Dodaj tą szkołę do ulubionych!

Informacje kontaktowe

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

ul. Piłsudskiego 111, Szczytno 12-100

Telefon:
(89) 621 5900

Fax:
(89) 621 5483

Adres e-mail:
wspol@wspol.edu.pl

Adres www:
www.wspol.edu.pl

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Studia podyplomoweStudia podyplomowe są przeznaczone dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych (pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich) niezależnie od ukończonego kierunku kształcenia.

 

Studia podyplomowe na kierunku „Bezpieczeństwo wewnętrzne” w zakresie kryminalistyki w procesie karnym 

Głównym celem kształcenia jest przygotowanie do skutecznego rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania współczesnych zagrożeń przestępczością kryminalną poprzez:
 • doskonalenie umiejętności wykorzystania najnowszych osiągnięć kryminalistyki,
 • poszerzenie wiedzy o aktualnych zagrożeniach przestępczością,
 • zapoznanie z nowoczesnymi technologiami w obszarach badania dowodów cyfrowych,
 • kształcenie umiejętności wykorzystania źródeł i rezultatów białego wywiadu.
 

Studia podyplomowe na kierunku „Bezpieczeństwo wewnętrzne” w zakresie problematyki zwalczania przestępczości gospodarczej

Głównym celem kształcenia jest przygotowanie do skutecznego rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania współczesnych zagrożeń ze strony przestępczości gospodarczej, a także zdobędą wiedzę i umiejętności pozwalające na określenie: 
 • obszarów przestępczości gospodarczej,
 • struktur i sposobów działania organizacji przestępczych  funkcjonujących w obszarze gospodarczym,
 • skutecznego rozpoznawania i zwalczania przestępczości gospodarczej,
 • aktualnej taktyki i techniki ujawniania  oraz zwalczania przestępczości gospodarczej i ekonomicznej, ze szczególnym uwzględnieniem  aspektów finansowej tej działalności,
 • doskonalenia organizacji i kierowania  zespołami ludzi zajmującymi się zwalczaniem przestępczości gospodarczej.
 

Studia podyplomowe na kierunku „Bezpieczeństwo wewnętrzne” w zakresie zarządzania kryzysowego

Głównym celem kształcenia jest nabycie wiedzy i umiejętności, a także wypracowanie predyspozycji jego uczestników do:
 • przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym;
 • efektywnego funkcjonowania podczas ich zaistnienia;
 • likwidowania skutków, przywracania stanu pierwotnego oraz wykształcenie kompetencji do zarządzania zespołem ludzkim w sytuacjach kryzysowych.
 

Studia podyplomowe na kierunku "Bezpieczeństwo wewnętrzne" w zakresie kształcenia kadr instruktorskich Policji

Oferta skierowana wyłącznie do funkcjonariuszy Policji, którzy ukończyli studia wyższe i chcą uzupełnić swoje przygotowanie merytoryczne oraz uzyskać uprawnienia do prowadzenia zajęć ze szkolenia strzeleckiego, taktyki i techniki interwencji, oraz posługiwania się przedmiotami przeznaczonymi do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej.

Głównym celem studiów podyplomowych jest wyselekcjonowanie i przygotowanie policjantów do:
 • pełnienia w jednostkach organizacyjnych Policji funkcji instruktorów strzelań policyjnych, taktyki i techniki interwencji;
 • posługiwania się przedmiotami przeznaczonymi do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej.
 

Studia podyplomowe na kierunku „Administracja” w zakresie logistyki w administracji publicznej

Głównym celem kształcenia jest nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu, m.in.:
 • œpodstaw zarządzania logistyką w jednostkach organizacyjnych;
 • wykorzystania procedur przy zamówieniach publicznych;
 • z zakresu prawa cywilnego i postępowania administracyjnego w rozwiązywaniu problemów w relacji urzędnik – petent;
 • rozpoznawania i identyfikowania problemów w prawidłowym zarządzaniu finansami w jednostkach sektora finansów publicznych;
 • œzarządzania projektami.
 

Studia podyplomowe w zakresie zarządzania jednostką organizacyjną w administracji publicznej

Głównym celem kształcenia jest nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu, m.in.:
 • rozpoznawania i identyfikowania problemów w prawidłowym zarządzaniu jednostką organizacyjną w administracji publicznej;
 • efektywności zarządzania w administracji publicznej
 • Studia podyplomowe wyczerpują treści kursu specjalistycznego zarządzania zasobami ludzkimi oraz kursu specjalistycznego zarządzania jednostką organizacyjną Policji. (doskonalenie umiejętności kierowniczych na wszystkich szczeblach zarządzania z uwzględnieniem specyfiki grup dyspozycyjnych oraz specyfiki struktur organizacyjnych Policji).


Studia podyplomowe w zakresie kontroli w administracji publicznej

Studia adresowane są do funkcjonariuszy i pracowników cywilnych służb podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych. Głównym celem kształcenia jest nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu, m.in.:
 • procesu kontroli i audytu, a poprzez to działanie standardów w administracji publicznej,
 • sprawowania nadzoru oraz profesjonalnego wykonywania kontroli i audytu,
 • umiejętności stosowania nabytej wiedzy w praktycznej działalności administracji,
 • kształtowania prawidłowych postaw w kontaktach interpersonalnych podczas wykonywania kontroli i audytu, jak również sprawowania nadzoru.
 

Studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa imprez masowych i zgromadzeń publicznych

Głównym celem kształcenia w ramach studiów podyplomowych jest nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu planowania, organizowania i realizowania zabezpieczenia imprez masowych i zgromadzeń publicznych. Słuchacze nabędą umiejętności z zakresu identyfikowania zagrożeń, ze szczególnym uwzględnieniem przestępczości pospolitej i terroryzmu, a także wiedzę z zakresu prawa administracyjnego i cywilnego niezbędną do przygotowania i  realizacji zadań związanych z zabezpieczeniem imprez masowych i zgromadzeń publicznych.

 

Studia podyplomowe w zakresie taktyki i techniki zwalczania przestępczości zorganizowanej

Słuchacze studiów podyplomowych zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu:
 • obszarów działalności zorganizowanych grup przestępczych,
 • struktur i sposobów funkcjonowania organizacji przestępczych,
 • skutecznego rozpoznawania i zwalczania przestępczości zorganizowanej,
 • aktualnej taktyki i techniki ujawniania oraz zwalczania przestępczości zorganizowanej ze szczególnym uwzględnieniem aspektów finansowych tej działalności,
 • doskonalenia organizacji i kierowania zespołami ludzi zajmującymi się zwalczaniem przestępczości zorganizowanej.
 

Studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa imigracyjnego

Głównym celem kształcenia jest nabycie wiedzy i umiejętności w aspekcie szeroko pojmowanego zapobiegania zjawisku i przeciwdziałania zagrożeniom ze strony cudzoziemców nielegalnie przebywających/przybywających w/do RP. Słuchacze zapoznani zostaną  z  poszczególne działami tematycznymi: bezpieczeństwu imigracyjnemu; socjoedukacyjnym aspektom wielokulturowości z komunikacją; społeczno-politycznym skutkom nielegalnej imigracji do/w RP; wybranym zagadnieniom „prawa imigracyjnego”; rozpoznawaniu i przeciwdziałaniu nielegalnej imigracji; współczesnym formom zagrożeń nielegalną imigracją; zarządzaniu migracją w aspekcie nielegalnych imigrantów, a także systemowi detencyjnemu w Polsce
 

Studia podyplomowe w  zakresie ochrony infrastruktury krytycznej

Głównym celem kształcenia w ramach studiów podyplomowych w zakresie Ochrony Infrastruktury Krytycznej jest nabycie przez studentów wiedzy i umiejętności dotyczących planowania, organizowania i realizowania działań na rzecz ochrony infrastruktury krytycznej oraz kompetencji społecznych do zarządzania zespołem ludzkim w sytuacjach zniszczenia, uszkodzenia, bądź awarii elementu kluczowego państwa.

Absolwent studiów podyplomowych nabędzie umiejętności organizacji pracy własnej i podległego mu zespołu ludzkiego oraz skutecznego inspirowania, motywowania i nadzorowania pracowników wykonujących powierzone zadania z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej.
Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
8. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
14. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
15. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
16. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
19. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
Dęblin, lubelskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
23. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec