Dodaj tą szkołę do ulubionych!

Informacje kontaktowe

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu

ul. Bydgoska 50, 78-600 Wałcz

Telefon:
67 250 01 87

Fax:
67 250 01 87

Adres e-mail:
rektorat@pwsz.eu

Adres www:
www.pwsz.eu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu

Informacje o Uczelni

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  w Wałczu jest uczelnią publiczną, która powstała 1 lipca 2004 roku. Podstawowa jednostką organizacyjną Uczelni jest Wydział Społeczno-Inżynieryjny, w ramach którego funkcjonują 4 instytuty: Instytut Ekonomiczny, Instytut Humanistyczny, Instytut Politechniczny oraz Instytut Kultury Fizycznej. PWSZ w Wałczu prowadzi 3-letnie studia zawodowe w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym na kierunkach finanse i rachunkowość, filologia oraz wychowanie fizyczne zakończone nadaniem tytułu licencjata oraz w przypadku studiów na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji, 3,5-letnie studia w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym zakończone nadaniem tytułu inżyniera. Po otrzymaniu zgody Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w roku akademickim 2012/2013 zostaną uruchomione studia licencjackie na kierunku pedagogika.


Władze Uczelni

Rektor
dr hab. prof. nadzw. Jolanta Witek
Prorektor
dr doc. Renata Knap
Dziekan Wydziału Społeczno-Inżynieryjnego
dr inż. doc. Marek Olesiak
Kanclerz
mgr inż. Jacek Kasiński
Dyrektor Instytutu Ekonomicznego
dr doc. Sławomir Franek
Dyrektor Instytutu Humanistycznego
dr doc. Piotr Cegłowski
Dyrektor Instytutu Politechnicznego
prof. dr hab. inż. Jarosław Plichta
Dyrektor Instytutu Kultury Fizycznej
dr hab. prof. nadzw. Jerzy Eider


Oferta edukacyjna

Studia I stopnia
 • Kierunek: Finanse i Rachunkowość
Specjalności:
• Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw
• Bankowość
• Menedżer administracji
• Rachunkowość menedżerska
• E-finanse
• Finanse i rachunkowość małych firm
• Podatki i finanse przedsiębiorstw      
 • Kierunek: Filologia
„Tłumacz z przygotowaniem pedagogicznym”
  
ANGLISTYKA
Specjalność:
• Język angielski z przygotowaniem pedagogicznym
  Specjalizacja: teoria i praktyka tłumaczenia
  
GERMANISTYKA
Specjalność:
• Język niemiecki z przygotowaniem pedagogicznym
  Specjalizacja: teoria i praktyka tłumaczenia

 • Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Specjalności:
• Technologie internetowe w zarządzaniu
• Logistyka przemysłowa
• Programowanie obrabiarek i urządzeń technologicznych
• Inżynieria eksploatacji pojazdów samochodowych

 • Kierunek: Wychowanie Fizyczne
Specjalności:
• Ochrona osób i mienia
• Trenerska
• Nauczycielska z dodatkową specjalnością gimnastyka korekcyjna

 • Kierunek Pedagogika*
• Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
• Pedagogika specjalna
• Andragogika – pedagogika dorosłych

* po otrzymaniu zgody z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego


Studia podyplomowe


• marketing internetowy
• teoria i praktyka tłumaczenia
• planowanie i zarządzanie produkcją
• rachunkowość
• finanse i polityka lokalna
• nauczanie języka obcego na poziomie wczesnoszkolnym


Warunki rekrutacji

Kandydatów z nową matura i starą maturą  obowiązuje konkurs świadectw obejmujący wyniki z przedmiotów:

Finanse i Rachunkowość
• matematyka, geografia, historia lub wiedza o społeczeństwie;
• język polski lub język obcy.

Filologia – specjalność: język angielski
• język angielski;
• język polski lub inny język obcy.

Filologia – specjalność: język niemiecki
• język niemiecki;
• język polski lub inny język obcy.

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
• matematyka, wiedza o społeczeństwie, historia, chemia lub fizyka;
• język polski lub język obcy.

Wychowanie Fizyczne
• biologia, fizyka, chemia lub geografia;
• język polski lub język obcy.


Wymagane dokumenty:
 • Podanie na obowiązującym w Uczelni formularzu (do pobrania w Dziekanacie, Rektoracie i na stronie www.pwsz.eu)
 • Świadectwo dojrzałości w oryginale lub odpisie (w przypadku kandydatów kończących zagraniczne szkoły średnie kandydat może złożyć stosowne zaświadczenie)
 • 4 fotografie o wymiarach 35 mm x 45 mm, bez nakrycia głowy, na jasnym tle.
 • Kserokopia dowodu osobistego
 • Świadectwo ukończenia szkoły w oryginale lub odpisie
 • Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej
 • Laureaci i finaliści olimpiad na szczeblu centralnym – oryginał dokumentu poświadczającego osiągnięcia kandydata
 • Zaświadczenie lekarskie w przypadku kandydatów na kierunku WYCHOWANIE FIZYCZNE od dowolnego lekarza medycyny pracy (skierowanie oraz formularz odpowiedniego zaświadczenia do pobrania w Dziekanacie, Rektoracie i na stronie www.pwsz.eu )

Termin rekrutacji:

I termin: 01.06 – 19.07.2012 r.
II termin: 23.07 – 29.08.2012 r.
III termin: 31.08 – 08.10.2012 r.
IV termin: 10.10 – 16.11.2012 r.

Punkt rekrutacyjny
Dziekanat Wydziału Społeczno-Inżynieryjnego
ul. Wojska Polskiego 99
78-600 Wałcz
Tel. 67 259 91 62
e-mail: dziekanat@pwsz.eu

Rektorat
ul. Bydgoska 50
78-600 Wałcz
Tel. 67 250 01 87
e-mail: rektorat@pwsz.eu


Na studentów PWSZ w Wałczu czekają:
 • Samorząd Studencki – dla aktywistów, którzy nie tylko chcą zdobywać wiedzę, ale także uczestniczyć w życiu Uczelni;
 • Koła Naukowe i organizacje studenckie m.in. Akademicki Związek Sportowy, Klub Uczelniany, Centrum Wolontariatu Sportowego, Studenckie Koło Naukowe Finansów, Studenckie Koło Naukowe Zarządzania i Inżynierii Produkcji DIZAJNER ZiIP – dla studentów, którzy chcą poszerzać swoje horyzonty i rozwijać zainteresowania;
 • Biuro Karier – oferujące pomoc w aktywizacji zawodowej absolwentów i studentów.
Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec