Dodaj tą szkołę do ulubionych!

Informacje kontaktowe

Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu

ul. Zubrzyckiego 6, 26-600 Radom

Telefon:
48 383 11 50-55

Fax:
48 383 11 50 wew.55

Adres e-mail:
rektor@pwsos.pl

Adres www:
www.pwsos.pl

Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu

Informacje o Uczelni


Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu została powołana decyzją Ministra Edukacji Narodowej w lipcu 1993 roku i wpisana do rejestru szkół wyższych jako 32 niepaństwowa uczelnia w Polsce (decyzja MEN: DNS 3-0145/TBM/57/2/93).

PWSOŚ jest Uczelnią przeznaczoną dla wszystkich, którzy zdają sobie sprawę ze znaczenia naturalnego, społecznego i zawodowego środowiska dla kulturowego i ekonomicznego rozwoju człowieka. Misją Szkoły jest upowszechnianie współczesnej wiedzy w tej dziedzinie i rozwijanie postaw przyjaznych wobec przyrody i ludzi.
 
PWSOŚ realizuje misję kształcenia nowoczesnej kadry, która powinna stać się decydującym czynnikiem w kształtowaniu powszechnej świadomości i praktyki ekologicznej oraz organizatorem racjonalnego i życzliwego dla środowiska użytkowania jego zasobów bez powodowania nieodwracalnych strat dziedzictwa miliardów lat ewolucji przyrody ożywionej i nieożywionej.

Do uczestnictwa w tej misji zachęcamy wszystkich potencjalnych kandydatów na studia w naszej Uczelni. Pamiętać należy, że XXI wiek określany jest jako stulecie ekologii. Od właściwego stosunku ludzi do środowiska zależeć będzie przyszłość naszego gatunku i całej ziemskiej przyrody.

Warto pamiętać, że zarówno ochrona środowiska, jak i turystyka i rekreacja, należą do dziedzin priorytetowych w Unii Europejskiej. Na rozwój edukacji i praktyczne działanie w tym zakresie przeznaczane są z funduszy unijnych coraz większe środki. Tworzy to większe szanse dla absolwentów PWSOŚ na trudnym rynku pracy. Mogą oni liczyć na zatrudnienie nie tylko w kraju, ale i na całym obszarze Unii Europejskiej. Dlatego Uczelnia kształci na kierunkach zgodnych z preferencjami UE.
Podkreślił to szczególnie Gunter Verheugen Komisarz ds. Rozszerzenia Unii Europejskiej podczas swojej wizyty w PWSOŚ w dniu 22 kwietnia 2003 roku.

Okres od powstania to dynamiczny rozwój Szkoły, która w tym czasie stała się znaną w kraju Uczelnią akademicką. Posiada wydziały: Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Pracy, Turystyki i Rekreacji, Logistyki oraz Wydział Zamiejscowy Ochrony Środowiska w Miechowie. Uczelnia kształci na studiach: inżynierskich, licencjackich, magisterskich i podyplomowych.


Szkoła ma własną dobrze wyposażoną bazę dydaktyczno-badawczą, w skład której wchodzą: sale wykładowe, laboratoria i pracownie, biblioteka wraz z czytelnią, stacje badawcze w Jedlni Letnisko i w Zakopanem. PWSOŚ posiada własne domy studenta, klub studencki, stołówkę, kawiarnię, centrum Rehabilitacyjno-Treningowe, biuro podróży oraz Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy w Zakopanem.

Uczelnia posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej MENiS. Stanowi to gwarancję bezpieczeństwa studiów. Jest też dowodem na spełnianie przez PWSOŚ wszelkich wymogów kształcenia na poziomie wyższym: lokalowych, kadrowych, organizacyjnych oraz programowych. Powinno to być ważnym elementem przy podejmowaniu przez kandydatów decyzji o wyborze uczelni i kierunku studiów.

PWSOŚ oprócz kształcenia studentów prowadzi również własną działalność naukową i wydawniczą. Współpracuje z wieloma uczelniami w Polsce i za granicą. Partnerami zagranicznymi Uczelni są m.in.: Uniwersytet w Kassel i Uniwersytet w Insbrucku, Uniwersytet Bundswehry w Monachium i Uniwersytet w Corte a także Politechnika w Mediolanie.

 
REKRUTACJA

Rekrutacja odbywa się dwa razy w roku:
- w okresie od 15.05. do 30.09. dla kandydatów zamierzających rozpocząć studia od
października,
- w okresie od 15.12. do 28.02. dla kandydatów zamierzających rozpocząć studia od
marca.

  :: Opłata za studia I – go stopnia

- opłata rekrutacyjna 85 PLN,
- wpisowe 500 PLN,
- czesne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych (inżynierskich) 350 PLN miesięcznie (płatne przez 10 miesięcy),
- czesne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych (licencjackich) 340 PLN miesięcznie (płatne przez 10 miesięcy).

  :: Opłata za studia II – go stopnia

- opłata rekrutacyjna 85 PLN,
- wpisowe 500 PLN (nie dotyczy absolwentów PWSOŚ),
- wpisowe dla absolwentów PWSOŚ 100 PLN,
- opłata manipulacyjna za wyznaczenie różnic programowych 180 PLN,
- czesne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych 350 PLN miesięcznie (płatne przez 10 miesięcy).
   

  :: Opłata za studia podyplomowe

- opłata rekrutacyjna 85 PLN,
- wpisowe 100 PLN (nie dotyczy absolwentów PWSOŚ),
- czesne 200 PLN miesięcznie, (płatne przez 10 miesięcy),
- pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – czesne 350 PLN miesięcznie (płatne przez 10 miesięcy),
- logistyka -  czesne 250 PLN miesięcznie (płatne przez 10 miesięcy),
- charakterystyka energetyczna i audyting energetyczny budynków - czesne 360 PLN miesięcznie (płatne przez 10 miesięcy).

 

DODATKOWA OFERTA EDUKACYJNA

W PWSOŚ oferowane są aktualnie następujące dodatkowe formy odpłatnego kształcenia:

• 2-letnie Studium Pedagogiczne,
• 1-semestralne Studium Wychowania Obronnego,
(ukończenie Studium umożliwia uregulowanie stosunku do służby wojskowej).

Studenci PWSOŚ mogą uczestniczyć w następujących kursach dających specjalistyczne uprawnienia:

• Szkolenie na świadectwa kwalifikacyjne niezbędne przy zatrudnianiu przy dozorze i eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych,
• Kurs Pedagogiczny dla Wykładowców i Organizatorów Szkoleń,
• Kurs dla Doradców do Spraw Bezpieczeństwa w Transporcie Towarów Niebezpiecznych,
• Kurs Metodyczny dla Wykładowców Zagadnień BHP,
• Kurs dla Kandydatów na Kierowników Placówek Wypoczynku Dzieci i Młodzieży,
• Kursy Językowe (angielski, francuski, niemiecki, rosyjski, włoski na różnych poziomach zaawansowania).

      

Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska
26-600 Radom, ul. Zubrzyckiego 6.
Centrala: 48 383 11 50 do 55.
Rektorat: wew. 26, fax wew.55.
Dziekanaty:
Turystyki i Rekreacji wew. 13,
BHP wew.14,
Ochrony Środowiska wew.16,
Wydziału Logistyki wew. 13, 14, 16.

Wydzial Zamiejscowy w Miechowie
32-200 Miechow, ul. B. Prusa 2
tel./fax 41 389 03 25


Galeria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Lotnicza Akademia Wojskowa
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec