Dodaj tą szkołę do ulubionych!

Informacje kontaktowe

Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony O'CHIKARA

ul. Prusa 8, 20-064 Lublin

Telefon:
81 533 76 73

Adres e-mail:
lublin@ochikara.pl

Adres www:
www.ochikara.pl

Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony O'CHIKARA

Wydawnictwo szkoły


  • PRACOWNIK OCHRONY
Pracownik ochrony - słownik tematyczny: słownik zawiera ponad 1000 haseł zestawionych w porządku alfabetycznym. Obejmują one treści z zakresu trzech podstawowych bloków tematycznych, ujętych w programie kształcenia dla zawodu technik ochrony fizycznej osób i mienia. Słownik adresowany jest przede wszystkim do słuchaczy policealnych szkół detektywów i pracowników ochrony, a także do osób ubiegających się o licencję pracownika ochrony fizycznej na podstawie egzaminów prowadzonych przez Komendy Wojewódzkie Policji. Może być również pomocny dla studentów i uczniów innych kierunków z zakresu edukacji dla potrzeb bezpieczeństwa narodowego.

  • KONWOJOWANIEKonwojowanie - podręcznik powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynkowe na pozycje o takiej tematyce. Zawiera on zarówno przepisy prawne regulujące zasady transportu wartości pieniężnych oraz przedmiotów wartościowych i niebezpiecznych, jak również informacje teoretyczne dotyczące pojęcia i organizacji konwojów, obowiązków grup organizujących i realizujących konwoje itp. oraz informacje praktyczne związane z czynnościami konwojowymi. Pozycja zawiera ponadto wzory dokumentacji konwojowych, co czyni ją jeszcze bardziej praktyczną dla czytelnika. 
 
  • OCHRONA IMPREZ MASOWYCH, OCHRONA OSÓB


Ochrona imprez masowych - informacje zawarte w podręczniku podparte są dwoma ustawami: ustawą z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawą z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej. Główne tematy poruszane w publikacji oprócz ogólnych informacji teoretycznych to warunki bezpieczeństwa imprezy, prawa i obowiązki publiczności oraz szeroko opracowane zadania służb porządkowych. Ostatni rozdział stanowią uwagi praktyczne - konkretne przykłady, wzbogacające wizualizację tematyki ochrony imprez masowych.

Ochrona osób - to podręcznik, zawierający możliwie pełny zakres wiedzy z dziedziny ochrony osób oraz pozwalający na efektywne uczenie się. Najbardziej rozwiniętą część podręcznika stanowi problematyka dotycząca taktyki ochrony osób w obiektach, miejscach publicznych i w środkach transportu. Zagadnienia zawarte w publikacji są zgodne z programem przedmiotu "Ochrona osób" w Policealnych Szkołach Detektywów i Pracowników Ochrony O'CHIKARA, a także z zakresem programów kursów dla pracowników ochrony fizycznej pierwszego i drugiego stopnia oraz zakresem tematyki obowiązującej do egzaminów.

Pozycje: Ochrona imprez masowych i Ochrona osób stanowią jedną publikację
 
  • OCHRONA OBIEKTÓW


 
Ochrona obiektów - pozycja przedstawia całokształt problematyki ochrony obiektów, normowanych przez uchwaloną 22 sierpnia 1997 roku przez Sejm RP ustawę o ochronie osób i mienia, której postanowienia obowiązują od 27 marca 1998 roku. Najbardziej rozwiniętą część podręcznika stanowi specyfika ochrony różnych rodzajów obiektów (obiekty mieszkalne, handlowe, zakłady przemysłowe, naukowo-badawcze, użyteczności publicznej, dydaktyczne, administracyjne, stacje paliw oraz imprezy masowe). Książka zawiera szereg ilustracji, co stanowi nie tylko o jej wartości teoretycznej, ale również o zawartości praktycznej.

 
  • PODSTAWY WYKONYWANIA ZAWODU


Podstawy wykonywania zawodu - opracowanie w sposób wyczerpujący dostarcza czytelnikowi wiedzę praktyczną w zakresie organizowania i prowadzenia działań ochronnych. Szczególnie zostały rozwinięte zagadnienia, w których przedstawiono sposób sporządzania i uzgadniania planu ochrony jednostki, działania pracowników ochrony związane z postępowaniem z materiałami zawierającymi informacje niejawne oraz wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób. W pozycji przedstawione są dodatkowo zmiany uregulowań prawnych związane ustawą o ochronie osób i mienia, co sprawi, że chwilą wejścia ich w życie nie będzie zachodziła potrzeba szybkiego dokonywania zmian i uzupełnień w niniejszym opracowaniu.

 

  • TECHNICZNE ŚRODKI OCHRONYTechniczne środki ochrony - pozycja szeroko opisuje techniczne środki ochrony utrzymując podział na mechaniczne środki ochrony - zabezpieczenia mechaniczne drzwi, okien itp. oraz w znacznej części na elektroniczne środki ochrony. Rozdział elektronika w ochronie obejmuje przede wszystkim systemy alarmowe (wnikliwie przedstawiony temat czujek), telewizję przemysłową - CCTV, systemy kontroli dostępu, czyli ACC, systemy alarmowe ppoż. oraz systemy GPS.

 

  • WYSZKOLENIE STRZELECKIEWyszkolenie strzeleckie - podręcznik podzielony jest na cześć teoretyczną - teoria strzału, budowa i zasady działa broni, organizacja szkoleń strzeleckich pracowników ochrony osób i mienia oraz cześć praktyczną zawierającą techniki i ćwiczenia przygotowawcze posługiwania się bronią oraz strzelania obowiązkowe. Książka wzbogacona jest w szereg zdjęć ilustrujących rodzaje broni strzeleckiej i przybory do jej czyszczenia oraz postawy strzeleckie i techniki strzelania.

 

  • OCHRONA OSÓB I MIENIA - VADEMECUMOchrona osób i mienia - Vademecum to kompleksowo opracowany podręcznik, dostosowany do potrzeb słuchaczy policealnych szkół oraz kursów na licencję pierwszego i drugiego stopnia pracowników ochrony. Stanowi również znakomite kompendium wiedzy dla szefów i pracowników ochrony. Pozycja omawia w zwięzły i przystępny sposób zagadnienia z różnych dziedzin prawa, psychologii, socjologii, etyki, ekonomii i zarządzania. Szczególny nacisk położony został na tematykę zawodową: ochronę mienia, konwojowanie, ochronę osób, techniczne środki zabezpieczeń, sporządzanie planów ochrony oraz czynności związane z prowadzeniem firmy ochronnej.
Format B5, twarda oprawa, 517 stron.

  • LICENCJA DETEKTYWA - VADEMECUM

Licencja Detektywa - Vademecum zawiera omówienia na tematów określonych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 listopada 2002 roku w sprawie egzaminów dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa (Dz. U. nr 186, poz. 1559)

Publikacja jest Zbiorem informacji, z zakresu różnych dziedzin, stanowiących przedmiot lektury dla ubiegających się o wydanie licencji detektywa jak również dla innych osób m.in. dla pracowników pionów operacyjnych i dochodzeniowo- śledczych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Granicznej czy osób zatrudnionych na pokrewnym dla detektywa prywatnym sektorze ochrony.
Format B5, twarda oprawa, 314 stron.

 

  • LICENCJA DETEKTYWA - VADEMECUM
Seria skryptów szkoleniowych stanowi rozwinięcie minimum programowego określonego w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 sierpnia 1998 roku (Dz. U. Nr 113, poz. 731). W poszczególnych pozycjach serii autorzy omawiają zagadnienia, których znajomość jest niezbędna dla prawidłowej realizacji zadań związanych z ochroną osób i mienia oraz wskazana ze względu na podnoszenie kwalifikacji pracowników i jakości świadczonych przez firmę usług. To jedna z nielicznych ofert na rynku, które uwzględniając złożoność zagadnień prawno-teoretycznych, dostarcza jednocześnie szczegółowych instrukcji przełożenia ich na działalność praktyczną. Skrypty szkoleniowe charakteryzuje jednolita szata graficzna.


Z SERII SKRYPTY SZKOLENIOWE POLECAMY:

1. Ustawa o usługach detektywistycznych - zbiór przepisów z wprowadzeniem
2. Ochrona osób i mienia - wybór aktów prawnych
3. Organizacja konwoju
4. Samoobrona i techniki interwencyjne
5. Wybrane zagadnienia psychologii - w aspekcie modelu osobowo - zawodowego pracownika ochrony

 

Galeria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Lotnicza Akademia Wojskowa
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec