Dodaj tą szkołę do ulubionych!

Informacje kontaktowe

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych

ul. Dywizjonu 303 nr 35, 08-521 Dęblin

Telefon:
+48 26 151 88 11 , 26 151 82 68

Adres e-mail:
rekrutacja@wsosp.pl

Adres www:
www.wsosp.pl

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych

Bezpieczeństwo narodowe
Studia pierwszego stopnia trwają VI semestrów i kończą się obroną pracy licencjackiej po uprzednim uzyskaniu absolutorium i zaliczeniu obowiązkowych praktyk zawodowych. Po II i IV semestrze przewidziane są praktyki zawodowe w wybranych organizacjach lotniczych, jednostkach administracji państwowej, zakładach lotniczych, jednostkach podporządkowanych MON oraz MSW.

W ramach cywilnych stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia realizowane są specjalności:
  • bezpieczeństwo i ochrona lotnisk
  • ochrona osób i mienia
  • zarządzanie kryzysowe
  • bezpieczeństwo i obsługa pasażera w transporcie lotniczym
W ramach cywilnych stacjonarnych i niestacjonarnych studiów II stopnia realizowane są specjalności:
  • bezpieczeństwo i ochrona lotnisk
  • zarządzanie bezpieczeństwem w organizacjach lotniczych

Kierunek oferuje kształcenie w zakresie społeczno-prawnych podstaw bezpieczeństwa, bezpieczeństwa i obronności państwa, bezpieczeństwa i ochrony lotnictwa, w tym bezpieczeństwa i ochrony lotnisk oraz zarządzania bezpieczeństwem w organizacjach lotniczych. Studenci kierunku Bezpieczeństwo narodowe zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy w sektorze bezpieczeństwa powietrznego państwa. Program kształcenia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe oparty jest głównie na przedmiotach związanych z bezpieczeństwem i ochroną lotnictwa, w tym m.in.:
  • portów lotniczych – procedury bezpieczeństwa, bezpieczeństwo lotów i ochrona lotnictwa, funkcjonowanie lotnictwa cywilnego i państwowego
  • ruchu lotniczego – zarządzanie i bezpieczeństwo w ruchu lotniczym, służby lotnicze i lotniskowe, ratownictwo lotnicze i lotniskowe
Absolwenci studiów są przygotowani do pracy na stanowiskach specjalistów, operatorów i analityków bezpieczeństwa, w szczególności z zakresu bezpieczeństwa powietrznego państwa, bezpieczeństwa portów lotniczych w organizacjach i instytucjach resortów Obrony Narodowej, MSW oraz innych działach związanych z obronnością. Mogą również kontynuować naukę na magisterskich studiach drugiego stopnia.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Studia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe przygotowują specjalistów do pracy w resorcie obrony narodowej, spraw wewnętrznych i administracji, w przemyśle obronnym oraz w instytucjach, służbach i organach bezpieczeństwa państwa. Absolwent potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce, prognozuje i analizuje procesy zapewniające bezpieczeństwo. W pracy zawodowej wykorzystuje przepisy i procedury związane z podejmowaniem decyzji w obszarze bezpieczeństwa powietrznego państwa. Zna język angielski na poziomie B2 oraz jego frazeologię stosowaną w lotnictwie. Absolwenci studiów są przygotowani do pracy na stanowiskach specjalistów, w szczególności z zakresu bezpieczeństwa powietrznego państwa. Swoje obowiązki mogą pełnić w instytucjach związanych z obroną narodową oraz w innych organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem państwa.


Rekrutacja: 

Studia Cywilne
Wydział Lotnictwa
tel. +48 26 151 88 11
Wydział Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki 
tel. +48 26 151 82 68

Studia Wojskowe
tel. +48 26 151 77 33
Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
ul. Dywizjonu 303 nr 35
08-521 DęblinGaleria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec