Dodaj tą szkołę do ulubionych!

Informacje kontaktowe

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

ul. Krakowskie Przedmieście 5, 00-068 Warszawa

Telefon:
(22) 320 02 00, 320 02 14

Fax:
(22) 320 02 14

Adres www:
www.asp.waw.pl

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

O uczelniAkademia Sztuk Pięknych w Warszawie, jest publiczną akademicką szkołą wyższą nawiązującą do tradycji warszawskiego szkolnictwa artystycznego sięgającej czasów stanisławowskich, kontynuatorką Warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych założonej w 1904 r. oraz Miejskiej Szkoły Sztuk Zdobniczych i Malarstwa. Jest nowoczesną uczelnią kształcącą przyszłe elity artystyczne kraju.


Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie:
  • kształci i wychowuje studentów w duchu humanizmu i tolerancji, zgodnie z zasadami wolności sztuki i nauki,
  • przygotowuje młodych adeptów sztuki do samodzielnego, odpowiedzialnego i kreatywnego zaangażowania w przemiany współczesnej kultury,
  • skupia i doskonali kadrę pedagogów tworząc warunki rozwoju ich twórczych i naukowych osobowości,
  • rozwija poszukiwania artystyczne przy poszanowaniu różnic światopoglądowych i wielości postaw twórczych, będąc otwartą na procesy przemian w sztuce i nauce.
  • uczestniczy w dziele kształtowania wartości kultury narodowej i nauki mieszczącej się w obszarze tradycji europejskiej.
W swoich działaniach Akademia Sztuk Pięknych kieruje się zasadami:
  • wolności nauczania, wolności badań naukowych oraz wolności twórczości artystycznej,
  • poszanowania praw własności intelektualnej,
  • dbania o efekty i jakość kształcenia,
  • współpracy z otoczeniem przy tworzeniu dydaktyki, działalności kulturotwórczej oraz w dziedzinie transferu wiedzy.
 

Wydział Malarstwa

Dziekanat
Krakowskie Przedmieście 5, 00-068 Warszawa
Tel (+48 22) 826 75 30, (+48 22) 320 02 82
Fax (+48 22) 320 02 53

Kierunek: Malarstwo
Specjalność: Malarstwo
Stacjonarne jednolite studia magisterskie, 10 semestrów (tytuł magistra sztuki)

Limit miejsc: 34

Egzamin wstępny:
I etap – teczka z pracami rysunkowymi i malarskimi (maksymalny rozmiar 100 cm x 70 cm, maksymalna ilość 25 sztuk)
II etap – rysunek (studium z natury, postać, szkice), malarstwo (studium z natury, martwa natura), kompozycja na zadany temat
III etap – autoprezentacja – opis w zakładce Rekrutacja/Autoprezentacja


Wydział Rzeźby

Dziekanat
Wybrzeże Kościuszkowskie 37, 00-379 Warszawa
Tel 504 085 063

Kierunek: Rzeźba
Specjalność: Rzeźba

Studia stacjonarne I stopnia, 6 semestrów (tytuł licencjata)
Limit miejsc: 16

Egzamin wstępny:
I etap – teczka z pracami rysunkowymi (maksymalny rozmiar 100 cm x 70 cm, około 15 sztuk) oraz 1-2 rzeźby głowy
II etap – rysunek (studium z natury, postać, kompozycja rysunkowa), rzeźba (studium z natury, głowa), kompozycja na zadany temat
III etap – autoprezentacja


Wydział Grafiki

Dziekanat studiów stacjonarnych
Krakowskie Przedmieście 5, 00-068 Warszawa
Tel. (+48 22) 826 75 47, (+48 22) 320 02 63
Fax. (+48 22) 826 75 47

Stacjonarne jednolite studia magisterskie, 10 semestrów (tytuł magistra sztuki)

Kierunek: Grafika
Specjalność:
grafika projektowa, grafika warsztatowa, multimedia, film animowany, fotografia

Limit miejsc: 40

Egzamin wstępny:
I etap – teczka z pracami rysunkowymi i malarskimi (maksymalny rozmiar 100 cm x 70 cm, maksymalna ilość 25 sztuk)
II etap – rysunek (dwa zadania; studium z natury, postać, kompozycja rysunkowa, szkice z natury) – 3 dni, malarstwo (studium z natury, martwa natura) – 1 dzień, kompozycja na zadany temat – 1 dzień
III etap – autoprezentacja


Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki

Dziekanat
Wybrzeże Kościuszkowskie 37, 00-379 Warszawa
Tel. (+48 22) 625 12 51,
Fax. (+48 22) 622 96 49,

Jednolite studia magisterskie, trwające 12 semestrów (tytuł magistra sztuki)

Specjalności:

konserwacja i restauracja malarstwa i rzeźby polichromowanej,
konserwacja i restauracja książki, grafiki i skóry zabytkowej,
konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej i elementów architektury,
konserwacja i restauracja tkaniny zabytkowej

Limit miejsc: 21

Wydział Architektury Wnętrz

Dziekanat
Myśliwiecka 8, 00-459 Warszawa
Tel. (+48 22) 628 92 54 (+48 22) 629 40 45
Fax. (+48 22) 628 92 54

Studia stacjonarne I stopnia, 6 semestrów (tytuł licencjata)
Specjalność: Architektura Wnętrz
Limit miejsc: 30

Egzamin wstępny:
I etap – teczka z pracami rysunkowymi i malarskimi (maksymalny rozmiar 100 cm x 70 cm, maksymalna ilość 25 sztuk)
II etap – rysunek (studium z natury, postać, przedmiot), malarstwo (studium z natury lub ćwiczenia kolorystyczne), kompozycja (konstruowanie układów na płaszczyźnie i w przestrzeni), rzeźba (przestrzenna kompozycja z wyobraźni), testy wyobraźni przestrzennej
III etap – autoprezentacja

Studia stacjonarne II stopnia, 4 semestry (tytuł magistra sztuki)
Specjalność: Architektura Wnętrz
Limit miejsc:27


Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną

Dziekanat
Krakowskie Przedmieście 5,00-068 Warszawa
tel.(+48 22) 320 02 07 (+48 22) 320 02 08

Kierunek: Historia Sztuki
Specjalność: Kultura Miejsca

Studia stacjonarne I stopnia, 6 semestrów (tytuł licencjata)
Limit miejsc: 15


Wydział Wzornictwa

Dziekanat
Myśliwiecka 8, 00-459 Warszawa
Tel. (+48 22) 628 16 23, (+48 22) 629 40 45 w. 32
Fax. (+48 22) 628 16 23

Kierunek: Wzornictwo
Studia stacjonarne I stopnia, 7 semestrów (tytuł licencjata)

Specjalność: Projektowanie produktu i komunikacji wizualnej
Limit miejsc: 28


Wydział Sztuki mediów i Scenografii

Dziekanat Scenografii
ul. Spokojna 15, 01-044 Warszawa
tel.636-01-49

Studia stacjonarne I stopnia, 6 semestrów (tytuł licencjata)
Specjalność: Projektowanie scenograficzne

Limit miejsc: 12

Zapraszamy !!


Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Lotnicza Akademia Wojskowa
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec