Dodaj tą szkołę do ulubionych!

Informacje kontaktowe

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

ul. Piłsudskiego 111, Szczytno 12-100

Telefon:
(89) 621 5900

Fax:
(89) 621 5483

Adres e-mail:
wspol@wspol.edu.pl

Adres www:
www.wspol.edu.pl

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

O uczelni

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie jest zawodową uczelnią publiczną służb państwowych w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365), nadzorowaną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz jednostką organizacyjną Policji w rozumieniu ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji. Szkoła prowadzi studia wyższe dla: osób cywilnych, funkcjonariuszy Policji oraz funkcjonariuszy innych służb państwowych.

Oferta edukacyjna WSPol. obejmuje studia (stacjonarne i niestacjonarne):
kierunek Administracja

Oferta kształcenia studia I i II stopnia

Celem kształcenia na kierunku Administracja o specjalności administracja i organizacja sektora publicznego jest wszechstronne przygotowanie absolwenta do pełnienia funkcji menedżerskich, realizacji pracy urzędniczej w szeroko rozumianej administracji, w szczególności jednostkach organizacyjnych służb państwowych oraz samorządowych.

Celem kształcenia jest wyposażenie absolwenta w ogólna wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza w zakresie nauk o prawie i o administracji, oraz podstawową wiedze ekonomiczną oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych. Absolwent jest przygotowany do pracy urzędniczej w różnych rodzajach administracji publicznej – tak rządowej, jak i samorządowej – oraz do stosowania prawa w instytucjach niepublicznych.

Absolwent studiów „administracja”  jest przygotowany do pracy w urzędach gminy, powiatu, województwa, centrach zarządzania kryzysowego, instytucjach służb państwowych, m.in. w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarne

kierunek Kryminologia

Oferta kształcenia studia I i II stopnia 

Kierunek studiów Kryminologia jest interdyscyplinarny, pozwala na zapoznanie się z szeroką wiedzą o człowieku, społeczeństwie i prawie. Proces dydaktyczny obejmuje teoretyczne i praktyczne zagadnienia przestępczości i patologii społecznych. Program studiów koncentruje się na przyczynach patologii społecznych i jej przejawach, a także metodach wykrywania, zapobiegania i zwalczania przestępczości. Ponadto obejmuje zagadnienia dotyczące metod realizacji sprawiedliwości naprawczej i pomocy pokrzywdzonym. Program studiów oprócz przedmiotów ogólnych, podstawowych i kierunkowych obejmuje cztery moduły tematyczne: moduł kuratorski, moduł patologie społeczne, moduł  penitencjarny, moduł policyjny

Absolwent kierunku „kryminologia”  jest przygotowany do pracy w szeroko pojętym wymiarze sprawiedliwości: w sądownictwie, prokuraturze, Służbie Więziennej, Policji, Straży Miejskiej; w starostwach powiatowych – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Centra Interwencji Kryzysowej, jak również w ośrodkach pomocy społecznej i organizacjach pozarządowych.

„Kryminologia” to nowoczesny i nowatorski kierunek studiów.

kierunek Bezpieczeństwo Wewnętrzne


Oferta kształcenia studia I i II stopnia

Studia I stopnia
kierunek: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
dla osób cywilnych oraz pracowników i  funkcjonariuszy służb państwowych podległych MSW
czas nauki:
  • stacjonarne (3 lata)
  • niestacjonarne (3 lata)


Studia II stopnia
kierunek: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
dla osób cywilnych oraz pracowników i  funkcjonariuszy służb państwowych podległych MSW (absolwenci studiów pierwszego stopnia)
czas nauki:
  • stacjonarne (2 lata)
  • niestacjonarne (2 lata)


Kontakt


 

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111
12-100 Szczytno
 Telefon: 89 621 59 00, Faks: 89 621 54 83     

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec