Dodaj tą szkołę do ulubionych!

Informacje kontaktowe

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa

Telefon:
22 564 8648

Adres e-mail:
rekrutacja@sgh.waw.pl

Adres www:
www.sgh.waw.pl

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Informacje o Uczelni

sgh

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie jest najstarszą uczelnią ekonomiczną w Polsce. Statystycznie co trzeci ekonomista w Polsce w XX w. był jej absolwentem. Obecnie studiuje w niej około 11 tysięcy studentów, a każdego roku jej mury opuszcza blisko dwa tysiące absolwentów. Znajdują oni pracę m.in. w bankach, instytucjach finansowych, firmach doradczych i koncernach międzynarodowych.

SGH oferuje kilkanaście kierunków studiów na poziomie licencjackim i.magisterskim w języku polskim i angielskim, w tym unikalny magisterski program CEMS Master in International Management, a także studia doktoranckie oraz ponad 130 studiów podyplomowych i dwa programy MBA. Jako jedyna w Polsce SGH należy do prestiżowego stowarzyszenia CEMS Global Alliance in Management Education, w skład którego wchodzi 29 uczelni biznesowych na świecie wraz z partnerskimi firmami. 

SGH wyróżnia swoboda, z jaką studenci tworzą ścieżkę studiów. Każdy student decyduje nie tylko o kierunku studiów, ale też sam wybiera przedmioty i wykładowców z obszernej puli zaproponowanej przez uczelnię. Wieloletnia współpraca SGH z zagranicznymi uniwersytetami owocuje ogromną ofertą wyjazdów dla studentów, a także liczną grupą obcokrajowców studiujących w naszej uczelni.


Oferta edukacyjna SGH:


 • Studia licencjackie

  • Ekonomia
  • Europeistyka
  • Finanse i rachunkowość
  • Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne
  • Polityka społeczna
  • Stosunki międzynarodowe
  • Zarządzanie
  • Gospodarka przestrzenna
  • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
  • International Economics
  • Quantitative Methods in Economics and Information Systems
  • Management (two specialisations: project management, entrepreneurship)

 • Studia magisterskie

  • Administracja
  • Ekonomia
  • Ekonomiczna analiza prawa
  • Europeistyka
  • Finanse i rachunkowość
  • Gospodarka przestrzenna
  • Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne
  • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
  • Polityka społeczna
  • Stosunki międzynarodowe
  • Turystyka i rekreacja
  • Zarządzanie
  • International Business
  • Finance & Accounting
  • Finance & Accounting (we współpracy z firmą EY, akredytacja.EY)
  • CEMS Master in International Management

 • Studia doktoranckie- Szkoła Główna Handlowa w Warszawie prowadzi studia doktoranckie w trybie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (zaocznym), w tym studia doktoranckie w języku angielskim. Słuchacze studiów doktoranckich mają możliwość uzyskania stopnia doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii oraz zarządzania i marketingu. Dzienne studia doktoranckie są nieodpłatne, natomiast słuchacze zaocznych studiów doktoranckich wnoszą czesne. Studia doktoranckie trwają 2, 3 lub 4 lata i prowadzone są przez poszczególne Kolegia.

 • Studia podyplomowe - Studia podyplomowe są przeznaczone dla absolwentów różnych typów uczelni wyższych, zaś profil kończonych studiów (kierunek, wydział) nie jest kryterium naboru. Podstawowym warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe w SGH jest posiadanie dyplomu ukończenia uczelni wyższej - w większości przypadków honorowany jest dyplom magisterski (lub dyplom magistra inżyniera), jednak duża część studiów jako wystarczający uznaje również dyplom licencjacki (inżynierski). SGH oferuje ponad 120 programów studiów podyplomowych.

 • Studia MBA Canadian Executive Master of Business Administration (CEMBA) – studia MBA realizowane wraz z UQAM (Kanada), MBA-SGH – studia podyplomowe MBA realizowane w języku polskim
Zapraszamy !!
www.sgh.waw.pl

 


Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Lotnicza Akademia Wojskowa
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec