Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum w Bydgoszczy

Nazwa kursu: Audiofonologia
Tematyka:  Medyczne/Zdrowie
Tryb:  stacjonarny, niestacjonarny

Rodzaj: studia I stopnia

Czas trwania: 3 lata

Osoba kontaktowa:
Dział Dydaktyki CM tel. (52) 585-37-75


Nazwa kursu: Dietetyka
Tematyka:  Medyczne/Zdrowie
Tryb:  stacjonarny, niestacjonarny

Rodzaj: studia I stopnia

Dlaczego warto studiować dietetykę?
 
Absolwent dietetyki jest specjalistą w zakresie racjonalnego żywienia człowieka, umiejącym wskazywać zagrożenia wynikające  z niewłaściwego odżywiania się oraz określać zalecenia i diety najlepiej służące utrzymaniu zdrowia. Posiada także wiedzę i umiejętności w prowadzeniu dietetycznym pacjentów oraz w leczeniu wspomaganym dietą. Potwierdzeniem znaczenia dietetyki jako dyscypliny naukowej jest zatwierdzenie jej jako kierunku nauczania realizowanego przez uczelnie wyższe. Absolwent dietetyki posiada wiedzę na temat komponowania diety, natury składników pokarmowych i ich metabolizmu w organizmie oraz sposobów wykorzystania żywności w promocji zdrowia. 

Czas trwania: 3 lata

Osoba kontaktowa:
Dział Dydaktyki CM tel. (52) 585-37-75


Nazwa kursu: Dietetyka

Tematyka:  Medyczne/Zdrowie
Tryb:  stacjonarny, niestacjonarny

Rodzaj: studia II stopnia

Opis kursu: 

Dlaczego warto studiować dietetykę?
 
Absolwent dietetyki jest specjalistą w zakresie racjonalnego żywienia człowieka, umiejącym wskazywać zagrożenia wynikające  z niewłaściwego odżywiania się oraz określać zalecenia i diety najlepiej służące utrzymaniu zdrowia. Posiada także wiedzę i umiejętności w prowadzeniu dietetycznym pacjentów oraz w leczeniu wspomaganym dietą. Potwierdzeniem znaczenia dietetyki jako dyscypliny naukowej jest zatwierdzenie jej jako kierunku nauczania realizowanego przez uczelnie wyższe. Absolwent dietetyki posiada wiedzę na temat komponowania diety, natury składników pokarmowych i ich metabolizmu w organizmie oraz sposobów wykorzystania żywności w promocji zdrowia. 

Czas trwania: 2 lata

Osoba kontaktowa:
Dział Dydaktyki CM tel. (52) 585-37-75


Nazwa kursu: Elektroradiologia
Tematyka:  Medyczne/Zdrowie
Tryb:  stacjonarny, niestacjonarny

Rodzaj: studia I stopnia

Czas trwania: 3 lata

Osoba kontaktowa:
Dział Dydaktyki CM tel. (52) 585-37-75


Nazwa kursu: Fizjoterapia
Tematyka:  Medyczne/Zdrowie
Tryb:  stacjonarny, niestacjonarny

Rodzaj: studia I stopnia

Opis kursu: 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ FIZJOTERAPIĘ?

Fizjoterapia to młody dynamicznie rozwijający się kierunek studiów. Absolwent studiów uzyskuje przygotowanie zawodowe do pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi w zakresie czynników terapeutycznych naturalnych (kinezyterapia, fizykoterapia, masaż leczniczy i inne) w profilaktyce i w celach leczniczych.Fizjoterapeuta powinien posiadać predyspozycje psychofizyczne do pracy z ludźmi niepełnosprawnymi. Powinien być na tyle sprawny fizycznie, aby mógł poprawnie demonstrować i przeprowadzać ćwiczenia fizyczne z tymi osobami. Absolwenci fizjoterapii przygotowywani są do pracy w placówkach ochrony zdrowia, ośrodkach dla niepełnosprawnych, sanatoriach, hospicjach i centrach sportowej odnowy biologicznej.

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ FIZJOTERAPIĘ W COLLEGIUM MEDICUM W BYDGOSZCZY?
 • w Collegium Medium UMK pracuje doświadczona kadra osób związanych od wielu lat z rehabilitacją medyczną i ruchową,
 • kontakt z wielospecjalistycznym zespołem lekarzy rehabilitantów, neurologów, psychologów i fizjoterapeutów,
 • doskonale rozwinięta baza lokalowa do prowadzenia zajęć teoretycznych oraz baza zabiegowa do ćwiczeń z udziałem pacjenta,
 • studenci kształceni są w oparciu o nowoczesny program zatwierdzony przez Ministerstwo Zdrowia spełniający wszelkie standardy europejskie,
 • absolwent studiów I stopnia (licencjackich) ma możliwość kontynuowania nauki na studiach II stopnia (2-letnich uzupełniających magisterskich), 
 • a po uzyskaniu tytułu magistra podjąć studia III stopnia (doktoranckie) w zakresie fizjoterapii.
 
CO PO STUDIACH?
Ukończenie studiów w zakresie fizjoterapii daje absolwentowi dyplom pozwalający wykonywać pracę zarówno w publicznych jak i niepublicznych jednostkach opieki zdrowotnej, nie tylko na polu medycznym, ale również w formach zdrowego wypoczynku, odnowy biologicznej, utrzymywania sprawności i wydolności fizycznej u osób w różnym wieku. Absolwenci naszych studiów są wysoko cenieni i poszukiwani na polskim, europejskim i amerykańskim rynku pracy. 

Czas trwania: 3 lata

Osoba kontaktowa:
Dział Dydaktyki CM tel. (52) 585-37-75


Nazwa kursu: Fizjoterapia
Tematyka:  Medyczne/Zdrowie
Tryb:  stacjonarny, niestacjonarny

Rodzaj: studia II stopnia

Opis kursu: 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ FIZJOTERAPIĘ?

Fizjoterapia to młody dynamicznie rozwijający się kierunek studiów. Absolwent studiów uzyskuje przygotowanie zawodowe do pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi w zakresie czynników terapeutycznych naturalnych (kinezyterapia, fizykoterapia, masaż leczniczy i inne) w profilaktyce i w celach leczniczych.Fizjoterapeuta powinien posiadać predyspozycje psychofizyczne do pracy z ludźmi niepełnosprawnymi. Powinien być na tyle sprawny fizycznie, aby mógł poprawnie demonstrować i przeprowadzać ćwiczenia fizyczne z tymi osobami. Absolwenci fizjoterapii przygotowywani są do pracy w placówkach ochrony zdrowia, ośrodkach dla niepełnosprawnych, sanatoriach, hospicjach i centrach sportowej odnowy biologicznej.

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ FIZJOTERAPIĘ W COLLEGIUM MEDICUM W BYDGOSZCZY?
 • w Collegium Medium UMK pracuje doświadczona kadra osób związanych od wielu lat z rehabilitacją medyczną i ruchową,
 • kontakt z wielospecjalistycznym zespołem lekarzy rehabilitantów, neurologów, psychologów i fizjoterapeutów,
 • doskonale rozwinięta baza lokalowa do prowadzenia zajęć teoretycznych oraz baza zabiegowa do ćwiczeń z udziałem pacjenta,
 • studenci kształceni są w oparciu o nowoczesny program zatwierdzony przez Ministerstwo Zdrowia spełniający wszelkie standardy europejskie,
 • absolwent studiów I stopnia (licencjackich) ma możliwość kontynuowania nauki na studiach II stopnia (2-letnich uzupełniających magisterskich), 
 • a po uzyskaniu tytułu magistra podjąć studia III stopnia (doktoranckie) w zakresie fizjoterapii.
CO PO STUDIACH?

Ukończenie studiów w zakresie fizjoterapii daje absolwentowi dyplom pozwalający wykonywać pracę zarówno w publicznych jak i niepublicznych jednostkach opieki zdrowotnej, nie tylko na polu medycznym, ale również w formach zdrowego wypoczynku, odnowy biologicznej, utrzymywania sprawności i wydolności fizycznej u osób w różnym wieku. Absolwenci naszych studiów są wysoko cenieni i poszukiwani na polskim, europejskim i amerykańskim rynku pracy. 

Czas trwania: 2 lata

Osoba kontaktowa:
Dział Dydaktyki CM tel. (52) 585-37-75


Nazwa kursu: Pielęgniarstwo
Tematyka:  Medyczne/Zdrowie
Tryb:  stacjonarny, niestacjonarny

Rodzaj: studia I stopnia

Opis kursu: 
Dlaczego warto studiować pielęgniarstwo?
 
Absolwenci studiów licencjackich zdobywają wykształcenie umożliwiające podjęcie samodzielnej pracy klinicznej w jednostkach ochrony zdrowia, promocji i edukacji zdrowotnej, nabywają umiejętności w zakresie współdziałania z zespołami opieki zdrowotnej.
 
Dlaczego warto studiować pielęgniarstwo w Collegium Medicum w Bydgoszczy?
 • zajęcia prowadzi doświadczona kadra naukowo-dydaktyczna w oparciu o bardzo dobrze wyposażoną bazę dydaktyczną,
 • zdobywanie umiejętności praktycznych odbywa się w wysokospecjalistycznych oddziałach klinicznych oraz pracowniach Szpitala Uniwersyteckiego,
 • student w toku kształcenia ma możliwość wyboru przedmiotów fakultatywnych poszerzających wiedzę i doskonalących umiejętności zawodowe,
 • absolwent studiów zawodowych ma możliwość kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia  magisterskich oraz możliwość kształcenia podyplomowego,
 
Co po studiach?
 
Ukończenie studiów na kierunku pielęgniarstwo daje absolwentowi dyplom pozwalający wykonywać pracę w publicznych i niepublicznych jednostkach opieki zdrowotnej (szpitalach, ambulatoriach), podejmować działania opiekuńczo-wychowawcze w instytucjach opieki zdrowotnej, oświatowej i społecznej. 
Absolwent pielęgniarstwa może również prowadzić samodzielną działalność gospodarczą   w zakresie usług medyczno–pielęgniarskich  i poradnictwa w zakresie profilaktyki i edukacji medycznej.

Czas trwania: 3 lata

Osoba kontaktowa:
Dział Dydaktyki CM tel. (52) 585-37-75


Nazwa kursu: Pielęgniarstwo
Tematyka:  Medyczne/Zdrowie
Tryb:  stacjonarny, niestacjonarny

Rodzaj: studia II stopnia

Opis kursu: 
Dlaczego warto studiować pielęgniarstwo?
 
Absolwenci studiów licencjackich zdobywają wykształcenie umożliwiające podjęcie samodzielnej pracy klinicznej w jednostkach ochrony zdrowia, promocji i edukacji zdrowotnej, nabywają umiejętności w zakresie współdziałania z zespołami opieki zdrowotnej.
 
Dlaczego warto studiować pielęgniarstwo w Collegium Medicum w Bydgoszczy?
 • zajęcia prowadzi doświadczona kadra naukowo-dydaktyczna w oparciu o bardzo dobrze wyposażoną bazę dydaktyczną,
 • zdobywanie umiejętności praktycznych odbywa się w wysokospecjalistycznych oddziałach klinicznych oraz pracowniach Szpitala Uniwersyteckiego,
 • student w toku kształcenia ma możliwość wyboru przedmiotów fakultatywnych poszerzających wiedzę i doskonalących umiejętności zawodowe,
 • absolwent studiów zawodowych ma możliwość kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia  magisterskich oraz możliwość kształcenia podyplomowego,
 
Co po studiach?
 
Ukończenie studiów na kierunku pielęgniarstwo daje absolwentowi dyplom pozwalający wykonywać pracę w publicznych i niepublicznych jednostkach opieki zdrowotnej (szpitalach, ambulatoriach), podejmować działania opiekuńczo-wychowawcze w instytucjach opieki zdrowotnej, oświatowej i społecznej. 
Absolwent pielęgniarstwa może również prowadzić samodzielną działalność gospodarczą   w zakresie usług medyczno–pielęgniarskich  i poradnictwa w zakresie profilaktyki i edukacji medycznej.

Czas trwania: 2 lata

Osoba kontaktowa:
Dział Dydaktyki CM tel. (52) 585-37-75


Nazwa kursu: Położnictwo
Tematyka:  Medyczne/Zdrowie
Tryb:  stacjonarny, niestacjonarny

Rodzaj: studia I stopnia

Czas trwania: 3 lata

Osoba kontaktowa:
Dział Dydaktyki CM tel. (52) 585-37-75


Nazwa kursu: Ratownictwo medyczne
Tematyka:  Medyczne/Zdrowie
Tryb:  stacjonarny, niestacjonarny

Rodzaj: studia I stopnia

Opis kursu: 
Dlaczego warto studiować ratownictwo medyczne?
 
Absolwent ratownictwa medycznego posiada szerokie umiejętności praktyczne i wiedzę teoretyczną w zakresie stosowania podstawowych i zaawansowanych czynności ratowniczych w stanach zagrożenia życia oraz kompetencje do właściwego zaplanowania i przeprowadzenia działań ratowniczych w miejscu zdarzenia przed przybyciem służb współdziałających, jak również konstruowania planów zabezpieczeń zdarzeń masowych i katastrof. Ratownicy medyczni znajdują zatrudnienie w stacjach pogotowia ratunkowego, szpitalnych oddziałach ratunkowych, jednostkach ratowniczo-gaśniczych oraz innych formacjach ratowniczych i pomocy doraźnej.

Czas trwania: 3 lata

Osoba kontaktowa:
Dział Dydaktyki CM tel. (52) 585-37-75


Nazwa kursu: Zdrowie publiczne
Tematyka:  Medyczne/Zdrowie
Tryb:  stacjonarny, niestacjonarny

Rodzaj: studia I stopnia

Opis kursu: 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ ZDROWIE PUBLICZNE?
 
ZDROWIE PUBLICZNE jako interdyscyplinarna dziedzina wiedzy obejmuje zagadnienia z zakresu medycyny, nauk społecznych i ekonomicznych oraz nauk o zarządzaniu. Treści zawarte w programie studiów zostały tak dobrane, aby studenci przyswoili sobie niezbędny zasób wiedzy i kompetencji dotyczących rozpoznawania głównych zagrożeń zdrowia, jego ochrony i umacniania, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów prawnych, organizacyjnych i ekonomicznych.
Wydział Nauk o Zdrowiu przyjmuje kandydatów na studia z zakresu zdrowia publicznego na podstawie akredytacji udzielonej przez Państwową Komisję Akredytacyjną. Dwustopniowe studia(licencjat i magisterskie uzupełniające) prowadzone są w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. Celem nauczania jest przygotowanie wykwalifikowanych specjalistów w zakresie zdrowia publicznego, którzy posiadają niezbędne umiejętności i kompetencje do podejmowania różnorodnych funkcji w zakresie szeroko rozumianej ochrony zdrowia publicznego a poza tym dalszego rozwoju kariery zawodowej, w tym także kształcenia podyplomowego i studiów doktoranckich.
Studia I stopnia na kierunku zdrowie publiczne trwają 3 lata (6 semestrów) i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata.Program kształcenia studentów wszystkich specjalności obejmuje wspólny blok przedmiotów medycznych i społeczno-ekonomicznych oraz przedmioty specjalizacyjne specjalnościowe - w zależności od wybranego profilu zawodowego - które stanowią 50% łącznego wymiaru godzin. Przygotowanie praktyczne realizowane jest już od pierwszego roku studiów poprzez zajęcia odbywające się w nowocześnie wyposażonych pracowniach, laboratoriach, a także klinikach i oddziałach szpitalnych. Również wakacyjne praktyki zawodowe stanowią istotny element kształcenia.

Czas trwania: 3 lata

Osoba kontaktowa:
Dział Dydaktyki CM tel. (52) 585-37-75


Nazwa kursu: Zdrowie publiczne
Tematyka:  Medyczne/Zdrowie
Tryb:  stacjonarny, niestacjonarny

Rodzaj: studia II stopnia

Opis kursu: 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ ZDROWIE PUBLICZNE?
 
ZDROWIE PUBLICZNE jako interdyscyplinarna dziedzina wiedzy obejmuje zagadnienia z zakresu medycyny, nauk społecznych i ekonomicznych oraz nauk o zarządzaniu. Treści zawarte w programie studiów zostały tak dobrane, aby studenci przyswoili sobie niezbędny zasób wiedzy i kompetencji dotyczących rozpoznawania głównych zagrożeń zdrowia, jego ochrony i umacniania, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów prawnych, organizacyjnych i ekonomicznych.
Wydział Nauk o Zdrowiu przyjmuje kandydatów na studia z zakresu zdrowia publicznego na podstawie akredytacji udzielonej przez Państwową Komisję Akredytacyjną. Dwustopniowe studia(licencjat i magisterskie uzupełniające) prowadzone są w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. Celem nauczania jest przygotowanie wykwalifikowanych specjalistów w zakresie zdrowia publicznego, którzy posiadają niezbędne umiejętności i kompetencje do podejmowania różnorodnych funkcji w zakresie szeroko rozumianej ochrony zdrowia publicznego a poza tym dalszego rozwoju kariery zawodowej, w tym także kształcenia podyplomowego i studiów doktoranckich.
Studia I stopnia na kierunku zdrowie publiczne trwają 3 lata (6 semestrów) i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata.Program kształcenia studentów wszystkich specjalności obejmuje wspólny blok przedmiotów medycznych i społeczno-ekonomicznych oraz przedmioty specjalizacyjne specjalnościowe - w zależności od wybranego profilu zawodowego - które stanowią 50% łącznego wymiaru godzin. Przygotowanie praktyczne realizowane jest już od pierwszego roku studiów poprzez zajęcia odbywające się w nowocześnie wyposażonych pracowniach, laboratoriach, a także klinikach i oddziałach szpitalnych. Również wakacyjne praktyki zawodowe stanowią istotny element kształcenia.

Czas trwania: 2 lata

Osoba kontaktowa:
Dział Dydaktyki CM tel. (52) 585-37-75


Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ul. Jagiellońska 13-15
85-067 Bydgoszcz
tel. (52) 585-33-00
e-mail: secretariat@cm.umk.pl
www.cm.umk.pl

Galeria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Lotnicza Akademia Wojskowa
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec