Dodaj tą szkołę do ulubionych!

Informacje kontaktowe

Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp.

ul. Myśliborska 30, 66-400 Gorzów Wlkp.

Telefon:
95 733 66 60

Fax:
95 733 66 61

Adres e-mail:
dziekanat@wsb.gorzow.pl

Adres www:
www.wsb.gorzow.pl

Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp.

Informacje o uczelni
Misja uczelni:


być uczelnią nowoczesną;
być uczelnią przyjazną;
być uczelnią lokalną;
Drzwi otwarte – cały rok:

Zapraszamy wszystkich przyszłych studentów oraz absolwentów Uczelni Wyższych do odwiedzenia Wyższej Szkoły Biznesu w dogodnym terminie.
Proponujemy Ci możliwość zgłoszenia się na indywidualną wizytę w naszej uczelni, podczas której pracownicy WSB przekażą najistotniejsze informacje o Uczelni, kierunkach kształcenia oraz o sposobie rekrutacji na studia I stopnia i studia podyplomowe.
Zapraszamy do naszej uczelni również grupy zainteresowanych osób.
Jeśli masz jakieś wątpliwości czy pytania, to indywidualne spotkanie jest doskonałą formą, która pomoże Ci podjąć decyzję. http://www.wsb.gorzow.pl/?a=temat&id=267

Wykładowcy:

W trosce o wysoki poziom nauczania Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp. szczególnie starannie dobiera pracowników naukowo-dydaktycznych.
 
Gwarancją jakości kształcenia jest kadra wykładowców o wysokich kwalifikacjach zawodowych: własna kadra naukowa, kadra z renomowanych polskich uczelni oraz przedstawiciele praktyki gospodarczej.
 
Nasi wykładowcy wywodzą się m.in. z Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp., Uniwersytetu Zielonogórskiego, Uniwersytetu Szczecińskiego, Politechniki Szczecińskiej, Uniwersytetu Wrocławskiego.
 
Uczelnia ściśle współpracuje z szerokim gronem praktyków z terenu Gorzowa Wlkp. i województwa (są to m.in. audytorzy, doradcy podatkowi, radcy prawni). Swoją wiedzą oraz umiejętnościami praktycznymi uzupełniają oni kadrę nauczycieli akademickich.


Współpraca z zagranicą.


Wyższa Szkoła Biznesu w ramach Programu Socrates- Erasmus współpracuje z:
 • Universidade Fernando Pessoa w Porto/ PORTUGALIA;
 • Fachhochschule w Erfurcie/ NIEMCY;
 • Fachhochschule w Koblenz/ NIEMCY;
 • Vitus Bering, Horsens/ DANII
 • V. A. Graiciuno aukstoi vadybos mokykla w Kownie/Litwa

W WSB obowiązuje Europejski System Punktów Kredytowych ECTS, który umożliwia zaliczanie okresów studiów odbywanych na uczelniach zagranicznych, a także, zgodnie z podpisaną przez Polskę Deklaracją Bolońską, zbliża WSB do Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego i standardów obowiązujących w Europie. W roku 2004/5 system wprowadzono na kierunku Zarządzanie i Marketing, a w roku 2005/6- na kierunku Socjologia.

Biuro Karier.


 • działa od stycznia 2003;
 • zajmuje się promocją i aktywizacja zawodową studentów i absolwentów;
 • współpraca z m.in.: Wojewódzkim Urzędem Pracy i Powiatowymi Urzędami Pracy, organizacjami pracodawców, firmami, bankami w zakresie pozyskiwania ofert miejsc pracy, praktyk, staży;
 • zadania:
- administrowanie bazą danych studentów i absolwentów Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp. oraz innych uczelni wyższych,
- prowadzenie banku informacji o firmach i ofertach pracy,
- organizowanie prezentacji firm na uczelni,
- organizowanie targów pracy,
 • pośrednictwo pracy,
- organizowanie kursów i szkoleń oraz prowadzenie rozmów doradczych umożliwiających wybór kariery zawodowej,
- udostępnianie informacji o studiach podyplomowych, kursach i szkoleniach podwyższających kwalifikacje zawodowe,
- gromadzenie informacji o stażach, praktykach oraz stypendiach krajowych i zagranicznych,
- analiza rynku pracy.
 • z usług biura mogą korzystać studenci, absolwenci oraz pracodawcy;

Kierunki studiów:

Wyższa Szkoła Biznesu kształci obecnie ponad 1300 studentów na studiach pierwszego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych, na trzech kierunkach:
 • ZARZĄDZANIE
 • SOCJOLOGIA
 • GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Dział Studiów podyplomowych  i szkoleń

Oferta WSB obejmuje unikalne na rynku gorzowskim specjalności:


Mediacja i rozwiązywanie konfliktów
Pozyskiwanie funduszy i rozliczanie projektów unijnych
Psychologia w biznesie
Public relations NOWOŚĆ
Socjologiczne aspekty terapii uzależnień NOWOŚĆ
Socjologia medycyny i edukacji zdrowotnej NOWOŚĆ
Studium kompetencji społecznych NOWOŚĆ
Systemy zarządzania jakością
Szkoła trenerów biznesu
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Zarządzanie kadrami i polityka zatrudnienia
Zarządzanie kompetencjami w organizacji NOWOŚĆ
Zarządzanie marką i wizerunkiem 
Zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna
Zarządzanie projektami logistycznymi NOWOŚĆ
Zarządzanie rachunkowością w małym i średnim przedsiębiorstwie NOWOŚĆ
Zarządzanie w administracji publicznej NOWOŚĆ
Zarządzanie własnym potencjałem - Akademia Sukcesu NOWOŚĆ
Zarządzanie zasobami ludzkimi – Platinum


Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp. oferuje Państwu szeroki wachlarz szkoleń począwszy od sprzedaży, zarządzania i marketingu, rozwoju osobistego, prawa pracy aż po kwestie związane z pozyskiwaniem środków z Unii Europejskiej.

Jakość pracy i jej rezultaty zależą od wiedzy, umiejętności, osobowości pracowników i liderów oraz środowiska pracy. Wierzymy, że stałym elementem działań biznesowych musi być: dostarczanie wiedzy, rozwój umiejętności i stwarzanie możliwości do rozwoju osobistego liderom i pracownikom. Spełnienie tego warunku jest możliwe poprzez odpowiednie szkolenia.

Nasz Zespół działa szybko i precyzyjnie - elastycznie dopasowując się do oczekiwań naszych Klientów. Wychodzimy naprzeciw Państwa oczekiwaniom: prowadzimy szkolenia otwarte i zamknięte tzw. „na zlecenie klienta”, w których uczestnikami są wyłącznie pracownicy danej firmy. Pozwalają one na precyzyjne zaprojektowanie programu szkolenia tak, aby wiedza przekazywana dokładnie odpowiadała specyficznym potrzebom klienta, a ćwiczenia bazowały na realnych sytuacjach z pracy zawodowej uczestników.
 
We współczesnym świecie każda firma, instytucja czy organizacja może się efektywnie rozwijać tylko dzięki inwestowaniu w swoje największe i niewyczerpalne bogactwo - w ludzi.
(John C. Maxwell)
 
Nasza kadra to: trenerzy, wykładowcy akademiccy, praktycy. Zespół naszych trenerów tworzą psychologowie, specjaliści od marketingu, prawnicy, socjologowie - trenerzy biznesu. Od kilku lat szkolimy Klientów w naszym regionie.

Kompleksowość działań Działu szkoleń zapewniona jest poprzez:
 • analizę potrzeb szkoleniowych Klienta,
 • przygotowanie oferty „skrojonej na miarę”,
 • zapewnienie pełnej obsługi szkolenia,
Szkolenia otwarte i zamknięte :
 • Zarządzanie komunikacją marketingową
 • Efektywność menedżerska
 • Ekonomia i finanse
 • Rozwój osobisty
 • Fundusze unijne
 • Prawo pracy
Lingua Akademia przy WSB:
kursy z:
 •  języka angielskiego,
 •  języka niemieckiego,
 •  języka rosyjskiego,
 •  języka polskiego dla zagranicznych kursantów
WSB to jedyny w Gorzowie licencjonowany ośrodek egzaminacyjny TELC. Certyfikaty TELC są rekomendowane dla pracowników służby cywilnej w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów.

Pracowania Badań Naukowych

W Pracowni przygotowujemy oraz realizujemy badania marketingowe i społeczne.
Posiadamy kadrę specjalistów - doświadczonych badaczy, współpracujących z polskimi jednostkami badawczo-naukowymi. Oferta Pracowni Badań Naukowych kompleksowo wspiera procesy tworzenia strategii zarówno przedsiębiorstw, instytucji, organizacji, jak również miast czy regionów. Badania, a w szczególności ich wyniki, to cenne informacje wykorzystywane także podczas przygotowywania projektów europejskich.

Samorząd Studencki

Głównymi celami Samorządu Studenckiego są: ochrona praw i interesów studentów, reprezentacja ogółu studentów w kontaktach z władzami Uczelni, pobudzanie i wspieranie aktywności studenckiej, wspieranie działalności naukowej, kulturalnej oraz sportowej wśród studentów. Samorząd, oprócz statutowych obowiązków, stara się uprzyjemniać czas spędzony na naszej uczelni. W ciągu roku akademickiego organizowane są imprezy takie jak: "Otrzęsiny", "Andrzejki", "Juwenalia", które są jednymi z najpopularniejszych imprez wśród gorzowskich studentów.

Konferencje, spotkania otwarte:
 • organizacja konferencji i spotkań otwartych związanych z m.in. aktualną problematyką społeczną, gospodarczą, kulturalną;
 • doroczna międzynarodowa konferencja naukowa „Techniczne, społeczne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju państw europejskich. Stan, perspektywy, zagrożenia”;
 • doroczna konferencja ekologiczna dla młodzieży szkół średnich;

Działalność wydawnicza:
 • monograficzne publikacje naukowe;
 • publikacje pokonferencyjne;
 • średnio wydajemy 2 publikacje rocznie.
Władze uczelni:

REKTOR: dr Maria Wójtowicz
KANCLERZ: Ewa Wilk
WICEKANCLERZ: Tomasz Chodór


Galeria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec