Dodaj tą szkołę do ulubionych!

Informacje kontaktowe

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych

ul. Dywizjonu 303 nr 35, 08-521 Dęblin

Telefon:
+48 26 151 88 11 , 26 151 82 68

Adres e-mail:
rekrutacja@wsosp.pl

Adres www:
www.wsosp.pl

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych

Lotnictwo i kosmonautyka

Studia na kierunku Lotnictwo i kosmonautyka adresowane są zarówno do studentów wojskowych, jak i cywilnych.

Studia stacjonarne I stopnia trwają 7 semestrów. Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia trwają 3 semestry.

W ramach cywilnych stacjonarnych studiów I stopnia realizowane są specjalności:
 • pilotaż statku powietrznego,
 • awionika,
 • bezzałogowe statki powietrzne.
W ramach cywilnych stacjonarnych i niestacjonarnych studiów II stopnia realizowana jest specjalność:
 • eksploatacja statków powietrznych.
W ramach wojskowych studiów stacjonarnych I stopnia realizowana jest specjalność:
 • pilotaż statku powietrznego (samoloty odrzutowe, samoloty transportowe, śmigłowce),
 • bezzałogowe statki powietrzne,
W ramach wojskowych studiów stacjonarnych II stopnia realizowana jest specjalność:
 • eksploatacja statków powietrznych.

Kierunek Lotnictwo i kosmonautyka


oferuje kształcenie w obszarze najbardziej zaawansowanych technologicznie układów konstrukcyjnych, wykorzystujących nowatorskie technologie  i rozwiązania techniczne oparte na nowoczesnych materiałach, technikach komputerowych, elektronice oraz rozbudowanych systemach diagnostycznych, zapewniających bezpieczeństwo i niezawodność obiektów latających.

Studia są ukierunkowane na uzyskanie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie konstruowania, wytwarzania i eksploatacji statków powietrznych oraz obiektów kosmicznych.

Standard kształcenia dla kierunku Lotnictwa i kosmonautyki oparty jest głównie na przedmiotach technicznych takich jak: mechanika, materiały i technologie lotnicze, podstawy elektroniki, podstawy techniki mikroprocesorowej, podstawy automatyki, podstawy elektrotechniki i podstawy informatyki (w tym system CAD/CAM/CAE).
Wybór specjalności na studiach cywilnych następuje w trakcie czwartego semestru studiów

 • Specjalność awionika
obejmuje w swoim programie elementy wiedzy niezbędne do poznania podstaw funkcjonowania, budowy i użytkowania zespołów stanowiących wyposażenie współczesnych statków powietrznych. W programie kształcenia, oprócz dyscyplin podstawowych wprowadzono przedmioty niezbędne do opanowania zasad budowy wyposażenia statków powietrznych (mechanika lotu, aerodynamika, termodynamika, elektrotechnika i elektronika, podstawy automatyki, technologia wytwarzania elementów konstrukcji lotniczych). Począwszy od V semestru studenci wzbogacają swoją wiedzę specjalistyczną o budowę, zasady konstruowania i eksploatacji układów wyposażenia statków powietrznych. Szczególną uwagę skierowano na technikę cyfrową, systemy mikroprocesorowe, układy pomiarowe czy też systemy sterowania lotem.

Absolwenci specjalności awionika będą mogli otrzymać certyfikat potwierdzający uzyskanie licencji B2 - technika awionika zgodnie z PART 66
 
 • Specjalność pilotaż statku powietrznego 
Do postępowania kwalifikacyjnego na tę specjalność może przystąpić student posiadający:
 • licencję pilota turystycznego samolotowego PPL(A)
 • ważne orzeczenie lotniczo lekarskie klasy pierwszej
 • bezwarunkowe zaliczenie III semestru studiów
 • minimalną średnią ocen z zaliczeń i egzaminów z trzech pierwszych semestrów studiów 3.25
 • znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B1
po zakwalifikowaniu studenci tej specjalności realizują bezpłatne szkolenie lotnicze, teoretyczne i praktyczne w powietrzu zgodnie z przepisami PART FCL, spełniającego warunki ubiegania się o licencję pilota zawodowego wydawaną zgodnie z przepisami EASA.
Uzyskują licencję CPL (A) z uprawnieniami IR (A) i MEPL oraz realizują szkolenie teoretyczne do uzyskania licencji pilota samolotowego liniowego ATPL (A), w przypadku pilota śmigłowcowego jest to szkolenie do licencji CPL (H).
 
 • Specjalność bezzałogowe statki powietrzne
absolwent tej specjalności będzie przygotowany do sterowania i eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych. Znajdzie on zatrudnienie min. w wojsku, policji, straży pożarnej, przemyśle chemicznym i energetycznym, rolnictwie i leśnictwie oraz w instytucjach samorządowych i komórkach reagowania kryzysowego.
 
Wykształcenie specjalistyczne studenta wojskowego jest ukierunkowane na przygotowanie absolwentów do szkolenia praktycznego w celu zdobycia kwalifikacji zawodowych: pilota wojskowego, nawigatora wojskowego statku powietrznego, operatora bezzałogowego statku powietrznego. Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie umożliwiającym bezpieczną i poprawną eksploatację statku powietrznego, uzbrojenia, systemów pokładowych i naziemnych oraz sprzętu technicznego. Ponadto wykazuje znajomość budowy, przeznaczenia i ograniczeń eksploatacyjnych statków powietrznych, danych taktyczno - technicznych, uzbrojenia i sprzętu technicznego, oraz sposobów wykorzystania i użytkowania eksploatowanego statku powietrznego, sprzętu i uzbrojenia.

Ukończenie studiów w specjalności nawigator statku powietrznego umożliwia absolwentowi wykonywanie lotów w składzie załogi na wybranych wojskowych statkach powietrznych.

W ramach studiów kandydat na żołnierza zawodowego otrzymuje wykształcenie wojskowe zgodnie ze standardem kształcenia zawodowego dla kandydatów na oficerów zawartym w Decyzji Nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 czerwca 2010 r. Ponadto w wyniku realizacji studiów, standardu oficerskiego i odbyciu praktyk zawodowych w jednostkach wojskowych absolwent jest przygotowany do pełnienia służby na pierwszym stanowisku w jednostce lotniczej.

Rekrutacja: 

Studia Cywilne
Wydział Lotnictwa
tel. +48 26 151 88 11
Wydział Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki 
tel. +48 26 151 82 68

Studia Wojskowe
tel. +48 26 151 77 33
Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
ul. Dywizjonu 303 nr 35
08-521 DęblinGaleria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec