Dodaj tą szkołę do ulubionych!

Informacje kontaktowe

Wyższa Szkoła Umiejętności im. Stanisława Staszica w Kielcach

ul. Wesoła 52, 25-353 Kielce

Telefon:
(041) 344 60 16

Adres e-mail:
dziekanat@wsu.kielce.pl

Adres www:
www.wsu.kielce.pl

Wyższa Szkoła Umiejętności im. Stanisława Staszica w Kielcach

Informacje o Uczelni

     
Wyższa Szkoła Umiejętności im. Stanisława Staszica w Kielcach jest wyższą szkołą niepubliczną działającą na mocy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r.
Została założona w 1995 roku przez Kieleckie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. i wpisana do rejestru prowadzonego przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego pod numerem 72.

W strukturze uczelni wyodrębnione są trzy wydziały:
  • Wydział Nauk Humanistycznych,
  • Wydział Nauk Ekonomicznych,
  • Wydział Nauk o Zdrowiu i Środowisku.
Uczelnia prowadzi studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia na 15 kierunkach, z czego 7 (architektura i urbanistyka, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, gospodarka przestrzenna, nauki o rodzinie, filozofia, taniec, zdrowie publiczne) jako jedyna szkoła wyższa w regionie świętokrzyskim.

Uczelnia posiada uprawnienia do prowadzenia studiów drugiego stopnia na kierunkach: ekonomia oraz filologia w zakresie filologii angielskiej i filologii niemieckiej.

WSU jest uczelnią o uniwersyteckich profilach kształcenia, co gwarantuje najwyższej jakości kadra 42 profesorów i doktorów habilitowanych oraz 100 doktorów. Zajęcia dydaktyczne odbywają się w bardzo nowoczesnej i dobrze wyposażonej bazie dydaktycznej o  powierzchni ponad 10.000 m2.

Uczelniana biblioteka posiada w swych zbiorach ponad 31 tys. woluminów najnowszej literatury i 154 tytułów czasopism polskich i obcojęzycznych. Zbiory uzupełniają mapy, kasety, płyty CD.

Studenci mają zapewnione możliwości rozwoju naukowego, kulturalnego i sportowego poprzez działalność w organizacjach studenckich m.in. Samorządzie Studenckim, Zrzeszeniu Studentów Polskich, Akademickim Związku Sportowym, studenckich kołach naukowych.

Aby zapewnić studentom dobrą znajomość języka obcego w ciągu całych studiów mają oni 450 godzin zajęć z jednego wybranego języka (6 godzin tygodniowo). W uczelni mogą być prowadzone lektoraty języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, hiszpańskiego, włoskiego lub francuskiego.

Nowoczesne programy nauczania są wzbogacane przez program kulturalno – sportowy. W ramach zajęć WF studenci uczestniczą w obozach narciarskich i żeglarskich. W tym celu uczelnia zakupiła ponad 120 kompletów sprzętu narciarskiego firmy Rossignol oraz zbudowała 10 jachtów typu Sportina. Posiada także własną łódź motorową. Dla studentów zorganizowano siłownię, prowadzone są zajęcia z tańca, karate, tenisa, pływania. Studenci wydają własną gazetę studencką.

Absolwenci Wyższej Szkoły Umiejętności im. Stanisława Staszica w Kielcach nie mają problemów ze znalezieniem zatrudnienia. Świadczą o tym dane Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, według których tylko 5,6 % wszystkich absolwentów zarejestrowanych w biurach pracy w województwie to absolwenci WSU.

Studia w uczelni są odpłatne. Czesne roczne studenci wnoszą w 12 ratach. Jego wysokość uzależniona jest od kierunku i formy studiów i jest ustalana na każdy rok akademicki oddzielnie. W uczelni obowiązuje jednorazowe wpisowe i opłata rekrutacyjna w łącznej wysokości 500 zł. Uczelnia jest objęta programem pomocy materialnej dla studentów finansowanym ze środków budżetu państwa.


Galeria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Lotnicza Akademia Wojskowa
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec