Dodaj tą szkołę do ulubionych!

Informacje kontaktowe

Akademia Muzyczna w Krakowie

ul. św. Tomasza 43, 31-027 Kraków

Telefon:
(12) 422 04 55

Adres e-mail:
zbjanik@cyfronet.pl

Adres www:
www.amuz.krakow.pl

Akademia Muzyczna w Krakowie

Informacje o UczelniKrakowska Akademia Muzyczna
jest jedną z najstarszych i najznakomitszych uczelni muzycznych w Polsce i w Europie. Szczególną rangę nadał jej, począwszy od lat 70-tych, ówczesny Rektor - światowej sławy kompozytor prof. dr. h.c. Krzysztof Penderecki.

Uczelnia powstała jako Konserwatorium założone i kierowane przez Władysława Żeleńskiego w lutym 1888 roku.


WYDZIAŁ TWÓRCZOŚCI, INTERPRETACJI I EDUKACJI MUZYCZNEJ

Studia I stopnia stacjonarne na kierunkach:
  • kompozycja i teoria muzyki (specjalność: kompozycja, specjalność: teoria muzyki),
  • dyrygentura 
Studia trwają 3 lata. Po ich ukończeniu absolwent otrzymuje dyplom i tytuł zawodowy licencjata, uprawniający do: ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia, pracy artystycznej w dziedzinie twórczości muzycznej, dyrygentury symfonicznej, chóralnej i operowej oraz dydaktycznej w szkołach stopnia podstawowego (w zależności od ukończonego kierunku lub specjalności).

Studia II stopnia stacjonarne na kierunkach:
  • kompozycja i teoria muzyki (specjalność: kompozycja, specjalność: teoria muzyki) 
  • dyrygentura
Studia trwają 2 lata. Po ich ukończeniu absolwent otrzymuje dyplom i tytuł magistra sztuki uprawniający do: ubiegania się o przyjęcie na studia doktoranckie, pracy artystycznej w dziedzinie twórczości muzycznej, dyrygentury symfonicznej, chóralnej i operowej, do pracy naukowo-badawczej lub publicystycznej, redakcyjnej oraz dydaktycznej w szkołach stopnia podstawowego i średniego (w zależności od ukończonego kierunku lub specjalności).

Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne (płatne) na kierunku
  • edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej trwają 3 lata. 
Po ich ukończeniu absolwent otrzymuje dyplom i tytuł zawodowy licencjata, uprawniający do: ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia oraz do pracy artystycznej, animatorskiej i dydaktycznej w zakresie szkolnej edukacji artystycznej na poziomie nauczania przedszkolnego i szkolnego do gimnazjum włącznie.

Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne (płatne) na kierunku
  • edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej trwają dwa lata i prowadzone są w trzech specjalnościach:
a. prowadzenie zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych
b. nauczanie przedmiotów teoretyczno-muzycznych,
c. muzyka kościelna.

Absolwent uzyskuje dyplom i tytuł magistra sztuki w określonej specjalności uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia doktoranckie oraz uzyskuje kwalifikacje artysty-muzyka, animatora działalności kulturalnej, dyrygenta zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych, nauczyciela w szkolnictwie muzycznym i ogólnokształcącym w zakresie szeroko pojętej edukacji artystycznej (do liceum włącznie).

STUDIA PODYPLOMOWE

:: Podyplomowe Studia Krytyki Muzycznej
Celem dwuletnich studiów jest przygotowanie profesjonalnych dziennikarzy-krytyków z zakresu muzyki klasycznej (zachodniej) i jazzowej, zaznajomionymi z różnorodnymi formami pracy dziennikarskiej

:: Podyplomowe Studia Teorii Muzyki
Celem dwuletnich studiów jest poszerzenie wiedzy z zakresu teorii muzyki

:: Studia Podyplomowe z Muzykoterapii

:: Podyplomowe studia dla dyrygentów chóralnych
Studia te są skierowana do osób pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu metody i sposobu prowadzenia próby, oraz koncertu z amatorskim i profesjonalnym zespołem chóralnym. Trwają dwa lata.

:: Podyplomowe studia – Zarządzanie kulturą w wymiarze europejskim
Kierowane są do osób zaangażowanych w działalność w kulturze, zwłaszcza w instytucjach artystycznych.
Zaplanowane są zarówno dla tych, którzy od lat budują swoją pozycję zawodową i chcieliby pogłębić własną wiedzę lub udoskonalić niektóre umiejętności.


WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY

  • kierunek instrumentalistyka

Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne trwają 3 lata (6 semestrów). Absolwent studiów otrzymuje dyplom i tytuł licencjata sztuki. Celem kształcenia jest przygotowanie wykwalifikowanej kadry instrumentalistów. Absolwent, który zamierza prowadzić działalność dydaktyczną musi uzyskać kwalifikacje pedagogiczne zgodnie z wymaganiami określonymi przez Ministra Edukacji i Nauki.

Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne trwają 2 lata (4 semestry). Absolwent uzyskuje dyplom i tytuł magistra sztuki. O przyjęcie mogą się ubiegać kandydaci, będący absolwentami studiów I stopnia kierunek – instrumentalistyka. Celem studiów jest przygotowanie instrumentalistów do działalności koncertowej solowej, orkiestrowej i kameralnej, kształcenie nauczycieli-instrumentalistów dla potrzeb szkolnictwa muzycznego. Absolwent, który zamierza prowadzić działalność dydaktyczną musi uzyskać kwalifikacje pedagogiczne zgodnie z wymaganiami określonymi przez Ministra Edukacji i Nauki.

STUDIA PODYPLOMOWE (płatne) Celem dwuletnich studiów podyplomowych jest doskonalenie artystów-instrumentalistów poprzez realizację ich indywidualnych planów artystycznych pod kierunkiem wybitnych pedagogów Akademii Muzycznej w Krakowie.

Studia obejmują:

GRĘ NA INSTRUMENCIE
- doskonalenie wirtouozowstwa instrumentalnego,
- mistrzowskie interpretacje utworów wybranych kompozytorów i stylów.
KAMERALISTYKĘ
- dla zespołów kameralnych podejmujących wspólne studia podyplomowe,
- dla pianistów według indywidualnego planu.
WYKONAWSTWO MUZYKI WSPÓŁCZESNEJ
- solowe (fortepian),
- kameralne – dla zespołów kameralnych podejmujących wspólne studia podyplomowe.


WYDZIAŁ WOKALNO-AKTORSKI


Studia I stopnia stacjonarne na kierunku
  • wokalistyka
Studia trwają 3 lata. Po ich ukończeniu absolwent otrzymuje dyplom i tytuł zawodowy licencjata uprawniający do: ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia, pracy w instytucjach artystycznych (chóry zawodowe) oraz działalności solistycznej.


Studia II stopnia stacjonarne na kierunku
  • wokalistyka
Studia trwają 2 lata. Po ich ukończeniu absolwent otrzymuje dyplom i tytuł magistra sztuki, który daje prawo do samodzielnej działalności artystycznej w charakterze śpiewaka – solisty oraz ubiegania się o zatrudnienie w instytucjach artystycznych. Działalność pedagogiczna jest możliwa po ukończeniu Studium Pedagogicznego.Galeria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Lotnicza Akademia Wojskowa
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec