Dodaj tą szkołę do ulubionych!

Informacje kontaktowe

Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie

pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa

Telefon:
22 656 62 56

Fax:
22 827 76 71

Adres e-mail:
rekrutacja@wszechnicapolska.edu.pl

Adres www:
www.wszechnicapolska.edu.pl

Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie

Informacje o uczelni


Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie powstała w 2001 roku. Priorytetem Uczelni jest jak najlepsze przygotowanie studentów do podjęcia przyszłego zawodu przy uwzględnieniu potrzeb rynku oraz zainteresowań studentów. Programy nauczania oparte są na doświadczeniach wykładowców i współpracy z ośrodkami akademickimi oraz opiniowane przez potencjalnych pracodawców. Każdy student Wszechnicy Polskiej może wyjechać na praktyki lub odbyć część studiów za granicą w ramach programu Erasmus+ i FSS.


Wszechnica Polska Szkoła Wyższa
oferuje studia I i II stopnia oraz podyplomowe w ramach Instytutu Administracji i Finansów oraz Instytutu Filologii i Pedagogiki. Zajęcia odbywają się w Pałacu Kultury i Nauki na VIII piętrze oraz w budynku edukacyjnym przy ul. Karmelickiej 10, gdzie znajduje się również Biblioteka Uczelni. Rekrutację na studia prowadzimy praktycznie przez cały rok. Studia można rozpocząć w marcu - semestr letni lub w październiku - semestr zimowy. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.


KIERUNKI I SPECJALNOŚCI

Studia I stopnia

ADMINISTRACJA
 • Samorząd terytorialny
 • Administracja sądowa
 • Administracja w przedsiębiorstwie
 • Administrowanie zasobami przyrodniczymi
 • Administracja zdrowia publicznego
BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
 • Ogólne (z przedmiotami obieralnymi)
 • Ochrona ludności
BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
 • Ochrona porządku i bezpieczeństwa publicznego
 • Detektywistyka
 • Wywiad gospodarczy
FILOLOGIA
 • angielska, niemiecka, hiszpańska, rosyjska
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
 • Ogólne (z przedmiotami obieralnymi)
PEDAGOGIKA
 • Pedagogika resocjalizacyjna
 • Edukacja dla rynku pracy
 • Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z językiem angielskim
ZDROWIE PUBLICZNE
 • Antiageing z kosmetologią
 • Zdrowe żywienie z dietetyką
 • Ogólne (z przedmiotami obieralnymi)
BUDOWNICTWO


Studia II stopnia

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

 • Ogólne (z przedmiotami obieralnymi)
FILOLOGIA
 • angielska, hiszpańska, rosyjska
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
 • Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw
 • Finanse publiczne
PEDAGOGIKA
 • Edukacja dla rynku pracy
 • Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
 • Pedagogika opiekuńcza - wychowawcza
 • Pedagogika resocjalizacyjna
 • Terapia pedagogiczna

Szansa na równy start dla studentów obcokrajowców.
Chcesz studiować w Polsce? Ale nie znasz języka, boisz się, że nie dasz rady na wykładach, że nie poradzisz sobie w sytuacjach codziennych… Mamy dla Ciebie dobre rozwiązanie. Proponujemy semestr 0, który jest odpowiedzią na częste problemy studentów zagranicznych wynikające z obaw przed rozpoczęciem nowego rozdziału życia w obcym kraju. W tym czasie nauczysz się języka polskiego, co pozwoli Ci efektywnie uczestniczyć w wykładach i zajęciach na Uczelni oraz ułatwi integrację. Skorzystasz również na dodatkowej nauce języka angielskiego, która umożliwi Ci podjęcie studiów na filologii angielskiej lub na aktywny udział w lektoratach na innym kierunku. Po zakończeniu semestru 0 będziesz w pełni przygotowany do podjęcia studiów w j. polskim na wybranym kierunku.

Pamiętaj!

W czasie semestru 0 posiadasz status studenta.
Przez cały okres studiów gwarantujemy pomoc opiekuna, dotyczącą również spraw pozauczelnianych.REKRUTACJA NA STUDIA

Rekrutację na studia I i II stopnia oraz podyplomowe prowadzi Dział Rekrutacji – praktycznie przez cały rok. Można rozpocząć studia w marcu, tj. w semestrze letnim, albo w październiku, w semestrze zimowym. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Dokumenty wymagane na studia I stopnia:
 • 4 zdjęcia legitymacyjne
 • kserokopia dowodu osobistego
 • świadectwo dojrzałości
 • potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej na konto Uczelni w wysokości 150 zł
 • poprawnie wypełnione podanie o przyjęcie na studia.
Osoby, które chcą podjąć studia II stopnia (magisterskie), składają również dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem.
OPIS KIERUNKÓW


Administracja

Kierunek ADMNISTRACJA umożliwia zdobycie szerokiej wiedzy i umiejętności, pozwalających ba sprawne dostosowanie kompetencji do zmieniającej się rzeczywistości. Dzięki zajęciom obieralnym możliwe jest pogłębienie wiedzy w takich obszarach jak: zamówienia publiczne, gospodarka nieruchomościami, księgowość czy podatki. Poszczególne specjalności cieszą się dużym zainteresowaniem pracodawców, ukierunkowują wiedzę i pozwalają dostosować studia do własnego modelu kariery.

Bezpieczeństwo narodowe

Kierunek BEZPICZEŃSTWO NARODOWE to szansa na poznanie różnych struktur i instytucji społecznych oraz funkcjonowania ich elementów w systemie bezpieczeństwa narodowego, a także relacji między strukturami i instytucjami bezpieczeństwa w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej. Przekazywana wiedza ma charakter praktyczny, jest dobrze osadzona we współczesnych teoriach funkcjonowania bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego państwa oraz krajowych i międzynarodowych standardach, w Unii Europejskiej i NATO, daje szerokie możliwości zatrudnienia w instytucjach cywilnych i wojskowych.

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Kierunek BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE ma charakter interdyscyplinarny i obejmuje zagadnienia z zakresu nauk prawnych, ekonomicznych i humanistycznych. Wiedza i umiejętności uzyskane podczas studiów pozwolą na prawidłowe analizowanie i ocenianie zjawisk związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa ludności w skali lokalnej, regionalnej i globalnej oraz podejmowanie skutecznych działań w sytuacjach zagrożeń.

Budownictwo

Kierunek BUDOWNICTWO to studia dla tych wszystkich, którzy podejmą pracę zawodową w zakresie kierowania budowlanymi, projektowania konstrukcji oraz utrzymania i modernizacji obiektów budowlanych, organizowania produkcji elementów budowlanych, w nadzorze budowlanym i inwestycyjnym oraz w jednostkach administracji państwowej i samorządowej związanych z budownictwem i architekturą. Program oparty jest na wykorzystaniu nowoczesnych technik komputerowych i innowacyjnych technologii, prowadzony w nowoczesnych salach przez doświadczoną kadrę wykładowców.

Filologia angielska

Język angielski to najbardziej popularny język obcy na świecie – codziennie korzysta z niego ponad miliard użytkowników, dla których nie jest to język ojczysty, a niezbędne narzędzie pracy umożliwiające kontakty z partnerami na całym świecie. Angielski jest także najczęstszym źródłem zapożyczeń słów z różnych dziedzin życia, przede wszystkim w nauce i technice, ale także zwrotów związanych z kulturą masową. Dogłębna znajomość tego języka nie jest już obecnie przywilejem, ale warunkiem koniecznym do osiągnięcia sukcesu zawodowego nie tylko na rynku lokalnym, ale także na międzynarodowym.
Dla osób, które chcą rozpocząć studia z zerową znajomością języka zaplanowane są dwa dodatkowe semestry (w tym czasie zapisane osoby posiadają status studenta).

Filologia hiszpańska

Studia językowe to przede wszystkim praktyczna nauka języka hiszpańskiego, prowadzona przez filologów: nauczycieli polskich oraz native speakerów. Studenci uczą się nie tylko gramatyki czy historii literatury, ale także, uwzględniając potrzeby rozwijania umiejętności związanych z przedsiębiorczością, poznają język biznesu. Praktyczna znajomość języka będzie w trakcie studiów uzupełniona wiedzą ogólną z zakresu przedmiotów filologicznych. Studenci uczestniczą w interesujących wykładach, dających szersze spojrzenie na specyfikę języka oraz literaturę i kulturę hiszpańskiego obszaru językowego.
Dla osób, które chcą rozpocząć studia z zerową znajomości ą języka zaplanowane są dwa dodatkowe semestry (w tym czasie zapisane osoby posiadają status studenta).

Filologia niemiecka

Filologia niemiecka to studia polegające na zdobywaniu wiedzy o języku, literaturze i kulturze krajów niemiecko-języcznych. Absolwent w zależności od wybranej specjalności dysponuje szeregiem umiejętności cenionych przez pracodawców. Studenci uczą się nie tylko gramatyki czy historii literatury, ale także, uwzględniając potrzeby zdobywania i rozwijania umiejętności związanych z przedsiębiorczością, pozna język biznesu. Praktyczna znajomość języka będzie w trakcie studiów uzupełniona wiedzą ogólną z zakresu przedmiotów filologicznych. Studenci uczestniczą w interesujących wykładach, dających szersze spojrzenie na specyfikę języka oraz literaturę i kulturę niemieckiego obszaru językowego.

Filologia rosyjska

Praktyczna znajomość języka będzie z trakcie nauki na studiach uzupełniona wiedzą z zakresu przedmiotów ogólno filologicznych, dających szersze spojrzenie ba specyfikę języka, a także literaturę i kulturę Rosji. Studenci poznają również język biznesu, na potrzeby rozwijania umiejętności związanych przedsiębiorczością. Katedra filologii rosyjskiej zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę wykładowców, co zapewnia wysoki poziom studiów oraz stwarza możliwości uczestnictwa w działalności naukowo-badawczej Uczelni.

Finanse i rachunkowość

Kierunek FINANSE I RACHNUNKOWOŚĆ umożliwia poznanie sposobu funkcjonowania instytucji finansowych (banków, giełd, towarzystw ubezpieczeniowych itp.). Kształtuje umiejętność analizy i oceny zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomicznyczno-finansowej jednostek gospodarczych. To studia przekazujące wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu finansów i rachunkowości oraz funkcjonowania instytucji i baków. Wykwalifikowana kadra nie tylko nauczy, ale i ukierunkuje studentów, jak najkorzystniej wykorzystać poznane umiejętności, gdzie je zastosować w praktyce.

Zdrowie publiczne

Kierunek ZDROWIE PUBLICZBNE umożliwia zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu nauk społecznych oraz nauk medycznych, umożliwiającą precyzyjne rozpoznanie szerokiego spektrum problemów związanych ze zdrowiem publicznym oraz umiejętne zastosowanie środków zaradczych, głównie w zakresie organizacji, ekonomiki, zarządzania, promocji zdrowia, edukacji zdrowotnej i profilaktyki.SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMIDział Rekrutacji Wszechnicy Polskiej
Pałac Kultury i Nauki
VIII piętro
tel. +48 22 656 62 56
rekrutacja@wszechnicapolska.edu.pl
www.wszechnicapolska.edu.plGaleria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej
Wrocław, dolnośląskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
14. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
15. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
16. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
17. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
18. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
19. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
20. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
21. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
Dęblin, lubelskie
22. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
23. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
24. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
25. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
26. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2017 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec