Dodaj tą szkołę do ulubionych!

Informacje kontaktowe

Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony O'CHIKARA

ul. Prusa 8, 20-064 Lublin

Telefon:
81 533 76 73

Adres e-mail:
lublin@ochikara.pl

Adres www:
www.ochikara.pl

Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony O'CHIKARA

Program nauczania

PROGRAM NAUCZANIA

Wszystkie szkoły sieci O'CHIKARA, oprócz kształcenia w zawodzie technik ochrony fizycznej osób i mienia, przygotowują do egzaminu na licencję detektywa oraz pozwalają słuchaczom w trakcie kształcenia uzyskać kwalifikacje członka służb porządkowych i kierownika ds. zabezpieczenia imprezy masowej.

Autorski program sieci szkół O'CHIKARA obejmuje treści nauczania wynikające z analizy umiejętności zawodowych pracownika ochrony i detektywa. Materiał nauczania został ujęty w trzech głównych blokach programowych.

Blok ogólny ma charakter merytorycznej "podbudowy" do wykonywania zawodu i obejmuje podstawową wiedzę z zakresu ochrony fizycznej osób i mienia oraz usług detektywistycznych. W bloku tym zawarte są przepisy ustawowe regulujące zasady wykonywania zadań pracowników ochrony fizycznej, wybrane zagadnienia z organizacji i zarządzania, psychologii i socjologii pracy, z zakresu kryminologii i kryminalistyki, administracji państwowej i samorządowej, ekonomii oraz etyki zawodowej pracownika ochrony. Słuchacze mają także możliwość nauki języka angielskiego lub niemieckiego.

Blok prawny przygotowuje słuchaczy do poznania regulacji prawnych związanych z wykonywanymi zadaniami. Zawiera materiał nauczania z zakresu prawa administracyjnego, prawa karnego materialnego i wykroczeń, prawa karnego procesowego, prawa cywilnego, finansowego, handlowego i własności intelektualnej oraz prawa pracy. W bloku tym zawarte są także szczegółowe treści kształcenia związane z wykonywaniem zawodu detektywa.

Blok zawodowy stanowi podstawy kształcenia specyficznych umiejętności wynikających z szerokiego zakresu zadań zawodowych technika ochrony fizycznej osób i mienia, detektywa, a także członka służby porządkowej imprezy masowej oraz kierownika do spraw bezpieczeństwa imprezy masowej. Swym zakresem obejmuje materiał nauczania dotyczący ochrony osób i mienia, konwojowania, a także zajęcia praktyczne z samoobrony i technik interwencyjnych oraz wyszkolenia strzeleckiego. Słuchacze szkół sieci O'CHIKARA w ramach bloku zawodowego uczestniczą w obozach szkoleniowych, przygotowujących do pracy w specyficznych warunkach zawodowych.

Atrakcyjnym dopełnieniem bloku zawodowego jest specjalistyczne szkolenie strzeleckie, złożone tak z wykładów teoretycznych, jak i zajęć praktycznych na strzelnicy. Taka konstrukcja bloku szkoleniowego zapewnia słuchaczom zdobycie wysokich umiejętności i przyswojenie niezbędnej, trudno dostępnej wiedzy.

W uzupełnieniu do wymogów ministerialnych oraz by dodatkowo uatrakcyjnić program nauczania, Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony O'CHIKARA wprowadziła także elementy z zakresu wiedzy detektywistycznej. To właśnie one pozwalają na kształtowanie u słuchaczy postaw proaktywnych, jak również uświadamiają przyszłym adeptom zawodu, że ich czujność, spostrzegawczość i umiejętność przewidywania zdarzeń pozwolą na podjęcie stosownych działań zapobiegających wielu zagrożeniom.

Sieć szkół O'CHIKARA w ramach działalności edukacyjnej dostosowuje proces kształcenia do standardów obowiązujących w Unii Europejskiej. Dotyczy to między innymi bloku prawnego oraz zawodowego. W kształceniu zawodowym na bieżąco analizuje się poziom umiejętności wymaganych w zawodach pracownika ochrony i detektywa w krajach Unii Europejskiej i modyfikuje proces nauczania tak, aby umiejętności absolwenta szkoły były równoważne z poziomem umiejętności zawodowych respektowanych na rynku pracy wszystkich krajów Unii Europejskiej.

Ścisła współpraca z różnymi instytucjami, takimi jak policja, agencje ochrony, biura detektywistyczne, zakłady karne czy porty lotnicze, pozwala naszym słuchaczom na doskonalenie nabytych umiejętności. Słuchacze skorzystali również z możliwości odbycia praktyk w Wielkiej Brytanii, uzyskując brytyjską licencję pracownika ochrony.

Efektywny system podnoszenia sprawności fizycznej jest również jedną z istotnych zasad programu kształcenia w sieci szkół O'CHIKARA, a rozbudowany blok zajęć sportowych to samoobrona i techniki interwencyjne z elementami krav maga, judo, ju-jitsu, kick-boxingu. Prosportowy charakter szkół O'CHIKARA powoduje, iż wielu słuchaczy osiąga wysokie sportowe wyniki na arenie krajowej i międzynarodowej.

Wszystkie szkoły sieci O'CHIKARA realizując program, współpracują na bieżąco z właściwymi kuratoriami oświaty, komendami wojewódzkimi policji, urzędami miejskimi oraz agencjami ochrony i biurami detektywistycznymi, a także jednostkami oferującymi usługi w zakresie wyszkolenia strzeleckiego. Cechą charakterystyczną autorskiego programu kształcenia w szkołach sieci O'CHIKARA jest to, że stara się w swojej strukturze ująć większość aktualnych spraw zawodowych w szerokim rozumieniu, jest ukierunkowany przede wszystkim na praktykę zawodową oraz jest otwarty, a więc ulega nieustannej modyfikacji w celu podnoszenia jakości kształcenia.


 


Galeria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Lotnicza Akademia Wojskowa
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec