Dodaj tą szkołę do ulubionych!

Informacje kontaktowe

Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu

ul. Zubrzyckiego 6, 26-600 Radom

Telefon:
48 383 11 50-55

Fax:
48 383 11 50 wew.55

Adres e-mail:
rektor@pwsos.pl

Adres www:
www.pwsos.pl

Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu

Wydział Ochrony Środowiska

  •  kierunek OCHRONA ŚRODOWISKA
Wydział Ochrony Środowiska jest najstarszym i zarazem największym wydziałem w PWSOŚ. Studia na tym wydziale dają oprócz nowoczesnej kompleksowej wiedzy na temat różnych aspektów ekologii i ochrony środowiska, możliwość wyboru zróżnicowanych specjalności szczegółowych.
Studia kończą się nadaniem absolwentowi tytułu:
    :: inżyniera ochrony środowiska w wybranej specjalności
 
Dyplomy te są uznawane na równi z dyplomami uczelni państwowych i uprawniają do kontynuacji studiów na poziomie magisterskim w Prywatnej Wyższej Szkole Ochrony Środowiska w Radomiu i innych uczelniach w całym kraju;
    :: magistra inżyniera ochrony środowiska w wybranej specjalności (po studiach inżynierskich)
    :: magistra ochrony środowiska w wybranej specjalności (po studiach licencjackich) uprawniające do pracy na wszystkich stanowiskach wymagających wyższego wykształcenia, łącznie ze szkolnictwem wszystkich szczebli.


Wydział Ochrony Środowiska oferuje w trybie dziennym i zaocznym:

  :: studia I – go stopnia (inżynierskie) - 3,5-letnie

w specjalnościach:
– ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami,
– ochrona wód,
– gospodarka odpadami,
– zarządzanie w ochronie środowiska,
– gospodarka w ekosystemach leśnych,
– ochrona środowiska w motoryzacji,
– odnawialne źródła energii.

  :: studia II – go stopnia (magisterskie) - 2-letnie

w specjalnościach:
– inżynieria ochrony środowiska (mgr inż.),
– ochrona środowiska w rekreacji i turystyce (mgr),
– ochrona lasów i gospodarka leśna (mgr inż.),
– bezpieczeństwo i ochrona środowiska pracy (mgr inż.).
– zarządzanie kryzysowe w ochronie środowiska (mgr inż.).

:: studia podyplomowe

– zarządzanie kryzysowe (2 semestry),
– odnawialne źródła energii (OZE) (2 semestry),
– ekologiczne uwarunkowania ochrony środowiska (2 semestry),
- charakterystyka energetyczna i audyting energetyczny budynków (2 semestry).

Studia II – go stopnia (magisterskie) są przeznaczone dla osób z dyplomami ukończenia studiów I – go stopnia (inżynierskich i licencjackich).

 
Sylwetka absolwenta
Studia na kierunku ochrona środowiska są studiami o profilu przyrodniczo-technicznym, stąd w ich trakcie studenci otrzymują wiedzę z zakresu biologii, chemii, ekologii, fizyki, matematyki, informatyki i przetwarzania danych oraz podstaw konstrukcji i inżynierskich technologii związanych z ochroną środowiska. Otrzymują ogólną wiedzę przyrodniczą z obszaru biochemii, geologii i gleboznawstwa, hydrologii, meteorologii i klimatologii, mikrobiologii i toksykologii.
 
Przekazywana studentom wiedza specjalistyczna obejmuje: oddziaływania człowieka na środowisko, zagrożenia dla atmosfery, hydrosfery i pedosfery, ochronę przyrody, gospodarowanie wodą, odpadami komunalnymi i przemysłowymi, techniczną kontrolę środowiska i jego kształtowanie, projektowanie z wykorzystaniem technik komputerowych oraz tematykę inżynierii środowiska.
 
Studenci otrzymują także wiedzę z zakresu prawnej i ekonomicznej problematyki środowiska. Założono przy tym ukierunkowanie absolwenta na umiejętność współdziałania z inżynierami o specjalizacjach szczegółowych. Przyjęty profil kształcenia umożliwia absolwentom wykonywanie prac koncepcyjno-projektowych, realizacyjnych, eksploatacyjnych lub organizacyjnych w administracji, przemyśle, rolnictwie, jednostkach badawczych, uczelniach, instytucjach zajmujących się zintegrowanym zarządzaniem środowiskowym, a także (po uzupełnieniu wykształcenia pedagogicznego) pracę w szkolnictwie.

Program kształcenia na kierunku ochrona środowiska gwarantuje w szczególności nabycie takich umiejętności jak:

- pomiar stanu zanieczyszczenia różnych elementów środowiska naturalnego,
- wykonywanie wybranych oznaczeń analitycznych,
- prowadzenie badań chemicznych,
- postępowanie w przypadku awarii, w tym również i nadzwyczajnych zagrożeń natury żywiołowej (pożary, powodzie, itp.),
- obsługa urządzeń i aparatury używanej w ochronie środowiska,
- praca z mediami szkodliwymi i niebezpiecznymi.

Poza wiedzą techniczno-technologiczną studenci zdobywają wiadomości i umiejętności z innych niezbędnych w sprawowaniu funkcji kierowniczych dziedzin, a mianowicie:
- zarządzania zespołami ludzkimi,
- wyceny strat powodowanych w środowisku naturalnym przez działalność człowieka,
- znajomości aktów prawnych i umiejętności ich interpretacji oraz wykorzystania,
- sporządzania programów działań w zakresie ochrony środowiska z uwzględnieniem nakładów i efektów,
- opanowania języków obcych w zakresie niezbędnym do porozumiewania się i studiowania literatury zagranicznej (Uczelnia oferuje do wyboru lektoraty z języka: angielskiego, francuskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego na różnych poziomach zaawansowania).
     


Galeria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec