Dodaj tą szkołę do ulubionych!

Informacje kontaktowe

Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej

ul. A. Frycza Modrzewskiego 12, 43-300 Bielsko-Biała

Telefon:
(33) 815 11 07, 810 01 89

Fax:
(33) 810 01 89 w.143

Adres e-mail:
wsa@wsa.bielsko.pl

Adres www:
www.wsa.bielsko.pl/

Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej

Informacje o Uczelni


Wyższa Szkoła Administracji
rok założenia: 1997
 
Dział Rekrutacji:
tel.: (33) 815 11 07 w. 124, (33) 810 01 89 w. 124
fax: (33) 810 01 89 w. 143
strona www: www.wsa.bielsko.pl
email: rekrutacja@bielsko.pl


Wydziały: administracji, fizjoterapii, nauk humanistycznych i studiów międzynarodowych

Status prawny:
uczelnia niepubliczna wpisana do rejestru Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nr 119.

6 miejsce w kraju w rankingu „Rzeczpospolitej” i „Perspektyw” za 2009r. wśród niepaństwowych uczelni licencjackich
Certyfikat „Wiarygodna Szkoła”3-letnie stacjonarne i niestacjonarne studia licencjackie
na kierunkach
 • Administracja
  specjalności:

  1. Administracja publiczna.
  2. Administracja bezpieczeństwa.
  3. Administracja finansami.
 • Fizjoterapia
 • Kulturoznawstwo
  specjalności:

  1. Animacja i zarządzanie kulturą.    
  2. Dziennikarstwo i kultura medialna.  
 • Pedagogika
  specjalności:

  1. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pedagogiką rodziny.
  2. Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną.
  3. Pedagogika wczesnoszkolna z oligofrenopedagogiką.
  4. Pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym.
 • Stosunki międzynarodowe
  specjalności:

  1. Turystyka międzynarodowa.
  2. Studia z zakresu bezpieczeństwa i strategii międzynarodowej.
  3. Rozwój regionalny i współpraca transgraniczna w Europie
  4. Negocjacje międzynarodowe i dyplomacja współczesna.


2-letnie stacjonarne i niestacjonarne studia magisterskie
na kierunku:

 • Stosunki międzynarodowe
  specjalności:

  1. Administracja europejska.
  2. Bezpieczeństwo międzynarodowe.
  3. Międzynarodowe studia regionalne.
  4. Studia europejskie.Studia podyplomoweStudia 3-semestralne dla nauczycieli
:: Andragogika i edukacja ustawiczna
:: Dydaktyka z metodyką kształcenia przedmiotowego
(specjalizacje z zakresu: geografii, przyrody, historii, matematyki i innych)
:: Edukacja dla bezpieczeństwa
:: Edukacja zdrowotna
:: Logopedia z elementami neurologopedii – 4 semestry
:: Mediacje i negocjacje społeczne
:: Oligofrenopedagogika
:: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i socjalna
:: Profesjonalne umiejętności wychowawcze
:: Resocjalizacja z profilaktyką społeczną
:: Terapia pedagogiczna
:: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
:: Wychowanie przedszkolne

Studia 2-semestralne administracyjne
:: Administracja publiczna i samorządowa
:: Administracja bezpieczeństwa i zarządzanie kryzysowe
:: Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)
:: Gospodarowanie nieruchomościami
:: Organizacja i zarządzanie w oświacie
:: Organizacja i zarządzanie w pomocy społecznej
:: Zamówienia publiczne

Studia 3-semestralne fizjoterapeutyczne
:: Profilaktyka i leczenie wad postawy u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
Informacja o Studiach Podyplomowych

Biuro Instytutu Edukacji Ustawicznej
tel.: 33 815 11 07 w. 118, 33 810 01 89 w. 118
e-mail: podypbiuro@wsa.bielsko.pl
strona internetowa: www.ieu.wsa.bielsko.pl

 Galeria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Lotnicza Akademia Wojskowa
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec