Dodaj tą szkołę do ulubionych!

Informacje kontaktowe

Zespół Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych w Sosnowcu

ul. Zegadłowicza 1, 41-200 Sosnowiec

Telefon:
(032) 266 55 83, 266 98 04, 26

Adres e-mail:
nkjo2sosnowiec@poczta.onet.pl

Adres www:
www.znkjo.republika.pl

Zespół Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych w Sosnowcu

Informacje o szkole

W skład Zespołu wchodzą trzy publiczne kolegia kształcące nauczycieli języka angielskiego, francuskiego i niemieckiego działające pod opieką naukową i dydaktyczną Uniwersytetu Śląskiego. Proponujemy naukę w systemie dziennym i wieczorowym. W grupie dziennej nauka jest bezpłatna.

Nauka w kolegium trwa trzy lata i kończy się egzaminem dyplomowym, upoważniającym do podjęcia pracy nauczyciela. Po uzyskaniu stopnia licencjata absolwenci mogą kontynuować dwuletnie studia magisterskie, m.in. na Uniwersytecie Śląskim. Profil kształcenia w naszej szkole odpowiada na potrzeby tej części młodzieży, która z różnych względów zainteresowana jest zdobyciem pełnych kwalifikacji zawodowych w stosunkowo krótkim cyklu kształcenia.
 
Plany nauczania ZNKJO zakładają realizację trzech celów kształcenia. Obejmują one kształcenie językowe, pedagogiczno-metodyczne oraz neofilologiczne. Nasza szkoła daje więc szansę zdobycia rzetelnej znajomości języków obcych, wiedzy merytorycznej oraz umiejętności praktycznych do pracy w zawodzie nauczyciela. Zajęcia w poszczególnych kolegiach prowadzone są w języku obcym, również przez native speakerów. W trakcie studiów oprócz języka kierunkowego słuchacze uczą się drugiego języka obcego.
 
Zespół NKJO dysponuje świetnie wyposażonymi bibliotekami językowymi i pracowniami komputerowymi. Kolegia wchodzące w skład Zespołu organizują liczne warsztaty metodyczne dla słuchaczy i nauczycieli, wystawy i kiermasze materiałów dydaktycznych. Poza tym słuchacze II roku mają możliwość uczestniczenia w wyjazdach studyjnych do krajów Unii Europejskiej.
 
Wysoki poziom nauczania, doskonała kadra pedagogiczna, bogaty księgozbiór, stale polepszająca się baza lokalowa i wyposażenie oraz wspaniała atmosfera gwarantują niewątpliwy sukces placówki.

I NKJO aktywnie współpracuje m.in. z British Council oraz wydawnictwami publikującymi materiały do nauki języka angielskiego. Kolegium koordynuje prace zespołu przygotowującego standaryzowany egzamin z praktycznej znajomości języka angielskiego (SCREB) obowiązujący w wielu kolegiach regionu.

II NKJO organizuje dla słuchaczy II roku pięciotygodniowy staż w Institut Universitaire de Formation des Maîtres (Douai, Francja), gdzie mają szansę przygotować część licencjatu. Ponadto najlepsi absolwenci mogą kontynuować studia we Francji w Uniwersytecie w Arras i tam uzyskać tytuł magistra.

III NKJO współpracuje z Instytutem Goethego w Krakowie , Czytelnią Niemiecką w Katowicach, Ambasadą Austriacką w Krakowie, z Inter Nationes. Przy Kolegium działa też Klub Dyskusyjny, wydawana jest gazetka ,, Unter uns", na terenie kolegium gościmy także wykładowców uniwersytetów niemieckich.
 
 

 

Galeria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec