Dodaj tą szkołę do ulubionych!

Informacje kontaktowe

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych

ul. Dywizjonu 303 nr 35, 08-521 Dęblin

Telefon:
+48 26 151 88 11 , 26 151 82 68

Adres e-mail:
rekrutacja@wsosp.pl

Adres www:
www.wsosp.pl

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych

Nawigacja

Studia na kierunku Nawigacja adresowane są zarówno dla studentów wojskowych jak i cywilnych.

W ramach cywilnych stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I oraz II stopnia realizowane są specjalności:
  • eksploatacja infrastruktury nawigacyjnej portów lotniczych,
  • zarządzanie ruchem lotniczym.
W ramach wojskowych stacjonarnych studiów I stopnia realizowane są specjalności:
  • nawigacja taktyczna (nawigator naprowadzania),
  • zarządzanie ruchem lotniczym (kontroler ruchu lotniczego).
Studia na kierunku Nawigacja przygotowują wysokiej klasy specjalistów odpowiedzialnych za eksploatację systemów nawigacyjnych oraz zarządzanie ruchem lotniczym.Wybór specjalności na studiach cywilnych następuje w trakcie czwartego semestru studiów

Absolwent studiów w specjalności eksploatacja infrastruktury nawigacyjnej portów lotniczych posiada szeroką wiedzę z zakresu teoretycznych podstaw nawigacji i radionawigacji, budowy i funkcjonowania elementów infrastruktury naziemnej portów lotniczych oraz umiejętności z zakresu eksploatacji urządzeń i systemów radionawigacyjnych, zwłaszcza tych, które stanowią oprzyrządowanie lotnisk.

Absolwent studiów w specjalności zarządzanie ruchem lotniczym ma szeroką wiedzę z zakresu systemów zarządzania przestrzenią powietrzną, organizacji i zasad przepływu i kontroli ruchu lotniczego oraz umiejętności z zakresu kierowania ruchem lotniczym z wykorzystaniem systemów i urządzeń radiolokacyjnych i radiotelekomunikacyjnych.

Ponadto studenci studiów stacjonarnych kierunku Nawigacja w specjalności zarządzanie ruchem lotniczym po zakwalifikowaniu na szkolenie w Ośrodku Szkolenia Personelu Służb Ruchu Lotniczego mogą być szkoleni do uzyskania licencji praktykanta – kontrolera ruchu lotniczego (CAPTO – Certified ATS Personel Training Organization).

Wykształcenie specjalistyczne studenta wojskowego jest ukierunkowane na przygotowanie absolwentów do uzyskania kwalifikacji zawodowych jako nawigator naprowadzania określonych w normie obronnej NO-05-A013.

Absolwent wojskowych studiów w specjalności nawigacja taktyczna, zarządzanie ruchem lotniczym przygotowany jest do służby w strukturach Sił Zbrojnych RP, posiada również przygotowanie teoretyczne do pracy w zespołach naukowych związanych z nawigacją lotniczą, morską oraz obsługą ruchu lotniczego. Absolwent posiada szeroką wiedzę z zakresu teoretycznych podstaw nawigacji, budowy i funkcjonowania systemów dowodzenia oraz wiedzy z obszaru metodyki naprowadzania, taktyki lotnictwa, przepisów ruchu lotniczego, przepisów lotniczych, łączności lotniczej, możliwości bojowych samolotów i sprzętu radiolokacyjnego oraz armii obcych państw.


Rekrutacja: 

Studia Cywilne
Wydział Lotnictwa
tel. +48 26 151 88 11
Wydział Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki 
tel. +48 26 151 82 68

Studia Wojskowe
tel. +48 26 151 77 33
Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
ul. Dywizjonu 303 nr 35
08-521 DęblinGaleria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec