Dodaj tą szkołę do ulubionych!

Informacje kontaktowe

Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu

ul. Zubrzyckiego 6, 26-600 Radom

Telefon:
48 383 11 50-55

Fax:
48 383 11 50 wew.55

Adres e-mail:
rektor@pwsos.pl

Adres www:
www.pwsos.pl

Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu

Wydział Logistyki

  • kierunek LOGISTYKA
Wydział Logistyki powstał w 2009 roku i jest najmłodszą jednostką organizacyjną w Prywatnej Wyższej Szkole Ochrony Środowiska. Posiada uprawnienia do kształcenia na kierunku logistyka (MNiSW– DNS–WUN–6022-2621-4/IŻ/09). Studia na tym kierunku przygotowują do pracy w służbach logistycznych firm produkcyjnych, transportowych, wyspecjalizowanych firmach logistycznych, zwłaszcza centrach logistycznych, administracji. Kończą się uzyskaniem przez absolwenta tytułu inżyniera logistyki w wybranej specjalności.

Wydział Logistyki oferuje w trybie dziennym i zaocznym studia w następujących formach:

  :: studia I– go stopnia (inżynierskie) - 3,5-letnie

w specjalnościach:
- logistyka zaopatrzenia i produkcji,
- logistyka transportu i dystrybucji.

  :: studia podyplomowe

- logistyka (2 semestry),
Studia przygotowują do pracy w służbach logistycznych firm produkcyjnych, transportowych, wyspecjalizowanych firmach logistycznych, zwłaszcza centrach logistycznych.

- pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (2 semestry).
Studia dają możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności praktycznych związanych z pośrednictwem w obrocie nieruchomościami.

 
Sylwetka absolwenta
Absolwenci studiów nabędą wiedzę z zakresu: przedmiotów ogólnych, podstawowych (w tym: matematyka, fizyka, ekonomia, organizacja i zarządzanie, finanse, prawo, statystyka i towaroznawstwo), kierunkowych: logistyki zaopatrzenia, produkcji, magazynowania, dystrybucji, ekonomiki transportu i ekologistyki. Poznają metody informatyczne stosowane w działalności logistycznej i osiągną biegłość w ich stosowaniu. Poznają infrastrukturę logistyczną a także problematykę sterowania jakością w logistyce. Program studiów obejmuje także projektowanie procesów logistycznych. Blok przedmiotów specjalizacyjnych obejmuje szereg propozycji bardziej szczegółowych, zależnych od wybranej specjalizacji. Są one związanych z różnymi aspektami procesów logistycznych zachodzących w gospodarce m.in. ryzyka i ubezpieczeń, logistyki miejskiej, logistyki handlu zagranicznego i międzynarodowej, wykorzystania majątku produkcyjnego w logistyce, podejmowania decyzji, efektywności logistyki, nowoczesnych technologii.

Teraz w Radomiu możesz uzyskać unikalne kwalifikacje na poziomie europejskim w zakresie specjalności poszukiwanych na krajowym i unijnym rynku pracy.

UNIJNY PROGRAM STUDIÓW
WARSZAWSKIE KADRY
RADOMSKIE CENY


 


Galeria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej
Wrocław, dolnośląskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
14. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
15. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
16. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
17. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
18. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
19. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
20. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
21. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
Dęblin, lubelskie
22. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
23. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
24. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
25. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
26. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec