Dodaj tą szkołę do ulubionych!

Informacje kontaktowe

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych

ul. Dywizjonu 303 nr 35, 08-521 Dęblin

Telefon:
+48 26 151 88 11 , 26 151 82 68

Adres e-mail:
rekrutacja@wsosp.pl

Adres www:
www.wsosp.pl

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych

Studenckie praktyki zawodowe

Praktyki stanowią integralną część procesu kształcenia. Ich zadaniem jest abycie umiejętności eksploatacji sprzętu lotniczego oraz stworzenie warunków do pogłębienia wiadomości przekazywanych w toku zajęć dydaktycznych i konfrontowania ich z praktyką życia codziennego. Stwarzają możliwość zapoznania się z pracą na różnych stanowiskach specjalistycznych: projektowania, konstruowania, produkcji i eksploatacji sprzętu lotniczego. Studenci odbywają praktyki w zakładach i organizacjach lotniczych, jednostkach wojskowych oraz na lotniskach międzynarodowych i krajowych.

Praktyki składają się z dwóch modułów: praktyki specjalistycznej oraz praktyki inżynirskiej.
Cele praktyk zawodowych:
  • przygotowanie do praktycznego wykonywania zawodu w danej specjalności studiów,

  • poznanie zakładów pracy (przedsiębiorstw, firm, instytucji oraz urzędów), oraz zaznajomienie się z różnymi warsztatami pracy,

  • zdobywanie doświadczeń w samodzielnym i zespołowym wykonywaniu obowiązków zawodowych,

  • ppoznawanie środowiska zawodowego, radzenie sobie w trudnych sytuacjach oraz roziązywanie realnych konfliktów zawodowych,

  • kształtowanie wysokiej kultury zawodowej i organizacji pracy, odpowiadających współczesnym tendencjom w gospodarce, administracji, nauce i kulturze,

  • praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy w WSOSP wiedzy merytorycznej i umiejętności zawodowych,

  • kształtowanie kreatywności i innowacyjności studenta.


 

Czas i termin trwania praktyk jest uzależniony od kierunku i specjalności i jest zawarty w planach studiów i programach kształcenia określonego kierunku i specjalności. 

Student może wybrać jedną z kilku możliwości odbycia praktyki zawodowej:
  • praktyki w samodzielnie wybranej przez siebie instytucji,

  • praktyki zorganizowanej przez Uczelnię,

  • zaliczenie w poczet praktyki stażu lub dotychczasowej pracy zawodowej pod warunkiem, że zostaną osiągnięte zakładane dla danego kierunku studiów efekty kształcenia.


Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
ul. Dywizjonu 303 nr 35
08-521 DęblinGaleria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej
Wrocław, dolnośląskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
14. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
15. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
16. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
17. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
18. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
19. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
20. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
21. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
Dęblin, lubelskie
22. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
23. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
24. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
25. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
26. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec