Dodaj tą szkołę do ulubionych!

Informacje kontaktowe

Gdańska Szkoła Wyższa

ul. Biskupia 24B, 80-875 Gdańsk

Telefon:
58 305 01 83, 58 305 08 12 wew. 46

Adres e-mail:
rekrutacja@gsw.gda.pl

Adres www:
www.gsw.gda.pl

Gdańska Szkoła Wyższa

Informacje o uczelnieXpert w nauczaniu zaocznym
Gdańsk, Tczew, Kartuzy, Słupsk, Koszalin, Olsztyn

licencjackie | inżynierskie | magisterskie | podyplomowe | kursy
Fot. Budynek GSW

Gdańska Szkoła Wyższa z siedzibą Gdańska Szkoła Wyższa to od dawna potwierdzona jakość w nauczaniu zaocznym. Szkoła funkcjonuje na rynku od 15 lat - co jest dowodem na zaufanie jakim się cieszy i na profesjonalizm w realizacji zadań edukacyjnych. Oddziały GSW funkcjonują też w innych miastach w regionie - w Olsztynie, Słupsku, Koszalinie i Tczewie. GSW oferuje kształcenie w ramach dwóch wydziałów: Wydziału Nauk Społecznych i Wydziału Nauk Inżynierskich.

Na Wydziale Nauk Społecznych oferujemy kierunki takie jak: Administracja, Ekonomia, Socjologia, Pedagogika, Stosunki Międzynarodowe, Edukacja Artystyczna, Turystyka i Rekreacja, a także, jako JEDYNA na Pomorzu uczelnia - Kryminologię. Wydział Nauk Inżynierskich też ma bogatą ofertę: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Gospodarka Przestrzenna, Architektura Krajobrazu. Każdy zaś z kierunków umożliwia robienie różnych specjalności i rozwój z ukierunkowaniem na własne zainteresowania.


Fot. Projekty ogrodu -Architektura krajobrazu -Studenci GSW

W ofercie jest możliwość wyboru trybu studiowania - stacjonarnie, zaocznie (spotkania wyłącznie w soboty i niedziele, co umożliwia studiowanie osobom pracującym), e-learning (około 40% to wykłady, konsultacje i egzaminy tradycyjne, cała reszta za pomocą platformy Moodle). Studia kończą się dyplomem licencjata, inżyniera lub magistra. Oprócz tego mamy szeroka ofertę studiów podyplomowych dla wszystkich, którzy chcą się dalej kształcić, zdobywać nowe umiejętności i kompetencje.


Fot. Projekty UE –Administracja -Studenci GSW

W Gdańskiej Szkole Wyższej funkcjonuje dobrze rozwinięty system stypendialny i Biuro Karier. Dzięki wysokiej jakości nauczania GSW nawiązała współpracę z Europejskim Programem Wymiany Studentów Erasmus+, co umożliwia studentom wykorzystanie w praktyce zdobytej wiedzy, poznanie innych krajów, ich kultur i języków. Uczelnia umożliwia też pobieranie nauki studentom niepełnosprawnym - zarówno architektura budynku umożliwia pokonywanie barier, ale jest także dostosowany sprzęt wspierający procesy edukacyjne (specjalne słuchawki, specjalne klawiatury, dyktafony).
Fot.Zajęcia z mechatroniki –Zarządzanie i Inżynieria Produkcji -Studenci GSW


Gdańska Szkoła Wyższa z siedzibą w Gdańsku
powstała w 2002 roku.

Uczelnia nosiła nazwę Gdańska Wyższa Szkoła Administracji. Jednak w 2012 roku w związku z rozwojem działalności – rozszerzeniem zakresów i profili kształcenia również o studia inżynierskie – Uczelnia, decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20.12.2011 r., zmieniła nazwę na Gdańska Szkoła Wyższa. Szkoła wpisana jest do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod pozycją nr 244 prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uczelnia powstała w pierwszym okresie istnienia Państwowej Komisji Akredytacyjnej, w związku z czym wniosek o założenie szkoły podlegał obowiązkowemu zaopiniowaniu przez Komisję. Wniosek otrzymał opinię pozytywną, co świadczy o uznaniu dla autorskich programów nauczania oraz dla kompetentnej kadry dydaktycznej, posiadającej dorobek i doświadczenie akademickie.
Uczelnia zlokalizowana jest na Biskupiej Górce w Centrum Gdańska. W tej wyjątkowej dzielnicy zachowały się wspaniałe fortyfikacje, kręte uliczki, stare kamienice. Zajęcia dydaktyczne realizowane są w trójskrzydłowym budynku z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych, zapewniającym właściwe warunki kształcenia. Uczelnią w zakresie organizacyjno-administracyjnym zarządza Kanclerz, natomiast działalnością naukowo-dydaktyczną Uczelni kieruje Rektor.Fot. Biblioteka GSW z czytelnią


Gdańska Szkoła Wyższa oferuje:

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

STUDIA LICENCJACKIE (6-semestralne)

Kierunek: ADMINISTRACJA
Specjalności:
 • administracja biznesowa,
 • administracja europejska,
 • administracja publiczna,
 • administracja zdrowia publicznego,
 • bezpieczeństwo danych osobowych - nowość
 • bezpieczeństwo publiczne,
 • finanse i rachunkowość.
Kierunek: EKONOMIA
Specjalności:
 • finanse i rachunkowość,
 • polityka ludnościowa (demograficzna),
 • zarządzanie,
 • projekty unijne.
Kierunek: KRYMINOLOGIA
Specjalności:
 • penitencjarna,
 • kuratorska,
 • kryminalistyka,
 • patologie społeczne.
Kierunek: PEDAGOGIKA
Specjalności:
 • edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna,
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza,
 • psychopedagogika z terapią pedagogiczną.
Kierunek: SOCJOLOGIA
Specjalności:
 • socjologia administracji,
 • socjologia bezpieczeństwa.
Kierunek: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
Specjalności:
 • administracja europejska,
 • biznes międzynarodowy.
Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA
Specjalności:
 • dietetyka i usługi żywieniowe,
 • zarządzanie w turystyce.
Kierunek: EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH

Kierunek: ZDROWIE PUBLICZNE *
Specjalności:
 • dietetyka z promocją zdrowia
 • kosmetyka
 • praca socjalna
 • zdrowie środowiskowe
*studia w organizacji


STDIA INŻYNIERSKIE (7-semestralne)

Kierunek: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
Specjalności:
 • inżynieria budownictwa,
 • inżynieria ochrony środowiska,
 • inżynieria produkcji,
 • logistyka i zarządzanie transportem,
 • mechatronika.
Kierunek: GOSPODARKA PRZESTRZENNA
Specjalności:
 • gospodarka nieruchomościami,
 • urbanistyka.
Kierunek: ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
Specjalność:
 • inżynieria krajobrazu


STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

STUDIA MAGISTERSKIE UZUPEŁNIAJĄCE (4-semestralne)

Kierunek: ADMINISTRACJA
Specjalności:
 • administracja,
 • finanse i rachunkowość,
 • psychopedagogika pracy,
 • zarządzanie,
 • zarządzanie projektami unijnymi - nowość

STUDIA MAGISTERSKIE UZUPEŁNIAJĄCE (3 i 4 -semestralne)

Kierunek: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
Specjalności:
 • inżynieria zarządzania,
 • odnawialne źródła energii,
 • systemy mechatroniczne - nowość
 • zarządzanie jakością,
 • zarządzanie logistyką,
 • zarządzanie projektami innowacyjnymi - nowość
 • zarządzanie zasobami ludzkimi.


STUDIA PODYPLOMOWE

 • Nauczycielskie i pedagogiczne:
 • Chemia z elementami informatyki
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna
 • Doradztwo zawodowe i edukacyjne
 • Fizyka z elementami informatyki
 • Matematyka z elementami informatyki
 • Mechatronika w kształceniu zawodowym
 • Oligofrenopedagogika
 • Przygotowanie pedagogiczne
 • Socjoterapia
 • Zarządzanie placówką oświatową - menedżer oświaty
 • Z zakresu zarządzania i inne:
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Dietetyka
 • Finansowanie inwestycji i innowacji ze źródeł zewnętrznych
 • Grafika w reklamie
 • Psychologia biznesu dla menedżerów
 • Rachunkowość i doradztwo podatkowe
 • Ratownictwo i opieka nad osobą starszą i niepełnosprawną Socjologia bezpieczeństwa
 • Zamówienia publiczne
 • Zarządzanie administracją publiczną
 • Zarządzanie antykryzysowe Zarządzanie gamedevelopmentem
 • Zarządzanie logistyką przedsiębiorstwa
 • Zarządzanie projektami współfinansowanymi ze środków publicznych
 • Zarządzanie projektem
 • Zarządzanie przemysłem kreatywnym
 • Zarządzanie w ochronie zdrowia
 • Master of Business Administration w ochronie zdrowia – nowość
 • Master of Public Administration - nowość
 • Rolnictwo - nowość


KURSY Z JĘZYKÓW OBCYCH I KURSY MATURALNE

Poszerzając swoją ofertę edukacyjną Studium Języków Obcych Gdańskiej Szkoły Wyższej proponuje i zaprasza na:
całoroczne kursy z języków obcych:
 • angielski,
 • niemiecki,
 • francuski,
 • hiszpański,
 • rosyjski.
 • oraz
kursy przygotowujące do egzaminu maturalnego z:
 • języka polskiego,
 • matematyki,
 • angielskiego,
 • niemieckiego,
 • francuskiego,
 • hiszpańskiego.
Kursy językowe zakładają rozwój umiejętności na wszystkich poziomach zaawansowania z naciskiem na poszerzenie umiejętności komunikacyjnych w języku obcym w szczególności w sytuacjach codziennych z uwzględnieniem czterech podstawowych kompetencji językowych t.j. mówienia, pisania, czytania i słuchania ze zrozumieniem. Kursy dla maturzystów mają za zadanie przygotowanie do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych. Na kursach będziemy koncentrować się na przećwiczeniu wszystkich technik egzaminacyjnych z uwzględnieniem podziału na egzamin pisemny i ustny. Kursy prowadzone są w oparciu o repetytorium maturalne i arkusze egzaminacyjne.

Kontakt:
Gdańska Szkoła Wyższa,
GDAŃSK ul. Biskupia 24 B
infolinia (58) 305 01 83, tel. (58) 305 08 12 wew. 46, wew.49, rekrutacja@gsw.gda.pl


Wydziały Zamiejscowe GSW, w których można studiować:

Wydział Zamiejscowy w Tczewie
administracja
zarządzanie i inżynieria produkcji
TCZEW ul. Parkowa 1 tel. 58 53 00 129, 696 023 554, tczew@gsw.gda.pl

Wydział Zamiejscowy w Kartuzach
administracja
zarządzanie i inżynieria produkcji
KARTUZY ul. Mściwoja II 24
tel. 58 68 12 180, 6000 11 673,
kartuzy@gsw.gda.pl

Wydział Zamiejscowy w Słupsku
administracja
zarządzanie i inżynieria produkcji
SŁUPSK ul. Koszalińska 9 tel. 59 841 47 45, slupsk@gsw.gda.pl

Wydział Zamiejscowy w Koszalinie
administracja
kryminologia
KOSZALIN ul. Chałubińskiego 15 (budynek Europejskiego Centrum Edukacyjnego) tel. 6000 11 672, (94) 345-43-95, koszalin@gsw.gda.pl

Wydział Zamiejscowy w Olsztynie
administracja
OLSZTYN ul. Jagiellońska 47 tel. 89 533 04 29, olsztyn@gsw.gda.pl
ZAPRASZAMY NA STUDIA!
gsw.gda.pl

Zapraszamy

Galeria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Lotnicza Akademia Wojskowa
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec