Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Teologiczny

Nazwa kursu: Teologia
Tematyka: Humanistyczne
Tryb:  stacjonarny

Rodzaj: studia jednolite magisterskie

Opis kursu: 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ TEOLOGIĘ NA UMK ?
 • Dzięki studiom zdobywa się bogatą wiedzę filozoficzną, teologiczną, a także chrześcijańską formację wychowawczą. 
 • Studia przeznaczone są dla osób świeckich i zakonnych, które chciałyby prowadzić działalność katechetyczną, duszpasterską. 
 • Student nabywa gruntowną wiedzę teologiczną oraz elementy wiedzy z zakresu biblistyki i filozofii. 
 • Zapoznaje się z elementami wiedzy z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.
 • Ma możliwość opanowania języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu teologii.
 • Wykładowcami są profesorowie Wydziału Teologicznego oraz Wydziału Humanistycznego, Wydziału Prawa i Administracji, a także Collegium Medicum UMK. 
 • Wyjazdy na stypendia zagraniczne (w ramach programu ERASMUS).
 • Możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST).
 • Kierunek posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej.  
 • W ramach kierunku istnieją specjalności: katechetyczno-pastoralna; turystyka krajów biblijnych. 
 CO PO STUDIACH?
 • Ma możliwość podjęcia dalszego kształcenia na studiach doktoranckich.
 • Ma możliwość nauczania religii w szkołach publicznych i niepublicznych. 
 • Może pracować jako pedagog społeczny sprawujący opiekę wśród ludzi niepełnosprawnych oraz przewlekle i nieuleczalnie chorych. 
 • Może pracować jako organizator turystyki krajów biblijnych. 
Czas trwania: 5 lat

Osoba kontaktowa: 
Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich UMK tel. (56) 611-45-15


Nazwa kursu: Teologia, specjalność kapłańska
Tematyka: Humanistyczne
Tryb:  stacjonarny

Rodzaj: studia jednolite magisterskie

Opis kursu: 

Kierunek studiów, jakim jest teologia posiada własną specyfikę. O teologii mówi się raczej w kategoriach mądrości niż tylko nauki. W ogólnym znaczeniu jest ona chrześcijańską wiedzą naukową o Bogu, człowieku, Objawieniu, wierze i zasadach moralnych. Z punktu widzenia akademickiego dziedzina ta zajmuje się badaniem źródeł wiary, ustalaniem 
i wartościowaniem prawd wiary i moralności.

W Wyższych Seminariach Duchownych włączonych do Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu przygotowują się kandydaci do kapłaństwa, którzy mają stać się członkami prezbiterium Kościoła Pelplińskiego, Toruńskiego i Włocławskiego.

Formacja intelektualna alumnów jest – obok ludzkiej, duchowej i pastoralnej – jednym z elementów przygotowania do kapłaństwa służebnego. Dlatego kandydat do seminarium duchownego powinien uświadamiać sobie, że zdobywanie wiedzy teologicznej jest połączone z kontemplacją Tego, Który jest Drogą, Prawdą i Życiem. Liturgia Kościoła, a zwłaszcza Eucharystia, jest dla kandydata do kapłaństwa źródłem i szczytem życia i formacji. Zdobywanie wiedzy teologicznej oraz mądrości chrześcijańskiej dokonuje się nie tylko w sali wykładowej czy przy biurku, ale musi być dopełnione w kaplicy przed Najświętszym Sakramentem. Celem formacji seminaryjnej jest, by alumni „na wzór Pana naszego Jezusa Chrystusa Nauczyciela, Kapłana i Pasterza wyrabiali się na prawdziwych duszpasterzy” (DFK 4; por. PDV 60-62). Seminarium duchowne jest „sercem diecezji”. Jest środowiskiem, które w Kościele stanowi swoistą kontynuację „wspólnoty Apostołów zgromadzonych wokół Jezusa, słuchających Jego słów, przygotowujących się do przeżycia Paschy, oczekujących na dar Ducha, by podjąć powierzoną sobie misję” (PDV 60).

Stacjonarne 6-letnie jednolite studia magisterskie na specjalności kapłańskiej powinny prowadzić absolwenta do jego dojrzałości ludzkiej i chrześcijańskiej oraz do zaangażowania apostolskiego. Przyszły teolog, aby mógł dobrze wypełnić swoje zadanie, musi dogłębnie poznać orędzie Boże, które przekazuje oraz adresatów, do których zostaje posłany. Warunkiem owocnej pracy jest także znajomość kontekstu społecznego, w jakim dokonuje się przekaz teologiczny. Z tej racji otrzymuje na Wydziale Teologicznym z jednej strony solidne przygotowanie filozoficzne i biblijno-teologiczne, a z drugiej – przyswaja sobie znajomość nauk pedagogiczno-katechetycznych. Ponadto winien posiąść umiejętność naukowego działania tzn. samodzielnego podejmowania zarówno prac badawczych, jak i spełniania różnorodnych funkcji jak: nauczyciel religii w szkole, moderator czy animator organizacji 
i stowarzyszeń religijnych i eklezjalnych.
 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ TEOLOGIĘ NA UMK ?
 • Dzięki studiom zdobywa się bogatą wiedzę filozoficzną, teologiczną, a także chrześcijańską formację wychowawczą. 
 • Student nabywa gruntowną wiedzę teologiczną oraz elementy wiedzy z zakresu biblistyki i filozofii. 
 • Zapoznaje się z elementami wiedzy z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.
 • Ma możliwość opanowania języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu teologii.
 • Wykładowcami są profesorowie Wydziału Teologicznego oraz Wydziału Humanistycznego, Wydziału Prawa i Administracji, a także Collegium Medicum UMK. 
 • Wyjazdy na stypendia zagraniczne (w ramach programu ERASMUS).
 • Możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST).
 • Kierunek posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej. 
CO PO STUDIACH?
 
Absolwent teologii, specjalności kapłańskiej ma możliwość podjęcia dalszego kształcenia na studiach doktoranckich. Może podjąć pracę duszpasterską w Kościele.

Czas trwania: 6 lat

Osoba kontaktowa: 
Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich UMK tel. (56) 611-45-15


Nazwa kursu: Nauki o rodzinie
Tematyka: Humanistyczne
Tryb:  stacjonarny

Rodzaj: studia I stopnia

Opis kursu: 
W trakcie studiów, które z natury rzeczy mają charakter interdyscyplinarny, dominuje nastawienie na praktyczne przygotowanie absolwentów do przyszłych ról zawodowych i społecznych. Dlatego wiele uwagi poświęca się kwestiom psychologicznym, prawnym, pedagogicznym, socjologicznym i opiekuńczo-wychowawczym. Podobnie sprofilowane są też praktyki, odbywane przez studentów w poradniach małżeńsko-rodzinnych, ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych i charytatywnych.
Absolwent studiów I stopnia posiada uprawnienia do prowadzenia zajęć szkolnych w zakresie "Wychowania do życia w rodzinie" i "Etyka". Może podjąć pracę jako specjalista do spraw rodziny, doradca, kurator społeczny, mediator i konsultant w poradniach małżeńskich i rodzinnych, referent d/s pomocy społecznej, opiekun osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych.

Czas trwania: 3 lata

Osoba kontaktowa: 
Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich UMK tel. (56) 611-45-15

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń, tel. (56) 611-40-10, e-mail: kontakt@umk.pl, www.umk.pl


Nazwa kursu: Nauki o rodzinie
Tematyka: Humanistyczne
Tryb:  stacjonarny

Rodzaj: studia II stopnia

Opis kursu: 

Drugi stopień studiów uprawnia do pracy w charakterze: doradca (konsultant) poradni małżeńskich i rodzinnych; nauczyciel przedmiotu "Wychowanie do życia w rodzinie" i "Etyka" w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych; asystent rodziny (gminy lub ośrodki pomocy społecznej); pracownik służb socjalnych i ośrodków opiekuńczo-rehabilitacyjnych; kurator społeczny i rodzinny.

Czas trwania: 2 lata

Osoba kontaktowa: 
Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich UMK tel. (56) 611-45-15


Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ul. Gagarina 11
87-100 Toruń
tel. (56) 611-40-10
e-mail: kontakt@umk.pl
www.umk.pl

Galeria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec