Dodaj tą szkołę do ulubionych!

Informacje kontaktowe

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

Telefon:
81 445 41 37

Adres e-mail:
dts@kul.pl

Adres www:
www.kul.pl

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Informacje o UczelniKatolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
to najstarszy uniwersytet katolicki w Europie Środkowowschodniej. KUL powstał w 1918 roku z inicjatywy ks. Idziego Radziszewskiego. Podstawową misją Uniwersytetu, jak o tym mówi szerzej jego Statut, jest „prowadzenie badań naukowych w duchu harmonii między nauką i wiarą, kształcenie  i wychowywanie inteligencji katolickiej oraz współtworzenie chrześcijańskiej kultury”.

KUL dziś jest jednym z najszybciej rozwijających się uniwersytetów w Polsce. Na Uniwersytecie prowadzone są wszechstronne badania naukowe zarówno w zakresie nauk ogólnych, jak i szczegółowych, których profil determinują humanistyczne tradycje KUL i otwarcie na współczesnego człowieka.Uniwersytet współpracuje z ponad 90 zagranicznymi uczelniami. W ramach tej współpracy realizowane są wspólne projekty badawcze i naukowe, wymiana pracowników i studentów, gościnne wykłady.

Z powodu lokalizacji geograficznej i historii Lublina, KUL ma silne związki zarówno ze wschodem jak i zachodem. Absolwenci i profesorowie KUL zajmują ważną pozycję w życiu społecznym, kulturalnym i politycznym.

Studenci KUL mają możliwość działania w wielu organizacjach studenckich, dzięki czemu uniwersytet jest ważnym centrum życia kulturalnego. Tworzą je m.in. chóry: Akademicki oraz Duszpasterstwa Akademickiego oraz teatry: Scena Plastyczna KUL oraz Teatr ITP.

Corocznie na KUL odbywa się największa studencka impreza kulturalna - „KULturalia”, organizowana przez Samorząd Studentów KUL. Jest to wyjątkowy czas aktywności studenckiej, wypełniony koncertami, wystawami, licznymi warsztatami i dyskusjami.


Studia na KUL to czas wyjątkowy i niezapomniany!
Kierunki studiów I stopnia i studiów jednolitych magisterskich 
oraz kryteria rekrutacyjne rok akademicki 2016/2017
Kierunki studiów II stopnia
oraz kryteria rekrutacyjne rok akademicki 2016/2017


Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin 
tel. 81 445 41 37
e-mail: rekrutacja@kul.pl
facebook.com/KULlublin


ZAPRASZAMY !!!
www.kul.pl
Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Lotnicza Akademia Wojskowa
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec