Dodaj tą szkołę do ulubionych!

Informacje kontaktowe

Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie

pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa

Telefon:
22 656 62 56

Fax:
22 827 76 71

Adres e-mail:
rekrutacja@wszechnicapolska.edu.pl

Adres www:
www.wszechnicapolska.edu.pl

Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie

Informacje o uczelni


Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie powstała w 2001 roku. Priorytetem Uczelni jest jak najlepsze przygotowanie studentów do podjęcia przyszłego zawodu przy uwzględnieniu potrzeb rynku oraz zainteresowań studentów. Programy nauczania oparte są na doświadczeniach wykładowców i współpracy z ośrodkami akademickimi oraz opiniowane przez potencjalnych pracodawców. Każdy student Wszechnicy Polskiej może wyjechać na praktyki lub odbyć część studiów za granicą w ramach programu Erasmus+ i FSS.

Wszechnica Polska Szkoła Wyższa
oferuje studia I i II stopnia oraz podyplomowe w ramach Instytutu Administracji i Finansów oraz Instytutu Filologii i Pedagogiki. Zajęcia odbywają się w Pałacu Kultury i Nauki na VIII piętrze oraz w budynku edukacyjnym przy ul. Karmelickiej 10, gdzie znajduje się również Biblioteka Uczelni. Rekrutację na studia prowadzimy praktycznie przez cały rok. Studia można rozpocząć w marcu - semestr letni lub w październiku - semestr zimowy. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.KIERUNKI I SPECJALNOŚCI

Studia I stopnia

ADMINISTRACJA
 • Administracja w przedsiębiorstwie
 • Administracja w przedsiębiorstwie
 • Administracja w turystyce i rekreacji
 • Informatyka w administracji
BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
  • Detektywistyka
  • Ochrona porządku i bezpieczeństwa publicznego
   (porozumienie z Komendą Główną Policji)
  • Przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym
  • Wywiad i kontrwywiad gospodarczy
  FILOLOGIA  OD PODSTAW
  • Angielska
  • Niemiecka
  • Hiszpańska
  • Rosyjska
  • Szwedzka
  • Włoska
  FILOLOGIA  
  • Angielska
  • Niemiecka
  • Hiszpańska
  • Rosyjska
  • Włoska
  • Francuska
  FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
  • Finanse przedsiębiorstw
  • Finanse i ubezpieczenia w gospodarce turystycznej
  • Informatyka w bankowości
  FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ  W JĘZYKU ANGIELSKIM 
  • Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw
  • Finanse publiczne
  KOSMETOLOGIA
  • Odnowa biologiczna
  • Wizaż i kreowanie wizerunku
  PEDAGOGIKA
  • Pedagogika resocjalizacyjna i profilaktyka uzależnień
  • Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
  • Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z językiem angielskim
  • Pedagogika czasu wolnego
  ZDROWIE PUBLICZNE
  • Specjalność ogólna z przedmiotami obieralnymi
  • Zdrowego żywienia i dietetyki


  Studia II stopnia

  BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
  • Analiza bezpieczeństwa
  • Ochrona porządku i bezpieczeństwa publicznego
  • Zarządzanie kryzysowe
  FILOLOGIA 
  • Angielska
  • Hiszpańska
  • Rosyjska
  FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
  • Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw
  • Finanse publiczne
  FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ W JĘZYKU ANGIELSKIM 
  • Doradztwo finansowe
  • Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw
  • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
  PEDAGOGIKA
  • Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
  • Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna ze wspomaganiem rozwoju
  • Pedagogika resocjalizacyjna z elementami socjoterapii
  • Terapia pedagogiczna
  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
  • Edukacja ustawiczna i trening psychoedukacyjny


  Pamiętaj!

  W czasie semestru 0 posiadasz status studenta.  REKRUTACJA NA STUDIA

  Rekrutację na studia I i II stopnia oraz podyplomowe prowadzi Dział Rekrutacji – praktycznie przez cały rok. Można rozpocząć studia w marcu, tj. w semestrze letnim, albo w październiku, w semestrze zimowym. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. 

  Dokumenty wymagane na studia I stopnia:
  • 2 zdjęcia legitymacyjne
  • kserokopia dowodu osobistego
  • świadectwo dojrzałości
  • potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej na konto Uczelni 
  • poprawnie wypełnione podanie o przyjęcie na studia.
  Osoby, które chcą podjąć studia II stopnia (magisterskie), składają również dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem.  OPIS KIERUNKÓW  ADMINISTRACJA

  Kierunek ADMNISTRACJA umożliwia zdobycie szerokiej wiedzy i umiejętności, pozwalających ba sprawne dostosowanie kompetencji do zmieniającej się rzeczywistości. Dzięki zajęciom obieralnym możliwe jest pogłębienie wiedzy w takich obszarach jak: zamówienia publiczne, gospodarka nieruchomościami, księgowość czy podatki. Poszczególne specjalności cieszą się dużym zainteresowaniem pracodawców, ukierunkowują wiedzę i pozwalają dostosować studia do własnego modelu kariery.


  BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

  Kierunek BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE ma charakter interdyscyplinarny i obejmuje zagadnienia z zakresu nauk prawnych, ekonomicznych i humanistycznych. Wiedza i umiejętności uzyskane podczas studiów pozwolą na prawidłowe analizowanie i ocenianie zjawisk związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa ludności w skali lokalnej, regionalnej i globalnej oraz podejmowanie skutecznych działań w sytuacjach zagrożeń.


  FILOLOGIA OD PODSTAW 

  Wybierając kierunek Filologia od podstaw  wybierasz intensywną praktyczną naukę języka, uzupełnioną wiedzą ogólną z zakresu przedmiotów filologicznych.
  Rok zerowy kierowany jest do osób, które nie miały kontakt z językiem lub  w bardzo ograniczonym zakresie i które pragną podjąć studia na Filologii oraz do tych, które chcą opanować podstawy tego języka w krótkim czasie. Rok zerowy studenci powinni zakończyć na poziomie B1


  FILOLOGIA ANGIELSKA

  Język angielski to najbardziej popularny język obcy na świecie – codziennie korzysta z niego ponad miliard użytkowników, dla których nie jest to język ojczysty, a niezbędne narzędzie pracy umożliwiające kontakty z partnerami na całym świecie. Angielski jest także najczęstszym źródłem zapożyczeń słów z różnych dziedzin życia, przede wszystkim w nauce i technice, ale także zwrotów związanych z kulturą masową. Dogłębna znajomość tego języka nie jest już obecnie przywilejem, ale warunkiem koniecznym do osiągnięcia sukcesu zawodowego nie tylko na rynku lokalnym, ale także na międzynarodowym.
  Dla osób, które chcą rozpocząć studia z zerową znajomością języka zaplanowane są dwa dodatkowe semestry (w tym czasie zapisane osoby posiadają status studenta).


  FILOLOGIA FRANCUSKA

  Filologia francuska we Wszechnicy Polskiej to przede wszystkim bardzo wysoki poziom praktycznej nauki języka francuskiego połączony z rozwijaniem umiejętności z różnych dziedzin zawodowych w zależności od wybranej specjalizacji. Zajęcia prowadzone są przez najlepszych lingwistów oraz native speakerów. Do rozpoczęcia studiów na filologii francuskiej wymagana jest znajomość języka francuskiego na poziomie średniozaawansowanym.


  FILOLOGIA HISZPAŃSKA

  Studia językowe to przede wszystkim praktyczna nauka języka hiszpańskiego, prowadzona przez filologów: nauczycieli polskich oraz native speakerów. Studenci uczą się nie tylko gramatyki czy historii literatury, ale także, uwzględniając potrzeby rozwijania umiejętności związanych z przedsiębiorczością, poznają język biznesu. Praktyczna znajomość języka będzie w trakcie studiów uzupełniona wiedzą ogólną z zakresu przedmiotów filologicznych. Studenci uczestniczą w interesujących wykładach, dających szersze spojrzenie na specyfikę języka oraz literaturę i kulturę hiszpańskiego obszaru językowego.
  Dla osób, które chcą rozpocząć studia z zerową znajomości ą języka zaplanowane są dwa dodatkowe semestry (w tym czasie zapisane osoby posiadają status studenta).


  FILOLOGIA NIEMIECKA

  Filologia niemiecka to studia polegające na zdobywaniu wiedzy o języku, literaturze i kulturze krajów niemiecko-języcznych. Absolwent w zależności od wybranej specjalności dysponuje szeregiem umiejętności cenionych przez pracodawców. Studenci uczą się nie tylko gramatyki czy historii literatury, ale także, uwzględniając potrzeby zdobywania i rozwijania umiejętności związanych z przedsiębiorczością, pozna język biznesu. Praktyczna znajomość języka będzie w trakcie studiów uzupełniona wiedzą ogólną z zakresu przedmiotów filologicznych. Studenci uczestniczą w interesujących wykładach, dających szersze spojrzenie na specyfikę języka oraz literaturę i kulturę niemieckiego obszaru językowego. 


  FILOLOGIA ROSYJSKA 

  Praktyczna znajomość języka będzie z trakcie nauki na studiach uzupełniona wiedzą z zakresu przedmiotów ogólno filologicznych, dających szersze spojrzenie ba specyfikę języka, a także literaturę i kulturę Rosji. Studenci poznają również język biznesu, na potrzeby rozwijania umiejętności związanych przedsiębiorczością. Katedra filologii rosyjskiej zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę wykładowców, co zapewnia wysoki poziom studiów oraz stwarza możliwości uczestnictwa w działalności naukowo-badawczej Uczelni.


  FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

  Kierunek FINANSE I RACHNUNKOWOŚĆ umożliwia poznanie sposobu funkcjonowania instytucji finansowych (banków, giełd, towarzystw ubezpieczeniowych itp.). Kształtuje umiejętność analizy i oceny zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomicznyczno-finansowej jednostek gospodarczych. To studia przekazujące wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu finansów i rachunkowości oraz funkcjonowania instytucji i baków. Wykwalifikowana kadra nie tylko nauczy, ale i ukierunkuje studentów, jak najkorzystniej wykorzystać poznane umiejętności, gdzie je zastosować w praktyce.


  KOSMETOLOGIA

  Studia na kierunku Kosmetologia we Wszechnicy Polskiej w Warszawie zapewniają możliwość interdyscyplinarnego wykształcenia w zakresie współczesnej kosmetologii oraz anatomii, fizjologii, dermatologii, immunologii, alergologii, medycyny estetycznej, etyki i nauk o zdrowiu. Kosmetolog posiada umiejętności obsługi nowoczesnej aparatury kosmetycznej, przeprowadzania badań i zabiegów, kierowania zespołem kosmetologów, organizowania i prowadzenia gabinetu kosmetologicznego, pełnienia funkcji edukacyjnej.


  ZDROWIE PUBLICZNE

  Kierunek ZDROWIE PUBLICZBNE umożliwia zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu nauk społecznych oraz nauk medycznych, umożliwiającą precyzyjne rozpoznanie szerokiego spektrum problemów związanych ze zdrowiem publicznym oraz umiejętne zastosowanie środków zaradczych, głównie w zakresie organizacji, ekonomiki, zarządzania, promocji zdrowia, edukacji zdrowotnej i profilaktyki.  SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI  Dział Rekrutacji Wszechnicy Polskiej
  Pałac Kultury i Nauki
  VIII piętro
  tel. +48 22 656 62 56
  rekrutacja@wszechnicapolska.edu.pl
  www.wszechnicapolska.edu.pl  Galeria uczelni

  Najczęściej oglądane prezentacje:

  1. Uniwersytet Wrocławski
  Wrocław, dolnośląskie
  2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  Warszawa, mazowieckie
  3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
  Warszawa, mazowieckie
  4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
  Pułtusk, mazowieckie
  5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  Wrocław, dolnośląskie
  6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  Toruń, kujawsko-pomorskie
  7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
  Łódź, łódzkie
  8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
  Wrocław, dolnośląskie
  9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Lublin, lubelskie
  10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
  Olsztyn, warmińsko-mazurskie
  11. Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej
  Wrocław, dolnośląskie
  12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
  Szczytno, warmińsko-mazurskie
  13. Akademia Morska w Szczecinie
  Szczecin, zachodniopomorskie
  14. Akademia Makijażu Mokotowska
  Warszawa, mazowieckie
  15. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
  Poznań, wielkopolskie
  16. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
  Poznań, wielkopolskie
  17. Politechnika Częstochowska
  Częstochowa, śląskie
  18. Uniwersytet Łódzki
  Łódź, łódzkie
  19. Akademia Morska w Gdyni
  Gdynia, pomorskie
  20. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
  Wrocław, dolnośląskie
  21. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
  Dęblin, lubelskie
  22. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
  Warszawa, mazowieckie
  23. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
  Warszawa, mazowieckie
  24. Uczelnia Łazarskiego
  Warszawa, mazowieckie
  25. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
  Łódź, łódzkie
  26. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
  Kraków, małopolskie
  Ranking szkół WPROST
  Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec