Dodaj tą szkołę do ulubionych!

Informacje kontaktowe

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT

ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2, 00-908 Warszawa

Telefon:
261 837 938, 261 837 939, 261 837 956

Fax:
261 837 938

Adres e-mail:
rekrutacja@wat.edu.pl

Adres www:
www.wat.edu.pl

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT

Rekrutacja na studia cywilne I stopnia


ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA CYWILNE I STOPNIA

Kandydat w ramach jednej opłaty rekrutacyjnej może zarejestrować się na studia stacjonarne i niestacjonarne; w przypadku takiej jednoczesnej rejestracji, najpierw jest rozpatrywany na studiach stacjonarnych, a dopiero w przypadku nieprzyjęcia na studia stacjonarne, jest rozpatrywany na studiach niestacjonarnych. Studia stacjonarne są bezpłatne, a na studiach niestacjonarnych pobierane jest czesne.

Limity miejsc na poszczególne kierunki studiów oraz wysokość czesnego na studiach niestacjonarnych, podane są na stronie: www.wat.edu.pl


Rejestracja obejmuje:

 • wypełnienie na stronie Wojskowej Akademii Technicznej w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) podania-ankiety

 • wniesienie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł;

 • uzupełnienie podania-ankiety o wyniki maturalne;

Podstawą naliczania punktów rankingowych są:

•    dla kandydata ze świadectwem "nowej matury" wyłącznie wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego z ustalonych poniżej przedmiotów

•    dla kandydata ze świadectwem "starej matury" - oceny uzyskane w czasie egzaminu maturalnego z ustalonych poniżej przedmiotów


przedmiot/ maksymalna liczba punków rankingowych

 • bezpieczeństwo narodowe
matematyka / 30
geografia  / 45*
historia / 45*
wiedza o społeczeństwie / 45*
język obcy / 20
język polski / 5
 • biogospodarka
matematyka / 45
fizyka / 30*
chemia / 30*
biologia / 30*
język obcy / 20
język polski / 5
 • budownictwo
matematyka / 45
fizyka / 30
język obcy / 20
język polski / 5
 • chemia
matematyka / 45
chemia / 30
język obcy / 20
język polski / 5
 • elektronika i telekomunikacja
matematyka / 45
fizyka / 30
język obcy / 20
język polski / 5
 • energetyka
matematyka / 45
fizyka / 30
język obcy / 20
język polski / 5
 • geodezja i kartografia
matematyka / 45
fizyka / 30
język obcy / 20
język polski / 5
 • informatyka
matematyka / 45
fizyka / 30*
informatyka / 30*
język obcy / 20
język polski / 5
 • informatyka w medycynie
matematyka / 45
fizyka / 30*
informatyka / 30*
język obcy / 20
język polski / 5
 • inżynieria bezpieczeństwa
matematyka / 45
fizyka / 30
język obcy / 20
język polski / 5
 • inżynieria kosmiczna i satelitarna
matematyka / 45
fizyka / 30
język obcy / 20
język polski / 5
 • inżynieria materiałowa
matematyka / 45
fizyka / 30
język obcy / 20
język polski / 5
 • kryptologia i cyberbezpieczeństwo
matematyka / 45
fizyka / 30*
informatyka / 30*
język obcy / 20
język polski / 5
 • logistyka
matematyka / 45
fizyka / 30
język obcy / 20
język polski / 5
 • logistyka (profil praktyczny)
matematyka / 45
fizyka / 30
język obcy / 20
język polski / 5
 • lotnictwo i kosmonautyka
matematyka / 45
fizyka / 30
język obcy / 20
język polski / 5
 • mechanika i budowa maszyn
matematyka / 45
fizyka / 30
język obcy / 20
język polski / 5
 • mechatronika
matematyka / 45
fizyka / 30
język obcy / 20
język polski / 5
 • obronność państwa (profil praktyczny)
matematyka / 30
geografia / 45*
historia / 45*
wiedza o społeczeństwie / 45*
język obcy / 20
język polski / 5
 • zarządzanie
matematyka / 30
geografia / 45*
historia / 45*
wiedza o społeczeństwie / 45*
język obcy / 20
język polski / 5
Uwaga: * - podstawą do naliczania jest jeden z przedmiotów dający kandydatowi największą liczbę punktów rankingowych.

Maksymalna liczba punktów rankingowych za wyniki na maturze - 100.

Kandydat przyjęty na studia ma obowiązek w wyznaczonym terminie dostarczyć wymagane dokumenty:
 • kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
 • dokumenty potwierdzające osiągnięcia uzyskane w szkole średniej (dyplomy olimpiad),
 • aktualna fotografia w wersji papierowej oraz kolorowa fotografia w formie cyfrowej przesłana przez IRK,
 • kserokopia dowodu osobistego
Niedostarczenie oryginału lub odpisu świadectwa dojrzałości w terminie o którym mowa powyżej, traktowane będzie jako rezygnacja z podjęcia studiów w Akademii.DZIEŃ OTWARTY:  24 marca 2018r.MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Warszawa, ul. gen. W. Urbanowicza 2, budynek główny,

Sekcja ds. Rekrutacji

poniedziałek - piątek w godz. 7.30 ÷ 15.30
w okresie lipiec-wrzesień, w czwartek dodatkowo do 18.00
tel.: 261 837 939, 261 837 956, tel./fax: 261 837 938
e-mail: rekrutacja@wat.edu.pl
 


ZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz
Galeria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec