Dodaj tą szkołę do ulubionych!

Informacje kontaktowe

Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie

ul. Królowej Jadwigi 10/Krótka 5, 64-100 Leszno

Telefon:
(65) 529 47 77, 529 92 62

Fax:
(65) 529 35 20

Adres e-mail:
dziekanat@wsh-leszno.pl

Adres www:
www.wsh-leszno.pl

Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie

Informacje o uczelni
Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie powstała w 2001 roku. Jest uczelnią niepaństwową, posiadającą uprawnienia do prowadzenia studiów I stopnia (licencjackich) i II stopnia (magisterskich) w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Obecnie uczelnia kształci studentów na następujących kierunkach studiów I stopnia – Pedagogika, Dietetyka Psychologia w biznesie i jednym kierunku na studiach II stopnia – Pedagogika. Szkoła prowadzi również studia podyplomowe, których oferta zawiera ponad 20 specjalności.

Sala wykładowaStudia I stopnia

 (licencjackie) :Kierunek: Pedagogika
Specjalności:
 • Logopedia i terapia pedagogiczna
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i terapia pedagogiczna
 • Pedagogika resocjalizacyjna i terapia pedagogiczna
 • Doradztwo zawodowe i personalne oraz terapia pedagogiczna
 • Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna oraz terapia pedagogiczna
 • Opieka nad osobami starszymi z elementami specjalistycznego języka obcego oraz terapia pedagogiczna
 • Socjoterapia i terapia pedagogiczna

Kierunek: 
Psychologia w biznesie
Specjalności:
 • Psychologia doradztwa personalnego i zawodowego
 • Psychologia menedżerska

Kierunek: Dietetyka
Specjalności:
 • Dietetyka kliniczna
 • Poradnictwo dietetyczne i żywienie zbiorowe
 • Psychodietetyka 
Studia II stopnia
(studia uzupełniające magisterskie):

dla absolwentów studiów I stopnia (licencjackich) kierunku Pedagogika i innych kierunków studiów

Kierunek: Pedagogika
Specjalności:
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Pedagogika resocjalizacyjna
 • Doradztwo zawodowe i personalne
 • Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
 • Gerontologia
 • Socjoterapia
 • Promocja zdrowia
 • Edukacja żywieniowa
Pracownia kosmetyczna


Studia podyplomowe:


W ofercie Podyplomowe Studia:
 • Asystenta Rodziny
 • Asystenta Osób Niepełnosprawnych 
 • Arteterapii
 • Terapii i Edukacji Osób z Autyzmem
 • Oligofrenopedagogiki
 • Organizacji i Zarządzania Oświatą
 • Przygotowania Pedagogicznego
 • Pedagogiki Leczniczej
 • Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej ze specjalnością Pomoc Psychologiczno – Pedagogiczna
 • Poradnictwa Zawodowego
 • Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
 • Socjoterapii
 • Surdopedagogiki
 • Terapii Pedagogicznej
 • Wychowania Przedszkolnego i Kształcenia Zintegrowanego
 • Wychowania do Życia w Rodzinie
 • Etyki
 • Zarządzania Kadrami
 • Edukacji dla Bezpieczeństwa
 • Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka
 • Logopedii
 • Dietetyki i Poradnictwa Żywieniowego 
Nabór na studia podyplomowe odbywa się w trybie ciągłym.Aula Auditorium Maximum
 

Od roku akademickiego 2007/2008 uczelnia wprowadziła nową formę kształcenia. E-learning polegającą na wspomaganiu nauczania tradycyjnego na studiach I i II stopnia prowadzonych w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym elementami kształcenia na odległość.

Wyższa Szkoła Humanistyczna trzykrotnie w swojej historii była poddana ocenie Państwowej Komisji Akredytacyjnej:

•   w roku 2003 na kierunku pedagogika, studia I stopnia - otrzymała ocenę pozytywną,
   w roku 2006 na kierunku socjologia, studia I stopnia – otrzymała ocenę pozytywną,
   w roku 2008 na kierunku pedagogika, studia I i II stopnia – otrzymała ocenę pozytywną
   w roku 2014 na kierunku pedagogika, studia I i II stopnia – otrzymała ocenę pozytywną.
Czytelnia


Od początku istnienia Wyższa Szkoła Humanistyczna nawiązała szeroką i owocną współpracę z władzami samorządowymi Miasta Leszna, z licznymi instytucjami i placówkami opiekuńczo-wychowawczymi działającymi na terenie miasta i regionu umożliwiając studentom odbywanie praktyk studenckich. Studenci zainteresowani noclegiem mogą ubiegać się o zakwaterowanie w internatach i bursach na terenie Leszna lub skorzystać z ofert Banku Informacji o Noclegach i kwaterach prywatnych. Uczelnia proponuje studentom różne formy rozwijania zainteresowań. Aktywnie działa Samorząd Studencki, Koło Naukowe, sekcje sportowe, Kabaret Studencki, Dyskusyjny Klub Filmowy.

Uczelnia posiada własną, dobrze wyposażoną bazę lokalową. Siedzibą Wyższej Szkoły Humanistycznej w Lesznie są własne obiekty przy ulicy Królowej Jadwigi 10, przy ulicy Krótkiej 5 oraz przy ulicy Krótkiej 4. Studenci Wyższej Szkoły Humanistycznej w Lesznie mają możliwość skorzystania z pracowni komputerowych wyposażonych w komputery posiadające stały dostęp do Internetu, z biblioteki oraz czytelni, której księgozbiór jest systematycznie uzupełniany i aktualizowany. Poszukiwania niezbędnych pomocy naukowych ułatwia Katalog Biblioteczny. Bezpłatnie studenci mogą skorzystać ze zbiorów współpracujących z nami leszczyńskimi bibliotekami – Miejską Biblioteką Publiczną i Biblioteką Pedagogiczną, a także z zasobów Archiwum Państwowego. Studenci WSH mają możliwość ubiegania się o pomoc materialną.


Wyższa Szkoła Humanistyczna
im. Króla Stanisława Leszczyńskiego
Leszno, ul. Królowej Jadwigi 10/ul. Krótka 5
tel.(65)529-47-77, 529-92-62, 529-31-78
tel./fax (65)529-35-20
dziekanat@wsh-leszno.pl

Galeria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Lotnicza Akademia Wojskowa
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec