Dodaj tą szkołę do ulubionych!

Informacje kontaktowe

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

ul. J.K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz

Telefon:
+48 52 389 28 11, 52 320 67 78

Adres www:
www.ukw.edu.pl

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Informacje ogólne


Uniwersytet Kazimierza Wielkiego to największa uczelnia w Bydgoszczy i jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się szkół wyższych w kraju. Każdego roku studenci rozpoczynają naukę na kilku nowych kierunkach studiów, których jest już 36 oraz kilkudziesięciu specjalnościach na studiach pierwszego stopnia – licencjackich i inżynierskich oraz drugiego stopnia –magisterskich uzupełniających i trzeciego stopnia – doktoranckich. Na naszym uniwersytecie możecie studiować w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym (zaocznym). Wszystkie kierunki i specjalności są realizowane są zgodnie z wysokimi, europejskimi standardami.


UKW jest uniwersytetem  szerokoprofilowym, co oznacza, że każdy Maturzysta znajdzie tu kierunek, który go interesuje. Kształcimy w obszarze nauk ścisłych, przyrodniczych, humanistycznych, pedagogicznych oraz sportu i edukacji muzycznej. Wszystkie kierunki studiów przeszły pozytywną weryfikację Państwowej Komisji Akredytacyjnej dbającej o jakość kształcenia w polskich uczelniach!

Od nowego roku akademickiego 2013/2014 planujemy uruchomienie nowych kierunków: 
 • humanistyka drugiej generacji, 
 • regionalistyka europejska, 
 • turystyka krajoznawcza i kulturowa.
Jako jedyna uczelnia w Europie realizujemy kierunek Rewitalizacja Dróg Wodnych. Ten kierunek daje absolwentom szerokie pespektywy zawodowe, gdyż transport wodny i turystyka rzeczna zyskują coraz większe znaczenie. 
Fizycy, w nowoczesnych laboratoriach – jako jedyni w Polsce – produkują diamenty syntetyczne. Jako pierwsi w kraju utworzyli specjalność na fizyce: Fizyczne Podstawy Kryminalistyki. 

Uczelnia ma dobrze rozwiniętą infrastrukturę, dzięki czemu łatwiej i przyjemniej można studiować. Główny campus Uczelni jest zlokalizowany w centrum miasta i ciągle jest rozbudowany. W lutym 2013 r. zostało oddane do użytku nowoczesne Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu. Natomiast w październiku nastąpi otwarcie nowej Biblioteki Głównej. Trwa także modernizacja i powiększenie Laboratorium Mikotoksyn, nowoczesnych laboratoriów dla studentów biologii, biotechnologii i ochrony środowiska. 

Nasi studenci mogą korzystać z oferty programów wymiany studenckiej w kraju i za granicą.

Biuro Współpracy Międzynarodowej wesprze was w poszukiwaniach studiów za granicą. Dzięki programowi Erasmus będziecie mięli szansę na studiowanie w wybranym kraju. Współpracujemy z ponad 75 uczelniami zagranicznymi z m.in.: Bułgarii, Czech, Finlandii, Niemiec, Hiszpanii, Włoch, Słowacji, Litwy, Francji, Szwajcarii, Węgier, Wielkiej Brytanii, Norwegii, Portugalii, Turcji.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
 – najlepszy kierunek na studia!Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, kierunki  2013/2014
 • administracja 
 • bezpieczeństwo i higiena pracy – studia inżynierskie
 • bezpieczeństwo narodowe 
 • biologia 
 • biotechnologia 
 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna 
 • edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 
 • edukacja techniczno-informatyczna – studia inżynierskie
 • filologia o spec. angielska 
 • filologia o spec. germańska 
 • filologia o spec. filologia stosowana z językiem niemieckim 
 • filologia o spec. rosyjska 
 • filologia o spec. lingwistyka stosowana j. angielski z j. niemieckim 
 • filologia o spec. lingwistyka stosowana j. angielski z j. rosyjskim 
 • filologia o spec. lingwistyka stosowana j. angielski z j. arabskim 
 • filologia o spec. lingwistyka stosowana j. niemiecki z j. rosyjskim 
 • filologia polska 
 • filozofia 
 • fizyka 
 • geografia 
 • historia 
 • humanistyka drugiej generacji
 • informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 
 • informatyka – studia inżynierskie
 • inżynieria materiałowa – studia inżynierskie
 • inżynieria bezpieczeństwa – studia inżynierskie
 • kulturoznawstwo 
 • logopedia
 • matematyka 
 • mechatronika – studia inżynierskie
 • ochrona środowiska 
 • pedagogika – specjalizacje na studiach I stopnia:
 • animacja społeczno-kulturowa 
 • bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe
 • doradztwo zawodowe i rehabilitacyjne 
 • doradztwo zawodowe i personalne 
 • edukacja zdrowotna z geragogiką
 • opieka nad dzieckiem i wczesne wspomaganie rozwoju 
 • opieka i wychowanie z profilaktyką społeczną 
 • opiekuńcza 
 • resocjalizacja 
 • promocja zdrowia 
 • pedagogika – specjalizacje na studiach II stopnia:
 • animacja społeczno-kulturowa 
 • edukacja dla bezpieczeństwa 
 • logopedia 
 • pedagogika ogólna
 • pedagogika opiekuńcza
 • pedagogika pracy z zarządzaniem zasobami ludzkimi
 • pedagogika przedszkolna
 • pedagogika społeczna
 • pedagogika wczesnoszkolna
 • promocja zdrowia 
 • resocjalizacja 
 • pedagogika wczesnoszkolna 
 • praca socjalna 
 • politologia 
 • psychologia 
 • regionalistyka europejska
 • rewitalizacja dróg wodnych – studia inżynierskie
 • socjologia 
 • stosunki międzynarodowe 
 • turystyka i rekreacja 
 • turystyka krajoznawcza i kulturowa 
 • wychowanie fizyczne 
 • zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków 

Zapraszamy!!!

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz

Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich
ul. Łużycka 24 , 85-096 Bydgoszcz (Dom Studenta nr 1 Romek)
tel. +48 52 389 28 11, +48 52 320 67 78, +48 52 341 08 32 w. 22, 23, 25
e-mail: rekrutacja@ukw.edu.pl; rekrutacja1@ukw.edu.pl

Galeria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec