Dodaj tą szkołę do ulubionych!

Informacje kontaktowe

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych

ul. Dywizjonu 303 nr 35, 08-521 Dęblin

Telefon:
+48 26 151 88 11 , 26 151 82 68

Adres e-mail:
rekrutacja@wsosp.pl

Adres www:
www.wsosp.pl

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych

Logistyka

Studia pierwszego stopnia na kierunku Logistyka trwają VII semestrów i kończą się obroną pracy inżynierskiej po uprzednim uzyskaniu absolutorium i zaliczeniu obowiązujących praktyk. Studia drugiego stopnia prowadzone są przez III semestry, a ich zakończeniem jest obrona pracy magisterskiej. Po IV i VI semestrze na studiach pierwszego stopnia oraz po II semestrze na studiach drugiego stopnia przewiduje się realizację praktyk zawodowych w wybranych instytucjach, głównie w centrach logistycznych, zakładach produkcyjnych służb świadczących usługi handlingowe w portach lotniczych oraz w jednostkach administracji państwowej.

Absolwenci będą przygotowani do pracy na stanowiskach specjalistów logistyki w przedsiębiorstwach branży lotniczej, w przemyśle obronnym oraz instytucjach i służbach wykorzystujących technikę lotniczą.
W ramach cywilnych stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia realizowane są specjalności:
  • logistyka lotnictwa
  • zarządzanie obsługą na lotnisku
  • logistyka wojskowa
W ramach cywilnych stacjonarnych i niestacjonarnych studiów II stopnia realizowane są specjalności:
  • logistyka lotnictwa
  • zarządzanie obsługą na lotnisku
  • logistyka wojskowa
Program studiów obejmuje m.in. treści kształcenia w zakresie: zarządzania produkcją i usługami, logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw, infrastruktury logistycznej, logistyki zaopatrzenia, logistyki produkcji, dystrybucji, ekonomiki transportu, zarządzania obsługą na lotnisku. Studia na kierunku Logistyka pozwalają zdobyć rzetelną wiedzę o technice i technologii funkcjonowania współczesnych systemów logistycznych oraz głównych obszarów ich praktycznego zastosowania i perspektywach rozwoju.

Przedmioty wykładowe:
  • podstawowe: m.in. matematyka, statystyka, inżynieria systemów, ekonomia, towaroznawstwo
  • kierunkowe: m.in. zarządzanie, logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, infrastruktura logistyczna, normalizacja i zarządzanie jakością oraz dodatkowo: bezpieczeństwo w transporcie i logistyce, wstęp do prawa i przepisów lotniczych, ekonomika przedsiębiorstw lotniczych, zarządzanie ruchem lotniczym, lotnictwo państwowe i cywilne, eksploatacja statków powietrznych, bezpieczeństwo w lotnictwie, międzynarodowe stosunki gospodarcze

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwenci będą przygotowani do pracy na stanowiskach specjalistów logistyki w przedsiębiorstwach branży lotniczej, w przemyśle obronnym oraz instytucjach i służbach wykorzystujących technikę lotniczą. Z wieloma przedsiębiorstwami i instytucjami mamy podpisane umowy, które pozwalają studentom odbycie praktyk zawodowych oraz odbywanie staży na różnych stanowiskach.

Absolwent studiów uzyska wiedzę z zakresu funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych oraz podstaw nauk ekonomicznych, organizacji i zarządzania. Będzie również miał umiejętności menedżerskie, rozwiązywania problemów logistycznych za pomocą metod i technik inżynierskich. Będzie umiał projektować systemy oraz procesy logistyczne, zarządzać specjalistycznymi procesami oraz funkcjami logistycznymi, posługiwać się systemami informatycznego wspomagania zarządzania logistycznego, zarządzać zasobami ludzkimi oraz kosztami działalności.

W czasie praktyk zawodowych studenci praktycznie zapoznają się między innymi ze strukturą danej organizacji, poznają też podstawowe komórki organizacyjne i ich główne zadania oraz specyfikę pracy na poszczególnych stanowiskach. Głównym celem praktyki zawodowej jest praktyczne przygotowanie do wykonywania pracy zawodowej, w tym nabycie i kształtowanie umiejętności praktycznego wykorzystywania w pracy zawodowej - wiedzy zdobytej w Uczelni.

Absolwent będzie przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych, logistycznych, projektowych i doradczych zajmujących się logistyką, jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których wymagana jest wiedza logistyczna, techniczna, ekonomiczna, informatyczna oraz wymagane są umiejętności organizacyjne. Zdobytą wiedzę i umiejętności absolwent będzie umiał wykorzystać w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych.

Rekrutacja: 

Studia Cywilne
Wydział Lotnictwa
tel. +48 26 151 88 11
Wydział Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki 
tel. +48 26 151 82 68

Studia Wojskowe
tel. +48 26 151 77 33
Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
ul. Dywizjonu 303 nr 35
08-521 DęblinGaleria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec