Dodaj tą szkołę do ulubionych!

Informacje kontaktowe

Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu

ul. Zubrzyckiego 6, 26-600 Radom

Telefon:
48 383 11 50-55

Fax:
48 383 11 50 wew.55

Adres e-mail:
rektor@pwsos.pl

Adres www:
www.pwsos.pl

Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu

Wydział Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Pracy

  • kierunek INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA
Uruchomienie Wydziału Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Pracy jest związane z dużym zapotrzebowaniem na absolwentów o tego rodzaju kwalifikacjach.

Obowiązujące od 1 lipca 2005r. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby BHP (Dz. U. Nr 246, poz. 2468), podniosło wymagania kwalifikacyjne dla pracowników służby BHP.
 
Po wejściu w życie rozporządzenia w służbie BHP mogą być zatrudnione wyłącznie osoby, które posiadają:
- zawód technika BHP,
- wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie BHP,
- studia podyplomowe w zakresie BHP.
Osoby nie spełniające jednego z wyżej wymienionych wymagań będą zmuszone uzyskać wymagane kwalifikacje w okresie do 1 lipca 2010r.

Wydział Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Pracy proponuje w trybie dziennym i zaocznym studia w następujących formach:

  :: studia I – go stopnia (inżynierskie) - 3,5-letnie

w specjalnościach:
- ochrona środowiska pracy,
- bezpieczeństwo i higiena pracy,

  :: studia podyplomowe

- bezpieczeństwo, higiena i ochrona środowiska pracy (2 semestry),
- bhp i ochrona środowiska (2 semestry).

Absolwenci studiów I – go stopnia mają możliwość kontynuacji nauki na 2-letnich studiach II – go stopnia (magisterskich) uzupełniających na Wydziale Ochrony Środowiska w Prywatnej Wyższej Szkole Ochrony Środowiska w Radomiu bez programu wyrównawczego.
Ukończenie studiów na Wydziale Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Pracy daje uprawnienia do pracy na wszystkich stanowiskach wymagających wykształcenia z zakresu studiów.
Uczelnia zapewnia ukończenie kursu uprawniającego do zatrudnienia na stanowisku inspektora BHP.

Sylwetka absolwenta
Absolwenci studiów inżynierskich na bazie podstaw matematyczno-fizycznych, chemicznych, biologicznych, informatycznych, prawnych oraz przedmiotów specjalistycznych posiadają wiedzę umożliwiającą działanie na rzecz bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy poprzez m.in. racjonalizację ryzyka zawodowego. W szczególności absolwent przygotowany będzie do wypełniania obowiązków zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.
 
Zdobyta podczas studiów w PWSOŚ wiedza pozwoli mu:
- przeprowadzać kontrole warunków pracy oraz przestrzegać przepisów i zasad BHP,
- sporządzać analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierające propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniu życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy,
- brać udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładów pracy oraz przedstawianie propozycji dotyczących poprawy stanu bezpieczeństwa pracy,
- ustalać okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy oraz opracowywać wnioski wynikające z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe,
- doradzać w zakresie przepisów oraz zasad BHP,
- przeprowadzać szkolenia zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie BHP,
- popularyzować problematykę BHP oraz ergonomię wykorzystując nowoczesne techniki informacyjne.

Dodatkową korzyścią jaką daje ukończenie studiów na Wydziale Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Pracy w PWSOŚ jest zdobyta wiedza również z zakresu ochrony środowiska Absolwenci mają większe możliwości zatrudnienia. Mogą dzięki temu pracować na stanowiskach związanych także z problematyką ochrony środowiska w zakładach pracy (dotyczy to niewielkich firm).


        


Galeria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec