Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Filologiczny

Nazwa kursu: Filologia angielska
Tematyka:  Filologia
Tryb:  stacjonarny

Rodzaj: studia I stopnia

CO PO STUDIACH?
 
Absolwent filologii angielskiej to fachowiec nadal bardzo poszukiwany na rynku pracy. Osoby obdarzone talentem pedagogicznym mogą być cenionymi nauczycielami języka angielskiego w szkole podstawowej i gimnazjum (po ukończeniu studiów podyplomowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela). Można również zostać tłumaczem lub znaleźć zatrudnienie w różnego rodzaju firmach usługowych i turystycznych, w działach public relations i marketingu czy w agencjach reklamowych, np. jako copywriterzy. Na filologów angielskich praca czeka również w sektorze administracji publicznej i organizacjach pozarządowych. Absolwent filologii angielskiej ma możliwość kontynuowania dalszego kształcenia na studiach II stopnia (2-letnie magisterskie).

Czas trwania: 3 lata

Nazwa kursu: Filologia angielska
Tematyka:  Filologia
Tryb:  stacjonarny, niestacjonarny

Rodzaj: studia II stopnia

Czas trwania: 2 lata

Osoba kontaktowa:
Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich UMK tel. (56) 611-45-15
Kontakt:
Uniwersytet Mikołaja Kopernika, ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń, tel. (56) 611-40-10


Nazwa kursu: Filologia bałkańska
Tematyka:  Filologia
Tryb:  stacjonarny

Rodzaj: studia I stopnia

Opis kursu: 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ  FILOLOGIĘ BAŁKAŃSKĄ?
 
Studia na filologii bałkańskiej są okazją do poznania burzliwej historii, różnorodności językowej i kulturowej krajów bałkańskich. W ostatnich latach daje się zauważyć wyraźne ożywienie w kontaktach politycznych, gospodarczych i kulturalnych tych państw z naszym krajem i całą Unią Europejską, co sprawia, że filologowie bałkańscy są pożądanymi specjalistami w różnych dziedzinach.

CO PO STUDIACH?
 
Absolwent filologii bałkańskiej UMK ma możliwość kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia (2-letnie magisterskie). Może pracować m.in. jako:

 • specjalista w placówkach dyplomatycznych, instytucjach międzynarodowych oraz w strukturach międzynarodowych w Bośni i Kosowie,
 • osoba zajmująca stanowiska, na których niezbędna jest biegła znajomość języków bałkańskich (np. w turystyce czy biznesie),
 • a także jako pracownik czy wolontariusz w międzynarodowych organizacjach pozarządowych.
 • To tylko niektóre z szans na rynku pracy, jakie daje ukończenie filologii bałkańskiej. Absolwenci tego kierunku mają możliwość zarówno uzyskania zatrudnienia w już istniejących firmach i instytucjach, jak i prowadzenia działalności na własną rękę.

Czas trwania: 3 lata


Nazwa kursu: Filologia bałkańska
Tematyka:  Filologia
Tryb:  stacjonarny

Rodzaj: studia II stopnia

Czas trwania: 2 lata

Osoba kontaktowa:
Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich UMK tel. (56) 611-45-15
Kontakt:
Uniwersytet Mikołaja Kopernika, ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń, tel. (56) 611-40-10


Nazwa kursu: Filologia germańska
Tematyka:  Filologia
Tryb:  stacjonarny

Rodzaj: studia I stopnia

Opis kursu: 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ  FILOLOGIĘ GERMAŃSKĄ?
 

Niemal co piąty mieszkaniec Unii Europejskiej mówi po niemiecku. Germaniści są więc cenionymi specjalistami w kontaktach politycznych, gospodarczych, kulturalnych Polski nie tylko z Niemcami, ale także z Austrią i Szwajcarią.
  

CO PO STUDIACH?
 
Absolwent filologii germańskiej UMK ma możliwość kontynuowania dalszego kształcenia między innymi: na studiach II stopnia (2-letnie magisterskie); na podyplomowych studiach kształcenia tłumaczy. Może pracować m.in.:

 • w wydawnictwach, redakcjach, środkach masowego przekazu, turystyce i sektorze usług, gdzie wymagana jest dobra znajomość języka niemieckiego oraz duży stopień kompetencji interkulturowej,
 • jako nauczyciel języka niemieckiego w szkole podstawowej i gimnazjum (po ukończeniu studiów podyplomowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela).
 • To tylko niektóre z szans na rynku pracy, jakie daje ukończenie filologii germańskiej. Absolwenci tego kierunku mają możliwość zarówno uzyskania zatrudnienia w już istniejących firmach i instytucjach, jak też prowadzenia działalności na własną rękę.

Czas trwania: 3 lata

Nazwa kursu: Filologia germańska
Tematyka:  Filologia
Tryb:  stacjonarny, niestacjonarny

Rodzaj: studia II stopnia

Opis kursu: 
Specjalności: filologia germańska ogólna;  filologia germańska - nauczanie języka niemieckiego 

Czas trwania: 2 lata

Osoba kontaktowa:
Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich UMK tel. (56) 611-45-15
Kontakt:
Uniwersytet Mikołaja Kopernika, ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń, tel. (56) 611-40-10

 
Nazwa kursu: Filologia klasyczna
Tematyka:  Filologia
Tryb:  stacjonarny

Rodzaj: studia I stopnia

Opis kursu: 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ  FILOLOGIĘ KLASYCZNĄ?
 
Studia na filologii klasycznej to prawdziwe studia humanistyczne, które dają szansę wniknięcia w fascynujący świat starożytnej Grecji i Rzymu, poznania źródeł cywilizacji europejskiej, początków europejskiej literatury i sztuki.
 

CO PO STUDIACH?
 
Absolwent filologii klasycznej UMK może pracować m.in. jako:

 • nauczyciel języka greckiego i łacińskiego (po ukończeniu studiów podyplomowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela),
 • lektor języków klasycznych na uczelniach wyższych,
 • tłumacz literatury pięknej i naukowej,
 • badacz dziejów antycznych, historii literatury i kultury starożytnej.

Czas trwania: 3 lata


Nazwa kursu: Filologia klasyczna
Tematyka:  Filologia
Tryb:  stacjonarny

Rodzaj: studia II stopnia

Czas trwania: 2 lata

Osoba kontaktowa:
Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich UMK tel. (56) 611-45-15
Kontakt:
Uniwersytet Mikołaja Kopernika, ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń, tel. (56) 611-40-10


Nazwa kursu: Filologia rosyjska
Tematyka:  Filologia
Tryb:  stacjonarny

Rodzaj: studia I stopnia

CO PO STUDIACH?

Absolwenci filologii rosyjskiej mają możliwość dalszego kształcenia się na studiach drugiego stopnia, które pozwalają na rozwijanie kompetencji w zakresie tłumaczenia ustnego i pisemnego, poszerzenie wiedzy o współczesnej Rosji oraz zdobycie wszechstronnego przygotowania językowego, w tym również do pracy w sferze biznesu. Dodatkowo, w ramach 30 punktów ECTS, które studenci studiów II stopnia uzyskują do dowolnego wykorzystania poza podstawowym limitem punktów (120 ECTS), istnieje możliwość nabycia uprawnień do pracy w zawodzie nauczyciela języka rosyjskiego w placówkach oświatowych różnych szczebli lub zdobycia wiedzy i umiejętności w zakresie twórczego pisania i komunikacji kreatywnej (copywriting).

Czas trwania: 3 lata


Nazwa kursu: Filologia rosyjska
Tematyka:  Filologia
Tryb:  stacjonarny

Rodzaj: studia II stopnia

Osoba kontaktowa:
Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich UMK tel. (56) 611-45-15
Kontakt:
Uniwersytet Mikołaja Kopernika, ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń, tel. (56) 611-40-10


Nazwa kursu: Filologia romańska
Tematyka:  Filologia
Tryb:  stacjonarny, niestacjonarny

Rodzaj: studia I stopnia

CO  PO  STUDIACH?

Absolwent filologii romańskiej ma możliwość kontynuowania dalszego kształcenia na studiach doktoranckich.
Absolwent filologii romańskiej UMK może pracować m.in.:

 • jako nauczyciel języka francuskiego w gimnazjum i liceum (po ukończeniu studiów podyplomowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela),
 • w wydawnictwach,
 • w redakcjach czasopism,
 • w środkach masowego przekazu,
 • w instytucjach kulturalnych i badawczych
 • w sektorze usług wymagających znajomości języka francuskiego.


Nazwa kursu: Filologia romańska
Tematyka:  Filologia
Tryb:  stacjonarny, niestacjonarny

Rodzaj: studia II stopnia

Osoba kontaktowa:
Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich UMK tel. (56) 611-45-15
Kontakt:
Uniwersytet Mikołaja Kopernika, ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń, tel. (56) 611-40-10

Nazwa kursu: Filologia włoska
Tematyka:  Filologia
Tryb:  stacjonarny

Rodzaj: studia I stopnia

CO PO STUDIACH?
 
Absolwent filologii włoskiej UMK może pracować m.in. jako:
 • nauczyciel języka włoskiego (po ukończeniu studiów podyplomowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela),
 • tłumacz dokumentów, literatury pięknej i naukowej,
 • tłumacz podczas wizyt delegacji politycznych, kulturalnych, gospodarczych,
 • specjalista w placówkach dyplomatycznych i instytucjach międzynarodowych,
 • soba zajmująca stanowiska, na których niezbędna jest znajomość języka włoskiego i francuskiego albo angielskiego.
Czas trwania: 3 lata


Nazwa kursu: Filologia - Hellenistyka
Tematyka:  Filologia
Tryb:  stacjonarny

Rodzaj: studia I stopnia

CO PO STUDIACH?

Kończąc kierunek filologiczny, dysponujesz uniwersalnymi umiejętnościami i uzyskujesz wiedzę ogólno-humanistyczną. Absolwent hellenistyki może znaleźć zatrudnienie:  
 • w branży turystycznej;
 • jako tłumacz;
 • w placówkach oświatowych i kulturalnych;
 • w firmach usługowych;
 • jako nauczyciel języka (po ukończeniu studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego);
 • w mediach;
 • jako badacz dziejów Grecji i greckiej kultury (po ukończeniu II i III stopnia studiów).
Czas trwania: 3 lataNazwa kursu: Filologia - Japonistyka
Tematyka:  Filologia
Tryb:  stacjonarny

Rodzaj: studia I stopnia


CO PO STUDIACH? 
Absolwenci japonistyki zatrudniani są na przykład:
 • w firmach, w urzędach administracji centralnej i samorządowej oraz w innych instytucjach utrzymujących stosunki z Japonią jako tłumacze oraz eksperci do spraw japońskich,
 • w placówkach kulturalnych i dyplomatycznych,
 • jako nauczyciele w szkołach języków obcych,
 • przy inwestycjach polsko – japońskich,
 • w firmach japońskich wchodzących na polski rynek.
Mogą także po studiach pozostać na uczelni i poświęcić się pracy naukowo-badawczej. Dobra znajomość języka japońskiego przyda się również w podróży do tak egzotycznego i atrakcyjnego kraju, jakim jest Japonia.

Czas trwania: 3 lata

Osoba kontaktowa:
Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich UMK tel. (56) 611-45-15
Kontakt:
Uniwersytet Mikołaja Kopernika, ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń, tel. (56) 611-40-10

Nazwa kursu: Filologia – Lingwistyka stosowana (język francuski z językiem arabskim)
Tematyka:  Filologia
Tryb:  stacjonarny

Rodzaj: studia I stopnia

CO PO STUDIACH? 

Absolwent filologii ze znajomością języka francuskiego i arabskiego będzie mógł podjąć dalsze kształcenie na studiach drugiego stopnia (2-letnie magisterskie uzupełniające). Może pracować m.in. jako:
 • nauczyciel języka francuskiego w szkole podstawowej i gimnazjum (po ukończeniu studiów podyplomowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela),
 • tłumacz dokumentów, literatury pięknej i naukowej,
 • tłumacz podczas wizyt polskich delegacji w krajach francuskojęzycznych, świata arabskiego oraz wizyt delegacji tychże krajów w Polsce,
 • specjalista w placówkach dyplomatycznych, instytucjach międzynarodowych, instytucjach kulturalnych i w mediach,
 • osoba zajmująca stanowiska, na których niezbędna jest biegła znajomość języka francuskiego oraz znajomość kultury i języka krajów świata arabskiego (np. pilot wycieczek zagranicznych i polskich do krajów Maghrebu).
Oto niektóre z szans na rynku pracy, jakie daje ukończenie filologii obcej i znajomość języków francuskiego oraz arabskiego. Absolwenci lingwistyki stosowanej - język francuski z językiem arabskim będą mieli możliwość zarówno uzyskania zatrudnienia w już istniejących firmach i instytucjach, jak też prowadzenia własnej działalności.

Czas trwania: 3 lata

Osoba kontaktowa:
Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich UMK tel. (56) 611-45-15
Kontakt:
Uniwersytet Mikołaja Kopernika, ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń, tel. (56) 611-40-10


Nazwa kursu: Filologia – Lingwistyka stosowana (język włoski z językiem hiszpańskim)
Tematyka:  Filologia
Tryb:  stacjonarny

Rodzaj: studia I stopnia

CO PO STUDIACH? 

Absolwent filologii ze znajomością języka włoskiego i hiszpańskiego będzie mógł podjąć dalsze kształcenie na studiach drugiego stopnia (2-letnie magisterskie uzupełniające). Może pracować m.in. jako:
 • tłumacz dokumentów, literatury pięknej i naukowej,
 • tłumacz podczas wizyt polskich delegacji w krajach włoskojęzycznych, hiszpańskojęzycznych oraz wizyt delegacji tychże krajów w Polsce,
 • specjalista w placówkach dyplomatycznych, instytucjach międzynarodowych, instytucjach kulturalnych i w mediach,
 • osoba zajmująca stanowiska, na których niezbędna jest biegła znajomość języka włoskiego oraz hiszpańskiego (np. pilot wycieczek zagranicznych i polskich).
Oto niektóre z szans na rynku pracy, jakie daje ukończenie filologii obcej i znajomość języków włoskiego oraz hiszpańskiego. Absolwenci lingwistyki stosowanej - język włoski z językiem hiszpańskim będą mieli możliwość zarówno uzyskania zatrudnienia w już istniejących firmach i instytucjach, jak też prowadzenia własnej działalności.

Czas trwania: 3 lata

Osoba kontaktowa:
Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich UMK tel. (56) 611-45-15
Kontakt:
Uniwersytet Mikołaja Kopernika, ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń, tel. (56) 611-40-10

Nazwa kursu: Filologia – Lingwistyka stosowana (język francuski z językiem hiszpańskim)
Tematyka:  Filologia
Tryb:  stacjonarny

Rodzaj: studia I stopnia


CO PO STUDIACH?
 
Absolwent filologii ze znajomością języka francuskiego i hiszpańskiego będzie mógł podjąć dalsze kształcenie na studiach drugiego stopnia (2-letnie magisterskie uzupełniające). Może pracować m.in. jako:
 • tłumacz dokumentów, literatury pięknej i naukowej,
 • tłumacz podczas wizyt polskich delegacji w krajach francuskojęzycznych, hiszpańskojęzycznych oraz wizyt delegacji tychże krajów w Polsce,
 • specjalista w placówkach dyplomatycznych, instytucjach międzynarodowych, instytucjach kulturalnych i w mediach,
 • osoba zajmująca stanowiska, na których niezbędna jest biegła znajomość języka francuskiego oraz hiszpańskiego (np. pilot wycieczek zagranicznych i polskich).
Oto niektóre z szans na rynku pracy, jakie daje ukończenie filologii obcej i znajomość języków francuskiego oraz hiszpańskiego. Absolwenci lingwistyki stosowanej - język francuski z językiem hiszpańskim będą mieli możliwość zarówno uzyskania zatrudnienia w już istniejących firmach i instytucjach, jak też prowadzenia własnej działalności.

Czas trwania: 3 lata

Osoba kontaktowa:
Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich UMK tel. (56) 611-45-15
Kontakt:
Uniwersytet Mikołaja Kopernika, ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń, tel. (56) 611-40-10k.pl
www.umk.pl


Nazwa kursu: Filologia – Wiedza o kulturze śródziemnomorskiej
Tematyka:  Filologia
Tryb:  stacjonarny

Rodzaj: studia I stopnia


CO PO STUDIACH?

Po ukończeniu kierunku wiedza o kulturze śródziemnomorskiej można pracować we wszelkich instytucjach kulturalnych, oświatowych i turystycznych, zwłaszcza jako:
 • wydawca,
 • redaktor,
 • propagator kultury śródziemnomorskiej,
 • publicysta literacki i kulturoznawczy,
 • tłumacz,
 • znawca literatury języka i zagadnień kulturowych tego obszaru językowego,
 • możliwość kontynuowania studiów magisterskich na filologii klasyczne, wielu innych kierunkach studiów filologicznych i humanistycznych, a dalej na studiach doktoranckich.
Czas trwania: 3 lata

Osoba kontaktowa:
Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich UMK tel. (56) 611-45-15
Kontakt:
Uniwersytet Mikołaja Kopernika, ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń, tel. (56) 611-40-10

Tematyka:  Filologia
Tryb:  stacjonarny, niestacjonarny

Rodzaj: studia I stopnia


CO PO STUDIACH? 

Absolwent filologii polskiej UMK ma możliwość kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia (2-letnie magisterskie). Może podjąć pracę m.in. jako:
 • nauczyciel języka polskiego w szkole podstawowej i gimnazjum (po ukończeniu studiów podyplomowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela),
 • redaktor wydawnictw specjalizujących się w literaturze pięknej i naukowej,
 • dziennikarz w prasie, radiu, telewizji,
 • organizator imprez kulturalnych i artystycznych,
 • kierownik literacki teatru,
 • recenzent literacki, filmowy, teatralny.
Czas trwania: 3 lata


Nazwa kursu: Filologia polska
Tematyka:  Filologia
Tryb:  stacjonarny, niestacjonarny

Rodzaj: studia II stopnia


Czas trwania: 2 lata

Osoba kontaktowa:
Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich UMK tel. (56) 611-45-15
Kontakt:
Uniwersytet Mikołaja Kopernika, ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń, tel. (56) 611-40-10


Galeria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec