Dodaj tą szkołę do ulubionych!

Informacje kontaktowe

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

ul. Piłsudskiego 111, Szczytno 12-100

Telefon:
89 621 59 00

Fax:
89 621 54 83

Adres e-mail:
wspol@wspol.edu.pl

Adres www:
www.wspol.edu.pl

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

O uczelni

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie  jest jednostką organizacyjną Policji w rozumieniu ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.
Ponadto, zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, jest uczelnią służb państwowych nadzorowaną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (posiadającą osobowość prawną).

Misją Uczelni jest odkrywanie i przekazywanie prawdy z zakresu nauk społecznych i humanistycznych, w szczególności dotyczących bezpieczeństwa i porządku publicznego, poprzez prowadzenie badań, kształcenie kadr naukowych, doktorantów, studentów, słuchaczy, uczestników kursów i szkoleń oraz jej upowszechnianie.

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie nawiązuje do chlubnych tradycji Polskiej Policji, podkreślając rolę etosu w policyjnej służbie. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie przechowuje pamięć o poświęceniu polskich policjantów oraz ich zaangażowaniu w walkę o niepodległość Polski.


Kierunki studiów
Studia I i II stopnia 
Wydział Policyjnych Nauk Stosowanych
  


studia pierwszego stopnia

kierunek: KRYMINOLOGIA
dla osób cywilnych pracowników i funkcjonariuszy Policji oraz funkcjonariuszy i pracowników innych formacji i jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych i administracji, który uzyskał skierowanie na podjęcie studiów w WSPol

czas nauki:
 • stacjonarne (3 lata, tj. sześć semestrów)
 • niestacjonarne (3 lata, tj. sześć semestrów)

kierunek: ZARZĄDZANIE
dla osób cywilnych pracowników i funkcjonariuszy Policji oraz funkcjonariuszy i pracowników innych formacji i jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych i administracji, który uzyskał skierowanie na podjęcie studiów w WSPol

czas nauki:
 • stacjonarne (3 lata, tj. sześć semestrów)
 • niestacjonarne (3 lata, tj. sześć semestrów)


studia drugiego stopnia

kierunek: KRYMINOLOGIA
pracowników i funkcjonariuszy Policji oraz funkcjonariuszy i pracowników innych formacji i jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych i administracji, który uzyskał skierowanie na podjęcie studiów w WSPol

czas nauki:
 • stacjonarne (2 lata, tj. cztery semestry)
 • niestacjonarne (2 lata, tj. cztery semestry)

Studia I i II stopnia 
Wydział Bezpieczeństwa Wewnętrznegostudia pierwszego stopnia

kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne
dla osób cywilnych oraz pracowników i funkcjonariuszy służb państwowych podległych MSWiA (ze skierowaniem)

czas nauki:
 • stacjonarne (3 lata, tj. sześć semestrów)
 • niestacjonarne (3 lata, tj. sześć semestrów)

kierunek: Informatyka o specjalności Informatyka w bezpieczeństwie
dla pracowników i funkcjonariuszy służb państwowych podległych MSWiA (ze skierowaniem)
 
czas nauki:
 • stacjonarne (3,5 roku, tj. siedem semestrów)
 • niestacjonarne (3,5 roku, tj. siedem semestrów) 


studia drugiego stopnia

kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne
dla osób cywilnych oraz pracowników i funkcjonariuszy służb państwowych podległych MSWiA (ze skierowaniem)
 
czas nauki:
 • stacjonarne (2 lata, tj. cztery semestry)
 • niestacjonarne (2 lata, tj. cztery semestry)


Kontakt


 

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111
12-100 Szczytno
 Telefon: 89 621 59 00, Faks: 89 621 54 83      

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Lotnicza Akademia Wojskowa
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec