONIKA
akredytacja: PKA
specjalności:
 • robotyka  i automatyka przemysłowa
 • eksploatacja przeciwlotniczych zestawów rakietowych *
 • konstrukcja broni i amunicji
 • inżynieria systemów mechatronicznych
 • techniki komputerowe w mechatronice
 • radioelektronika przeciwlotniczych zestawów rakietowych *
 • uzbrojenie i elektronika *
* specjalność na zamówienie MON 

Studia inżynierskie/magisterskie
kierunek: LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA
akredytacja: PKA
specjalności:
 • awionika **
 • samoloty i śmigłowce **
 • uzbrojenie lotnicze *
 • napędy lotnicze
* specjalność na zamówienie MON 
** specjalność na studiach cywilnych oraz na zamówienie MON 

Studia inżynierskie/magisterskie
kierunek: INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA (tylko studia stacjonarne)
specjalności:
 1. inżynieria bezpieczeństwa publicznego
 2. inżynieria bezpieczeństwa technicznego
Studia doktoranckie
dyscyplina naukowa:
 • mechanika
Studia podyplomowe
 • konstrukcja i eksploatacja współczesnej techniki uzbrojenia 
 • procedury pozyskiwania, wdrażania i eksploatacja
 • systemów uzbrojenia *
 • silniki lotnicze
* specjalność na zamówienie MON
WYDZIAŁ NOWYCH TECHNOLOGII I CHEMII

Dziekanat:
tel.: 261 839 474, 261 839 435, 261 839 438, fax: 261 839 470

Studia inżynierskie/magisterskie
kierunek: CHEMIA
specjalności:
 • materiały niebezpieczne i ratownictwo chemiczne
 • materiały wybuchowe i pirotechnika
 • ochrona przed skażeniami *
* specjalność określona przez MON

Studia inżynierskie/magisterskie
kierunek: INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
(tylko studia stacjonarne)
akredytacja: PKA
specjalności:
 • materiały funkcjonalne
 • materiały konstrukcyjne
 • nowe materiały i technologie (II stopień)
Studia magisterskie
kierunek: CHEMIA I INŻYNIERIA MATERIAŁÓW SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA
(nowy kierunek interdyscyplinarny, realizowany przez trzy różne uczelnie: WAT w Warszawie; UAM w Poznaniu; PŁ w Łodzi)

Studia doktoranckie
dyscyplina naukowa:
chemia
inżynieria materiałowa

Studia podyplomowe
materiały niebezpieczne i ratownictwo chemiczne
INSTYTUT OPTOELEKTRONIKI

tel.: 261 839 430, fax: 261 668 950

Studia inżynierskie
kierunek: INŻYNIERIA KOSMICZNA I SATELITARNA 

Studia magisterskie 
kierunek: ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA 
specjalności:
 • lasery
 • systemy optoelektroniczne
Studia doktoranckie
dyscyplina naukowa:
 • elektronika


Zapisz
Galeria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec