Dodaj tą szkołę do ulubionych!

Informacje kontaktowe

Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna im. prof. Szczepana A. Pieniążka w Skierniewicach

ul. Mazowiecka 1b, 96-100 Skierniewice

Telefon:
(46) 832 51 40, 832 11 61

Fax:
(46) 834 90 91

Adres www:
www.wsehsk.pl

Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna im. prof. Szczepana A. Pieniążka w Skierniewicach

Informacje o Uczelni






Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna im. prof. Szczepana A. Pieniążka w Skierniewicach
ma ponad dwudziestoletnie doświadczenie w kształceniu. Wszystkie kierunki skontrolowane przez Państwową Komisję Akredytacyjną otrzymały akredytację z oceną pozytywną. Łącznie osiem pozytywnych ocen.





WYDZIAŁY

Nauk Społecznych i Przyrodniczych

kierunki :

studia I stopnia

administracja – studia niestacjonarne

specjalności 
 • administracja publiczna
 • administracja kadrowa
 • administracja elektroniczna


ogrodnictwo – studia inżynierskie (niestacjonarne) 

specjalności 
 • sadownictwo i warzywnictwo
 • rośliny ozdobne i kształtowanie terenów zieleni

studia II stopnia

ogrodnictwo – uzupełniające studia magisterskie niestacjonarne

specjalności 
 • sadownictwo i warzywnictwo
 • rośliny ozdobne i kształtowanie terenów zieleni

Zarządzania

kierunki :

studia I stopnia

logistyka – studia niestacjonarne

specjalności 
 • logistyka i organizacja transportu
 • zarządzanie logistyczne

Zajęcia odbywają się we własnym budynku o powierzchni 2950 m2, usytuowanym w pobliżu dworca i w dodatkowym na stałe dzierżawionym budynku o powierzchni ponad 3 tys. m2. 
 





Baza naukowo- dydaktyczna
 • laboratorium ogólne – przeznaczone do prowadzenia ćwiczeń z agrometeorologii, fizyki, warzywnictwa i sadownictwa oraz szkółkarstwa.
 • laboratorium mikrobilogiczne i biochemiczne – wyposażone i przystosowane do ćwiczeń z mikrobilogii  rolniczej oraz biochemii roślin ogrodniczych
 • laboratorium chemii rolnej -  prowadzone są ćwiczenia z gleboznawstwa, nawożenia gleby i roślin.
 • laboratorium chemiczne – przeznaczone do prowadzenia zajęć z chemii nieorganicznej. Wyposażone w niezbędny sprzęt jak wagi analityczne, wago-suszarki, PH-metry, jonoanalizatory itp.
 • pracownia entomologiczno – fitopatologiczna jest odpowiednio urządzona i przystosowana do prowadzenia ćwiczeń z entomologii i fitopatologii
 • pracownia projektowania terenów zieleni jest przeznaczona dla studentów  specjalności kształtowanie terenów zieleni.
 • pracownie komputerowe
 • aula, sale ćwiczeniowe, seminaryjne
 • biblioteka





Wszystkie pracownie i sale dydaktyczne  wyposażone są w sprzęt audiowizualny.
Do dyspozycji studentów są również dwa punkty ksero, bezpłatny parking, kawiarenka.


Biblioteka w skład której wchodzą czytelnia i wypożyczalnia zajmują powierzchnię  300 m2. Biblioteka jest skomputeryzowana, z dostępem do internetu. Wyposażona w  ponad 23 tys. woluminów, ponad 100 tytułów czasopism naukowych. Studenci korzystają z księgozbioru podręcznego, czasopism i Systemu Informacji Prawnej LEX. Wszyscy mają wolny dostęp do bezprzewodowego internetu na terenie całego budynku uczelni.

Uczelnia przyznaje stypendia socjalne, naukowe, sportowe, zapomogi socjalne, inne stypendia np. dla osób niepełnosprawnych. W tym roku pomoc materialną otrzymało 203 studentów na łączną kwotę 91.000 złotych. Pomoc przyznawana jest ze środków finansowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz ze środków własnych. Ubezpieczenie NW dla wszystkich studentów.

Ale nauka to nie wszystko, studenci przy pomocy finansowej Uczelni organizują imprezy rozrywkowe: fuksówki, bale okolicznościowe, imprezy charytatywne, angażują  się w życie uczelni poprzez aktywne uczestnictwo w kołach naukowych, w samorządzie

Samorząd studencki zajmuje się m.in. organizacją imprez kulturalno-rozrywkowych , organizuje różnego rodzaju kursy, np. na wychowawców kolonijnych, kierowników wycieczek szkolnych.

Koła naukowe – celem działalności kół jest pogłębianie wiedzy i zainteresowań naukowych i kulturalnych studentów, organizowanie seminariów, rajdów i wycieczek zawodowych oraz nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów naukowych ze studentami z innych uczelni w kraju i za granicą. Z inicjatywy Koła Naukowego Ogrodników zorganizowano wyjazdy do Holandii na targi ogrodnicze "Corti Fair”. Studenci mieli okazję zwiedzić jedne  z największych targów ogrodniczych na świecie, giełdę kwiatową w Aalsmeer, zapoznali  się również z produkcją wiodących gospodarstw ogrodniczych Schreurs, Florist i Anthura. Odwiedzili również Szwajcarię i Austrię. Z inicjatywy Koła Naukowego Ogrodników organizowane są również seminaria naukowe dla studentów, pracowników Uczelni i Instytutów w Skierniewicach. Studenci z KNO biorą także aktywny udział w seminariach organizowanych przez Polskie Towarzystwo Botaniczne i Polskie Towarzystwo Nauk Ogrodniczych, a także w konferencjach naukowych organizowanych przez Instytut Ogrodniczy w Skierniewicach.

Chętni mogą przystąpić do koła naukowego „Przedsiębiorczy student”.


Przy uczelni działa wydawnictwo, wydające własne publikacje, a także Biuro Karier które poza wyszukiwaniem ofert pracy, stażu i praktyk, organizuje warsztaty  ułatwiające studentom pozyskanie dobrej posady oraz kształtuje m.in. umiejętności związane z założeniem własnej firmy.

Z usług Akademickiego Biura Karier WSEH mogą korzystać: 
• studenci i absolwenci, Naszej Uczelni, którzy chcą uzyskać poradę zawodową i informacje o rynku pracy, 
• pracodawcy poszukujący najodpowiedniejszych kandydatów na praktyki, staże i wolne miejsca pracy. 








Kadra Naukowo-Dydaktyczna
jest największym atutem uczelni.

Zajęcia dydaktyczne prowadzi około 200 nauczycieli akademickich w tym profesorowie, doktorzy habilitowani, doktorzy, lektorzy języków obcych i informatycy.

Nasi wykładowcy wywodzą się z najlepszych ośrodków akademickich i naukowych w Polsce, do których należą:
• Uniwersytet Łódzki
• Uniwersytet Warszawski
• Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
• Katolicki Uniwersytet Lubelski
• Uniwersytet Gdański
• Politechnika Łódzka
• Politechnika Warszawska
• Szkoła Główna Handlowa
• Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
• Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach
• Polska  Akademia Nauk

Wielu naszych wykładowców to uczestnicy lub kierownicy krajowych i zagranicznych programów badawczych, posiadający bogaty dorobek naukowy i dydaktyczny.
Są wśród nich także wybitni praktycy życia gospodarczego, społecznego i politycznego, w tym samorządowego.


Władze Uczelni
 
Rektor
prof. dr hab. Józef Bąkowski
Dyrektor ds. Nauki i Jakości Kształcenia
prof. dr  Zbigniew Białobłocki 
Prorektor
mgr  Mariusz Marasek 
Dyrektor Generalny
mgr Aldona Lipska
 
Dziekani Wydziałów
 
Nauk Społecznych i Przyrodniczych
mgr Agnieszka Błońska-Poborczyk

Zarządzania
dr  Gustaw Mikielewicz
 

Lokalizacja

Skierniewice miasto położone w centrum Polski między Łodzią a Warszawą. Ma bardzo dobre połączenia kolejowe z wszystkimi większymi miastami w Polsce.

Skierniewice to miasto bezpieczne, życzliwe dla studentów, z pięknym parkiem i zabytkami, położone z dala od zgiełku, pośpiechu, w pobliżu pięknych, jeszcze nie skażonych kompleksów przyrodniczych. Niewątpliwą zaletą położenia miasta jest sąsiedztwo z Bolimowskim Parkiem Krajobrazowym - dużym, objętym ochroną prawną kompleksem leśnym. Jego liczne walory przyrodnicze, historyczne, kulturowe, dydaktyczne i rekreacyjne przyciągają wielu turystów.

Siedziba uczelni znajduje się w pobliżu dworców kolejowego i autobusowego. Zajęcia odbywają się we własnym  budynku o powierzchni 2950 m2, i w na stałe dzierżawionym budynku, o powierzchni ponad 3000 m2.

Zamiejscowi studenci bez trudu mogą znaleźć kwaterę, bądź skorzystać z pomocy pośrednictwa Uczelni. Miesięczny czynsz za najem pokoju wynosi średnio 200-250 zł.


Zapraszamy!







Galeria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Lotnicza Akademia Wojskowa
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec