Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Lekarski Collegium Medicum w Bydgoszczy


Nazwa kursu: Kierunek Lekarski
Tematyka:  Medyczne/Zdrowie
Tryb:  stacjonarny, niestacjonarny (wieczorowy)

Rodzaj: studia jednolite magisterskie

Opis kursu: 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ KIERUNEK LEKARSKI?
 
Zawód lekarza ma duży prestiż społeczny. Głównym zadaniem lekarza jest zachowanie zdrowia ludzkiego, leczenie chorych i poprawa jakości ich życia. Ta odpowiedzialna i trudna rola społeczna wymaga bardzo dobrego wykształcenia. Studia na kierunku lekarskim umożliwiają absolwentowi zdobycie realnej wiedzy teoretycznej  i umiejętności praktycznych, niezbędnych  do wykonywania zawodu lekarza, dalszego kształcenia zawodowego oraz pracy naukowej.
 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ KIERUNEK LEKARSKI W COLLEGIUM MEDICUM W BYDGOSZCZY?
 • bardzo dobre przygotowanie kadry dydaktyczno – naukowej,
 • bardzo dobra baza dydaktyczna,
 • bardzo dobra i nowoczesna pod względem diagnostycznym i terapeutycznym baza kliniczna, wysoko notowana w rankingach prasowych,
 • możliwość studiowania wg indywidualnego toku studiów lub indywidualnej organizacji studiów.
 CO PO STUDIACH? 
 
Absolwent kierunku lekarskiego ma możliwość specjalizowania się w różnych dziedzinach medycyny. Może ubiegać się o zatrudnienie jako pracownik naukowo-dydaktyczny w zakładach nauk podstawowych i klinikach wyższych uczelni medycznych. Ma możliwość pracy w szpitalach, przychodniach lekarskich i stacjach sanitarno-epidemiologicznych, a także może pełnić ważne funkcje w zarządzaniu ochroną zdrowia. 

Czas trwania: 6 lat

Osoba kontaktowa:
Dział Dydaktyki CM tel. (52) 585-37-75


Nazwa kursu: Biotechnologia
Tematyka:  Medyczne/Zdrowie
Tryb:  stacjonarny, niestacjonarny (wieczorowy)

Rodzaj: studia I stopnia

Opis kursu: 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ BIOTECHNOLOGIĘ?
 
Współczesna biotechnologia jest nowoczesną, bardzo szybko rozwijającą się interdyscyplinarną dziedziną nauki i techniki. Celem kształcenia na kierunku biotechnologia jest wszechstronna edukacja studentów w zakresie kluczowym dla zastosowania zarówno teorii, jak i praktyki biotechnologicznej. Program obejmuje najnowsze zdobycze genetyki, biologii molekularnej oraz inżynierii genetycznej, również osiągnięcia informatyki, które przyczyniają się do zbierania, przechowywania i wykorzystywania podstawowej informacji o genomach wielu organizmów żywych. Studiujący biotechnologię są przygotowani do realizowania prac przyczyniających się do dynamicznego rozwoju medycyny.
  
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ BIOTECHNOLOGIĘ W COLLEGIUM MEDICUM W BYDGOSZCZY?
 • w Collegium Medicum UMK zatrudnieni są wybitni specjaliści znający problemy biotechnologii,
 • bardzo dobre warunki do studiowania, możliwość studiowania wg indywidualnego toku studiów lub indywidualnej organizacji studiów, oraz na dwóch kierunkach
 • laboratoria Collegium Medicum UMK są wyposażone w najnowszą aparaturę i sprzęt niezbędny w zdobywaniu m.in. wiedzy praktycznej z biologii molekularnej, genetyki, biochemii.
CO PO STUDIACH?
 • Absolwent posiada ogólną wiedzę teoretyczną i specjalistyczną oraz umiejętności praktyczne, jest dobrze przygotowany do podjęcia pracy w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym oraz w nowoczesnych laboratoriach, szczególnie związanych z medycyną.
 • Absolwent biotechnologii potrafi zastosować zdobytą wiedzę w laboratoriach związanych z ochroną zdrowia, przemysłem farmaceutycznym i ochroną środowiska, zna specyfikę eksperymentu laboratoryjnego, potrafi wyszukiwać, zbierać, selekcjonować oraz analizować informacje i korzystać z różnych baz danych.
 • Jest wykwalifikowanym specjalistą potrzebnym w krajach wysoko uprzemysłowionych, korzystających z biotechnologii.
 • Absolwent biotechnologii po uzyskaniu tytułu mgr biotechnologii i ukończeniu studiów podyplomowych na kierunku analityka medyczna, zakończonych egzaminem państwowym może również wykonywać zawód diagnosty laboratoryjnego, który stał się zawodem zaufania publicznego.
Czas trwania: 3 lata

Osoba kontaktowa:
Dział Dydaktyki CM tel. (52) 585-37-75


Nazwa kursu: Biotechnologia
Tematyka:  Medyczne/Zdrowie
Tryb:  stacjonarny, niestacjonarny (wieczorowy)

Rodzaj: studia II stopnia

Opis kursu: 
Absolwent biotechnologii po uzyskaniu tytułu mgr biotechnologii i ukończeniu studiów podyplomowych na kierunku analityka medyczna, zakończonych egzaminem państwowym może również wykonywać zawód diagnosty laboratoryjnego, który stał się zawodem zaufania publicznego.

Czas trwania: 2 lata

Osoba kontaktowa:
Dział Dydaktyki CM tel. (52) 585-37-75


Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ul. Jagiellońska 13-15
85-067 Bydgoszcz
tel. (52) 585-33-00

Galeria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec