Dodaj tą szkołę do ulubionych!

Informacje kontaktowe

Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu

ul. Zubrzyckiego 6, 26-600 Radom

Telefon:
48 383 11 50-55

Fax:
48 383 11 50 wew.55

Adres e-mail:
rektor@pwsos.pl

Adres www:
www.pwsos.pl

Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu

Wydział Turystyki i Rekreacji

 
  • kierunek TURYSTYKA I REKREACJA

Absolwenci studiów zawodowych na Wydziale Turystyki i Rekreacji otrzymują tytuł licencjata z zaznaczoną wybraną specjalnością. Dyplomy są honorowane na wszystkich uczelniach polskich i dają uprawnienia do kontynuacji studiów na poziomie magisterskim. PWSOŚ zapewnia możliwość uzupełnienia studiów na Wydziale Ochrony Środowiska oraz w
 
Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Z uczelnią krakowską zawarta została umowa dotycząca zorganizowania 2-letnich studiów magisterskich uzupełniających dla absolwentów kierunku turystyka i rekreacja z naszej Uczelni.
Program studiów na kierunku turystyka i rekreacja koncentruje się wokół zagadnień z psychologii, socjologii, różnych działów geografii, dyscyplin związanych ze sportem, kulturą fizyczną, turystyką i rekreacją. Wiedza z zakresu studiowanego kierunku ma być wzbogacona o umiejętności z zakresu informatyki i statystyki. Dużą wagę przywiązuje się do kształcenia językowego.

Na Wydziale Turystyki i Rekreacji prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym

  :: studia I – go stopnia (licencjackie) - 3-letnie

w specjalnościach:
- organizacja turystyki i rekreacji,
- turystyka regionalna,
- pedagogika czasu wolnego.

:: studia podyplomowe
- turystyka na obszarach leśnych i chronionych (2 semestry),
- zarządzanie gospodarstwem agroturystycznym (2 semestry).

Uczelnia zapewnia wszystkim studentom ukończenie kursu dającego uprawnienia pilota wycieczek krajowych i zagranicznych.


Sylwetka absolwenta
Absolwent kierunku turystyka i rekreacja otrzymuje wykształcenie przygotowujące do: prowadzenia własnej firmy, pełnienia funkcji kierowniczych w biurach turystycznych, hotelach, domach wypoczynkowych, ośrodkach rekreacyjnych i innych przedsiębiorstwach sektora związanego z turystyką i rekreacją. Może on również udzielać konsultacji i opracowywać programy działań związanych z turystyką krajową i zagraniczną oraz agroturystyką.

Główne umiejętności nabywane przez absolwentów kierunku turystyka i rekreacja dotyczą:
- opartej na rzetelnej znajomości przynajmniej 2 języków obcych komunikacji interpersonalnej umiejętności nawiązywania kontaktu i komunikowania się z ludźmi reprezentującymi różne środowiska i kultury,
- znajomości psychologii i socjologii oraz pedagogiki czasu wolnego i odpoczynku,
- wykorzystywania nowoczesnych środków przetwarzania i przekazu informacji,
- kierowania zespołami ludzkimi oraz planowania i realizacji kompleksowych przedsięwzięć organizacyjnych,
- samodzielnego przygotowania koncepcji i planów imprez turystycznych i zajęć rekreacyjnych z uwzględnieniem aktualnego zapotrzebowania rynkowego w kraju i zagranicą,
- oddziaływania w sposób formalny i nieformalny na bliższe i szersze środowisko społeczne w celu kształtowania zainteresowań i potrzeb w sferze turystyki i rekreacji.

 


Galeria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec