Dodaj tą szkołę do ulubionych!

Informacje kontaktowe

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT

ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2, 00-908 Warszawa

Telefon:
261 837 938, 261 837 939, 261 837 956

Fax:
261 837 938

Adres e-mail:
rekrutacja@wat.edu.pl

Adres www:
www.wat.edu.pl

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT

Opłaty

WYSOKOŚCI OPŁAT WNOSZONYCH PRZEZ STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA NIESTACJONARNE

W WAT W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

Opłata rekrutacyjna. Jest to opłata, którą wnoszą kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia i nie podlega ona zwrotowi. Jej wysokość wynosi:
  • 85 zł - kandydaci na studia cywilne
    (w ramach jednej opłaty można zaproponować po trzy kierunki na dwóch rodzajach studiów - stacjonarnych, niestacjonarnych)

  • 100 zł - kandydaci na studia wojskowe
    (w ramach jednej opłaty można zaproponować trzy kierunki na trzech rodzajach studiów - stacjonarnych wojskowych, stacjonarnych cywilnych, niestacjonarnych cywilnych)
Opłata za zajęcia dydaktyczne (tzw. czesne). Jest to opłata wnoszona przez studentów studiów niestacjonarnych za każdy semestr studiów wynosi: kierunek
/wydział
studia pierwszego  stopnia
studia drugiego stopnia
bezpieczeństwo narodowe
- WCY
2 800 zł
3 200 zł
biogospodarka
- WME
-
-
budownictwo
- WIG
2 500 zł2 500 zł
chemia
- WTC
2 900 zł
3 400 zł
elektronika i telekomunikacja
- WEL
2 700 zł
2 900 zł
elektronika i telekomunikacja
- IOE
-
-
energetyka 
- WEL
2 700 zł2 900 zł
geodezja i kartografia
- WIG
2 500 zł
2 500 zł
informatyka
- WCY
4 000 zł
4 900 zł
informatyka w medycynie
- WCY
-
-
inżynieria bezpieczeństwa
- WML
--
inżynieria kosmiczna
i satelitarna
-  IOE
-
-
inżynieria materiałowa
- WTC

-
-
kryptologia i cyberbezpieczeństwo
- WCY
4 100 zł
-
logistyka
-  WME
2 500 zł2 800 zł
logistyka 
- WLO
2 400 zł-
lotnictwo i kosmonautyka
- WML
2 500 zł
-
mechanika i budowa maszyn
- WME

2 600 zł2 800
mechatronika
- WML
2 500 zł2 600 zł
obronność państwa 
- WLO
2 400 zł-
zarządzanie
- WCY
2 700 zł2 900 złZapiszZapiszZapiszZapisz
Galeria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec