Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Humanistyczny

Nazwa kursu: Filozofia
Tematyka: Humanistyczne
Tryb:  stacjonarny, niestacjonarny

Rodzaj: studia I stopnia

Opis kursu: 
Studia filozoficzne mają na celu wykształcenie osób elastycznych, łatwo adaptujących się intelektualnie o szerokich horyzontach myślowych. Jak dowodzą liczne badania naukowe, cechy te na dzisiejszym rynku pracy są znacznie bardziej przydatne, niż nabywanie konkretnych szybko starzejących się kompetencji. Absolwent uzyska wiedzę w zakresie przedmiotów stanowiących fundament wykształcenia filozoficznego: historii filozofii, teorii poznania, ontologii, logiki i etyki. Studia uczą artykułowania oraz uzasadniania własnych poglądów, a ta

CO PO STUDIACH?
 • Potrafisz myśleć niekonwencjonalnie. 
 • Umiesz jasno sformułować swoje myśli. 
 • Przekonująco argumentujesz, łatwo przekonujesz do swoich racji. 
 • Nie ma dla ciebie trudnych i niezrozumiałych tekstów. 
 • Myślisz wielotorowo, nieschematycznie, potrafisz rozwiązać każdy problem. 
Masz szerokie horyzonty, jesteś kreatywny i elastyczny, masz kompetencje bardzo cenne na współczesnym rynku pracy. Wykształcenie filozoficzne często posiadają pracownicy reklamy (szczególnie tzw. copy-writers), dziennikarze, politycy, doradcy czy specjaliści od public relations. Masz możliwość kontynuowania dalszego kształcenia na studiach II stopnia (2-letnie magisterskie) oraz studiach doktoranckich.

Czas trwania: 3 lata

Osoba kontaktowa: 
Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich UMK tel. (56) 611-45-15


Nazwa kursu: Filozofia
Tematyka: Humanistyczne
Tryb:  stacjonarny, niestacjonarny

Rodzaj: studia II stopnia

Opis kursu: 
DLACZEGO  WARTO  STUDIOWAĆ  FILOZOFIĘ  ZE  SPECJALNOŚCIĄ  KOMUNIKACJA  SPOŁECZNA  W  UMK?
 
Studia filozoficzne przeznaczone są dla osób ciekawych świata, krytycznych i niepokornych, uczą samodzielnego myślenia, selekcjonowania informacji, analizowania i rozumienia tekstów, prowadzenia dyskusji, formułowania i uzasadniania swoich własnych przekonań. Na specjalności komunikacyjnej poza nauczaniem klasycznych tematów filozoficznych (problemy metafizyki, ontologii, etyki, estetyki czy teorii poznania) uwzględnia zagadnienia z zakresu teorii komunikacji, mediów, kultury, sztuki, ekologii, polityki i innych, biorąc pod uwagę najważniejsze problemy współczesnego człowieka.
 
CO  PO  STUDIACH NA KIERUNKU FILOZOFIA ZE SPECJALNOŚCIĄ KOMUNIKACJA SPOŁECZNA (możliwości zatrudnienia):?
                                                           
Na współczesnym rynku pracy coraz częściej poszukuje się osób z umiejętnością elastycznego i abstrakcyjnego myślenia, będącego alternatywą dla wąskich specjalizacji. Szczególnie atrakcyjna jest właśnie filozofia ze specjalnością komunikacja społeczna. Absolwenci tego kierunku posiadają bowiem umiejętność łączenia i selekcji ogromnej ilości informacji z rozmaitych dziedzin, które są obecnie dostępne. Jednocześnie potrafią przyciągnąć uwagę oryginalnością myślenia, które nie jest zamknięte w sztywnych ramach, przekonująco argumentują i są perswazyjne. Wykształcenie takie często posiadają pracownicy mediów, reklamy (zwłaszcza tzw. copy-writers), dziennikarze, politycy, doradcy czy specjaliści od public relations.

Czas trwania: 2 lata

Osoba kontaktowa: 
Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich UMK tel. (56) 611-45-15


Nazwa kursu: Kognitywistyka
Tematyka: Humanistyczne
Tryb:  stacjonarny

Rodzaj: studia I stopnia

Opis kursu: 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ KOGNITYWISTYKĘ? 

Kognitywistyka jest jedyną dziedziną wiedzy, która pozwala na rzeczywiste zrozumienie natury ludzkiej na wielu poziomach, przede wszystkim biologicznym, fizycznym i osobowym.
Interdyscyplinarny charakter. Studia z kognitywistyki pozwalają na zgłębienie zarówno wiedzy teoretycznej, dotyczącej głównie procesów poznawczych, mechanizmów ich działania i uwarunkowań oraz ich modelowania, jak i praktycznej, związanej z naukami medycznymi: głównie w dziedzinie diagnozowania komputerowego zaburzeń mowy i widzenia oraz neuroobrazowania mózgu, a także w wielu innych dziedzinach, w których mają zastosowanie nowoczesne technologie informatyczne. 
Natomiast zajęcia praktyczne dają możliwość zdobycia podstawowych umiejętności m.in. z grafiki komputerowej, projektowania interfejsów programowych i środowisk wirtualnych, programowania dla potrzeb edukacji.
 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ KOGNITYWISTYKĘ NA UMK?
 • Przyjazne środowisko: możliwość pracy w niewielkich grupach, w bezpośrednim kontakcie z naukowcami, którzy podejmują wiele inicjatyw badawczych i dydaktycznych
 • UMK uznanym ośrodkiem kognitywistycznym w Polsce: od 2002 roku działa Polskie Towarzystwo Kognitywistyczne, powstaje pismo „Kognitywistyka i Media w Edukacji” oraz „Teoria et Historia Scientiarum”, współpraca z kognitywistycznym ośrodkiem amerykańskim Centre for Cognitive Science w Rutgers University (w New Jersey, USA) oraz z innymi zagranicznymi ośrodkami kognitywistycznymi, organizowane są cykliczne międzynarodowe konferencje kognitywistyczne; 
 • Profilowanie w kierunku diagnostyki i neurorehabilitacji dzięki współpracy z Collegium Medicum; 
 • Kadra dydaktyczna: studia z kognitywistyki będą realizowane przez naukowców Instytutu Filozofii, Katedry Logiki, Katedry Informatyki Stosowanej, Katedry Mediów w Edukacji, Collegium Medicum i innych jednostek UMK. 
CO PO STUDIACH? 

Absolwent kognitywistyki UMK ma możliwość znalezienia zatrudnienia m.in. w:
 • instytucjach wykorzystujących nowoczesne technologie informatyczne, w tym w edukacji; 
 • instytucjach związanych z mediami informatycznymi; 
 • administracji publicznej (gdzie będzie mógł wykorzystać wiedzę w zakresie usprawnień w komunikacji „człowiek-komputer”); 
 • w zespołach rehabilitacyjnych z pacjentami mającymi zaburzenia mowy i percepcji. 
Czas trwania: 3 lata

Osoba kontaktowa: Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich UMK tel. (56) 611-45-15


Nazwa kursu: Kognitywistyka
Tematyka: Humanistyczne
Tryb:  stacjonarny

Rodzaj: studia II stopnia

Opis kursu: 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ KOGNITYWISTYKĘ? 

Kognitywistyka jest jedyną dziedziną wiedzy, która pozwala na rzeczywiste zrozumienie natury ludzkiej na wielu poziomach, przede wszystkim biologicznym, fizycznym i osobowym.
Interdyscyplinarny charakter. Studia z kognitywistyki pozwalają na zgłębienie zarówno wiedzy teoretycznej, dotyczącej głównie procesów poznawczych, mechanizmów ich działania i uwarunkowań oraz ich modelowania, jak i praktycznej, związanej z naukami medycznymi: głównie w dziedzinie diagnozowania komputerowego zaburzeń mowy i widzenia oraz neuroobrazowania mózgu, a także w wielu innych dziedzinach, w których mają zastosowanie nowoczesne technologie informatyczne. 
Natomiast zajęcia praktyczne dają możliwość zdobycia podstawowych umiejętności m.in. z grafiki komputerowej, projektowania interfejsów programowych i środowisk wirtualnych, programowania dla potrzeb edukacji.
 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ KOGNITYWISTYKĘ NA UMK?

Przyjazne środowisko: możliwość pracy w niewielkich grupach, w bezpośrednim kontakcie z naukowcami, którzy podejmują wiele inicjatyw badawczych i dydaktycznych
 • UMK uznanym ośrodkiem kognitywistycznym w Polsce: od 2002 roku działa Polskie Towarzystwo Kognitywistyczne, powstaje pismo „Kognitywistyka i Media w Edukacji” oraz „Teoria et Historia Scientiarum”, współpraca z kognitywistycznym ośrodkiem amerykańskim Centre for Cognitive Science w Rutgers University (w New Jersey, USA) oraz z innymi zagranicznymi ośrodkami kognitywistycznymi, organizowane są cykliczne międzynarodowe konferencje kognitywistyczne; 
 • Profilowanie w kierunku diagnostyki i neurorehabilitacji dzięki współpracy z Collegium Medicum; 
 • Kadra dydaktyczna: studia z kognitywistyki będą realizowane przez naukowców Instytutu Filozofii, Katedry Logiki, Katedry Informatyki Stosowanej, Katedry Mediów w Edukacji, Collegium Medicum i innych jednostek UMK. 
CO PO STUDIACH? 

Absolwent kognitywistyki UMK ma możliwość znalezienia zatrudnienia m.in. w:
 • instytucjach wykorzystujących nowoczesne technologie informatyczne, w tym w edukacji; 
 • instytucjach związanych z mediami informatycznymi; 
 • administracji publicznej (gdzie będzie mógł wykorzystać wiedzę w zakresie usprawnień w komunikacji „człowiek-komputer”); 
 • w zespołach rehabilitacyjnych z pacjentami mającymi zaburzenia mowy i percepcji. 
Czas trwania: 2 lata

Osoba kontaktowa: Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich UMK tel. (56) 611-45-15


Nazwa kursu: Polityka społeczna
Tematyka: Humanistyczne
Tryb:  stacjonarny

Rodzaj: studia I stopnia

Opis kursu: 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ POLITYKĘ SPOŁECZNĄ? 
Polityka społeczna to kierunek, który pozwala zrozumieć podstawowe procesy mające miejsce w dzisiejszej rzeczywistości społecznej, ich strukturę i dynamikę (w skali mikro i makro).
 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ POLITYKĘ SPOŁECZNĄ NA UMK? 
Studia na kierunku polityka społeczna na UMK mają na celu wyposażenie absolwentów w nowoczesne kwalifikacje akceptujące twórczość i innowacyjność działania, tj.
 • niezbędną wiedzę o przyczynach, przejawach, sposobach zapobiegania i rozwiązywania problemów i kwestii społecznych, instrumentach prawnych i finansowych polityki społecznej oraz zasadach i funkcjonowaniu instytucji sfery społecznej;
 • umiejętność zbierania i analizy informacji o problemach i kwestiach społecznych oraz głównych grupach zagrożenia marginalizacją społeczną, udzielania pomocy i wsparcia osobom, rodzinom i grupom wymagającym interwencji, sporządzania projektów socjalnych, ewaluacji interwencji różnych podmiotów oraz korzystania z programów komputerowych i literatury obcojęzycznej;
 • uzyskują niezbędne kompetencje interpersonalne potrzebne do pracy z różnymi kategoriami podopiecznych (budowanie kontaktu, komunikacja, negocjowanie, sposoby rozwiązywania konfliktów).
CO PO STUDIACH? 

Studia na kierunku polityka społeczna przygotowują do pracy w różnych instytucjach i placówkach państwowych i samorządowych oraz w organizacjach pozarządowych (stowarzyszenia, fundacje). 
 
Absolwenci polityki społecznej na UMK uzyskają możliwość zatrudnienia m.in. w:
 • państwowych instytucjach i agendach zajmujących się opieką i pomocą społeczną,
 • komórkach i jednostkach organizacyjnych samorządowej administracji publicznej realizujących ustawowo zdefiniowane, jak i zlecone zadania w zakresie polityki społecznej,
 • organizacjach pozarządowych zajmujących się pomocą społeczną i opieką (stowarzyszenia, fundacje),
 • lokalnych stowarzyszeniach, agencjach, fundacjach i funduszach gromadzących i rozdzielających środki materialne przeznaczone na pomoc społeczną.
Czas trwania: 3 lata

Osoba kontaktowa: 
Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich UMK tel. (56) 611-45-15


Nazwa kursu: Religioznawstwo
Tematyka: Humanistyczne
Tryb:  stacjonarny

Rodzaj: studia I stopnia

Opis kursu: 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ RELIGIOZNAWSTWO NA UMK?
 
RELIGIOZNAWSTWO ma na celu zapewnienie studentom kompetencji w czterech zasadniczych obszarach: RELIGIA – HISTORIA (dostarczenie wiedzy o historii zjawisk religijnych, co stanowi podstawę współczesnego religioznawstwa); FILOZOFIA – TEOLOGIA (zapewnienie poszerzonych kompetencji dotyczących subdyscyplin religioznawczych); KSZTAŁCENIE JĘZYKOWE (zapewnienie podstawowych kompetencji w zakresie języków obcych, w tym języków starożytnych i orientalnych); DIALOG MIĘDZYKULTUROWY (umożliwienie zdobywania umiejętności prowadzenia dialogu międzykulturowego, mediacji i doradztwa ze szczególnym uwzględnieniem relacji międzyreligijnych). 
http://www.religioznawstwo.umk.pl/ 
http://www.facebook.com/religioznawstwo.umk 
 
CO DAJĄ STUDIA RELIGIOZNAWCZE?
Wiedzę na temat zjawisk religijnych (ich historii, różnorodności, złożoności);
 • Znajomość najważniejszych tradycji religijnych, kościołów, ruchów religijnych;
 • Możliwość rzetelnego posługiwania się źródłowymi tekstami wybranych tradycji religijnych;
 • Orientację w metodach badawczych subdyscyplin religioznawczych (socjologii, filozofii, etnologii, historii, filologii);
 • Zdolność rozumienia i wyjaśniania odmienności kulturowej i religijnej;
 • Umiejętność podejmowania dialogu i prowadzenia mediacji między różnymi kulturami, postawami czy światopoglądami;
 • Kompetencje językowe na poziomie B2 (w zakresie języka angielskiego);
 • Dyplom licencjacki i tytuł zawodowy licencjata (wraz z możliwością kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia). 
 
MOŻLIWOŚCI KONTYNUACJI KSZTAŁCENIA 
 
Absolwenci religioznawstwa mogą kontynuować kształcenie na istniejących studiach drugiego stopnia (na zasadach ogólnych). W perspektywie najbliższych trzech lat zamierzamy uruchomić także studia religioznawcze drugiego stopnia, umożliwiające kontynuowanie studiów w ramach tego samego kierunku. 
 
MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA 
 
Studia religioznawcze mają wyjątkowy charakter interdyscyplinarny (łączą kształcenie w zakresie teologii, socjologii, etnologii, historii, filologii i filozofii). Ta naturalna różnorodność wynika z samej historii religioznawstwa, które powstawało w wyniku przenikania się perspektyw wielu dyscyplin badawczych. Oryginalne kompetencje zdobyte w ramach studiów religioznawczych mogą być pożądane w szeroko rozumianych mediach (prasa, radio, telewizja), również w państwowych i prywatnych instytucjach nastawionych na kontakty międzynarodowe (biura podróży, turystyka pielgrzymkowa itp.), organizacjach pozarządowych, ale także w biznesie (w szczególności w przypadku kontaktów zagranicznych z przedstawicielami odmiennych kultur i tradycji religijnych). 
Wykształcenie religioznawcze może być również cenne dla osób, pragnących podjąć pracę (po odpowiednim przeszkoleniu i uzyskaniu uprawnień określonych przepisami ogólnymi) jako doradcy w muzeach, w wydawnictwach, archiwach i bibliotekach, instytucjach zajmujących się udzielaniem pomocy społecznej (biurach imigracyjnych, fundacjach), poradniach, urzędach państwowych i samorządowych, oświacie i instytucjach kulturalnych. 

Czas trwania: 3 lata

Osoba kontaktowa: 
Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich UMK tel. (56) 611-45-15


Nazwa kursu: Socjologia
Tematyka: Psychologia/Socjologia
Tryb:  stacjonarny, niestacjonarny

Rodzaj: studia I stopnia

Opis kursu: 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ  SOCJOLOGIĘ? 

Socjologia to studia, które dają absolwentowi umiejętności prowadzenia badań społecznych, rozumienia mechanizmów postępowania ludzi w różnych sytuacjach, zdolność wyjaśniania procesów społecznych, znajomość specjalistycznych programów komputerowych i języków obcych.
 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ SOCJOLOGIĘ NA UMK? 

Instytut Socjologii UMK spełnia najwyższe wymagania stawiane instytucjom edukacyjnym w naszym kraju i zajmuje wysoką pozycję w popularnych rankingach oceniających jakość kształcenia na studiach wyższych. 
 
Oferujemy swoim studentom: 
 • indywidualny charakter kształcenia,
 • poza kanonem wiedzy socjologicznej - szeroką gamę kursów szczegółowych, umożliwiających samodzielne dookreślenie profilu studiów,
 • wyjazdy na stypendia zagraniczne (w ramach programu ERASMUS),
 • możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST),
 • uczestnictwo w konferencjach naukowych, 
 • wybrane zajęcia w języku angielskim prowadzone przez cudzoziemców,
 • możliwość wyboru zajęć w języku angielskim w ramach planu studiów,
 • specjalistyczny kurs językowy,
 • łatwy dostęp do pracowni komputerowej i Internetu, 
 • bogate zasoby biblioteczne, 
 • wysoko wykwalifikowaną, otwartą na współpracę ze studentami kadrę, 
 • kierunek posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej. 
CO PO STUDIACH? 

Absolwenci socjologii UMK mają możliwość kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia (2-letnie magisterskie).
Mogą być zatrudniani na dowolnych stanowiskach i w dowolnych zawodach wymagających kontaktu z ludźmi. Najchętniej zatrudniani są jako: 
 • badacze i eksperci w ośrodkach badania opinii publicznej;
 • dziennikarze w czasopismach i innych mediach;
 • specjaliści od kontaktów interpersonalnych w zakładach pracy;
 • eksperci od rozwiązywania konfliktów grupowych;
 • pracownicy służby cywilnej i administracji samorządowej;
 • pracownicy domów pomocy społecznej;
 • pracownicy szpitali psychiatrycznych;
 • pracownicy ośrodków dla ludzi bezdomnych i uzależnionych.
Czas trwania: 3 lata

Osoba kontaktowa: 
Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich UMK tel. (56) 611-45-15


Nazwa kursu: Socjologia
Tematyka: Psychologia/Socjologia
Tryb:  stacjonarny, niestacjonarny

Rodzaj: studia II stopnia

Opis kursu: 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ  SOCJOLOGIĘ? 

Socjologia to studia, które dają absolwentowi umiejętności prowadzenia badań społecznych, rozumienia mechanizmów postępowania ludzi w różnych sytuacjach, zdolność wyjaśniania procesów społecznych, znajomość specjalistycznych programów komputerowych i języków obcych.
 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ SOCJOLOGIĘ NA UMK? 

Instytut Socjologii UMK spełnia najwyższe wymagania stawiane instytucjom edukacyjnym w naszym kraju i zajmuje wysoką pozycję w popularnych rankingach oceniających jakość kształcenia na studiach wyższych. 
 
Oferujemy swoim studentom: 
 • indywidualny charakter kształcenia,
 • poza kanonem wiedzy socjologicznej - szeroką gamę kursów szczegółowych, umożliwiających samodzielne dookreślenie profilu studiów,
 • wyjazdy na stypendia zagraniczne (w ramach programu ERASMUS),
 • możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST),
 • uczestnictwo w konferencjach naukowych, 
 • wybrane zajęcia w języku angielskim prowadzone przez cudzoziemców,
 • możliwość wyboru zajęć w języku angielskim w ramach planu studiów,
 • specjalistyczny kurs językowy,
 • łatwy dostęp do pracowni komputerowej i Internetu, 
 • bogate zasoby biblioteczne, 
 • wysoko wykwalifikowaną, otwartą na współpracę ze studentami kadrę, 
 • kierunek posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej. 

CO PO STUDIACH? 
Absolwenci socjologii UMK mają możliwość kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia (2-letnie magisterskie).
Mogą być zatrudniani na dowolnych stanowiskach i w dowolnych zawodach wymagających kontaktu z ludźmi. Najchętniej zatrudniani są jako: 
 • badacze i eksperci w ośrodkach badania opinii publicznej;
 • dziennikarze w czasopismach i innych mediach;
 • specjaliści od kontaktów interpersonalnych w zakładach pracy;
 • eksperci od rozwiązywania konfliktów grupowych;
 • pracownicy służby cywilnej i administracji samorządowej;
 • pracownicy domów pomocy społecznej;
 • pracownicy szpitali psychiatrycznych;
 • pracownicy ośrodków dla ludzi bezdomnych i uzależnionych.
Czas trwania: 2 lata

Osoba kontaktowa: 
Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich UMK tel. (56) 611-45-15


Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ul. Gagarina 11
87-100 Toruń
tel. (56) 611-40-10
e-mail: kontakt@umk.pl
www.umk.pl


Galeria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Lotnicza Akademia Wojskowa
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec