Dodaj tą szkołę do ulubionych!

Informacje kontaktowe

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań

Telefon:
+48 61 856 91 91

Adres e-mail:
rekrutacja@ue.poznan.pl

Adres www:
www.ue.poznan.pl

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

O uczelni
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu jest jedną z najstarszych i.najbardziej prestiżowych uczelni ekonomicznych w Polsce. Specjalizuje się w kształceniu liderów biznesu, wysoko wykwalifikowanych kadr menedżerskich, ekspertów gospodarczych oraz pracowników korpusu administracji rządowej, samorządowej i unijnej. Niezmiennie lokuje się w absolutnej czołówce rankingowej. Zajmuje pierwsze miejsce w kraju wśród uczelni ekonomicznych w ogólnopolskim rankingu naukowym Polityki. Jest wysoko pozycjonowany w klasyfikacjach światowych – uzyskał „Certyfikat 3 palm” w międzynarodowym rankingu Eduniversal, potwierdzającym przynależność do „uprzywilejowanego klubu najlepszych szkół biznesu w 153 państwach świata”. Jakość kształcenia przekłada się na pozytywny wizerunek u pracodawców - w rankingu Perspektyw i Rzeczpospolitej w opinii pracodawców (kryterium „preferencje pracodawców”) UEP uzyskał najwyższy wynik wśród wszystkich uczelni ekonomicznych. Pierwsze miejsce pod względem zatrudniania przez pracodawców zajmuje również w rankingu Wprost. Absolwenci znajdują się wśród najlepiej zarabiających w kraju. Z raportu Rzeczpospolitej, w którym pod uwagę wzięto wykształcenie szefów największych polskich firm wynika, że UEP należy do elitarnego grona najsilniejszych ośrodków akademickich kształcących decydentów gospodarczych i kadry kierownicze najwyższego szczebla.

Swoją renomę UEP zawdzięcza wysokiej jakości nauczania i bogatej, uwzględniającej światowe wzorce kształcenia menedżerskiego i najnowsze trendy biznesu ofercie dydaktycznej. Wysoką pozycję Uczelni budują również szerokie kontakty międzynarodowe i współpraca z biznesem. Programy nauczania odpowiadają wymogom globalnego rynku pracy oraz europejskim standardom edukacji. Uczelnia ma wdrożony unijny standard rozliczania studiów ECTS umożliwiający studentom budowanie międzynarodowej ścieżki studiów oraz umowy o podwójnych dyplomach, dzięki którym absolwenci mogą uzyskać dyplom uczelni rodzimej i zagranicznej. Stała wymiana wzorców kształcenia z ośrodkami z całego świata, rozbudowane programy wyjazdów zagranicznych, wykłady i specjalności w językach obcych oraz bloki zajęć prowadzone przez wysokiej klasy specjalistów z międzynarodowych koncernów powodują, że studenci kończący Uczelnię są dobrze przygotowani do wyzwań nie tylko krajowego, ale i globalnego rynku pracy. Liczba zagranicznych uczelni partnerskich kooperujących z Uczelnią jest ustawicznie poszerzana. Dziś wynosi ponad 150 ośrodków.

Silną stroną Uczelni jest kadra dydaktyczna tworzona przez wybitnych przedstawicieli nauki i praktyki gospodarczej (ponad 500 nauczycieli akademickich, w tym blisko 140 profesorów). Przedstawiciele Uczelni zasiadają w uznanych gremiach eksperckich, uczestniczą w badaniach i ekspertyzach, doradzają podmiotom gospodarki i państwa. Dokonania badawcze i publikacje kadry akademickiej UEP stanowią ważny wkład do współczesnych nauk ekonomicznych i literatury przedmiotowej.
Na zajęciach wykorzystywane są zachodnie metody edukacji biznesowej i nowoczesne formy nauczania (praca nad projektami, studia przypadków, prezentacje, e-learning). Atutem Uczelni są dobre warunki studiowania - nowoczesne sale i wyposażenie, jedna z najlepszych w tej części Europy bibliotek naukowych.


UEP oferuje możliwość studiowania na jednym z 5 wydziałów i wyboru spośród 60 specjalności w ramach kierunków, które cechują się orientacją praktyczną.


Kierunki studiów


Studia I stopnia

Wydział Ekonomii

 • Kierunek ekonomia
 • Kierunek finanse i rachunkowość
 • Kierunek polityka społeczna
 • Kierunek prawno-ekonomiczny
Wydział Gospodarki Międzynarodowej
 • Kierunek gospodarka turystyczna
 • Kierunek międzynarodowe stosunki gospodarcze
Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej
 • Kierunek informatyka i ekonometria
Wydział Towaroznawstwa
 • Kierunek towaroznawstwo
 • Kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji
Wydział Zarządzania


Studia II stopnia

Wydział Ekonomii

 • Kierunek ekonomia
 • Kierunek finanse i rachunkowość
 • Kierunek polityka społeczna
Wydział Gospodarki Międzynarodowej
 • Kierunek gospodarka turystyczna
 • Kierunek międzynarodowe stosunki gospodarcze
Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej
 • Kierunek informatyka i ekonometria
 • Kierunek techniczne zastosowania Internetu
Wydział Towaroznawstwa
 • Kierunek towaroznawstwo
 • Kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji
Wydział Zarządzania
 • Kierunek finanse i rachunkowość
 • Kierunek gospodarka przestrzenna
 • Kierunek zarządzanie

www.ue.poznan.pl

Galeria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Lotnicza Akademia Wojskowa
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec