Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum w Bydgoszczy


Nazwa kursu: Farmacja
Tematyka:  Medyczne/Zdrowie
Tryb:  stacjonarny

Rodzaj: jednolite magisterskie

Opis kursu: 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ FARMACJĘ?
 
Studia farmaceutyczne obejmują cały obszar wiedzy o leku, dając absolwentom przygotowanie teoretyczne i praktyczne do wykonywania zawodu farmaceuty. Absolwent posiada kwalifikacje w zakresie farmakoterapii, udzielania informacji i porad dotyczących działania produktów leczniczych i stosowania wyrobów medycznych, sporządzania, wytwarzania oraz oceny jakości substancji leczniczych i preparatów farmaceutycznych w skali aptecznej  i przemysłowej. Absolwenci są przygotowani do dyspensowania oraz sprawowania nadzoru nad obrotem, przechowywaniem i wykorzystaniem produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz prowadzenia badań naukowych nad lekiem.
  
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ FARMACJĘ W COLLEGIUM MEDICUM W BYDGOSZCZY?
 
Nauczanie odbywa się zgodnie ze standardami nauczania na kierunku farmacja z możliwością wyboru przedmiotów fakultatywnych poszerzających fachową wiedzę studentów. Zajęcia prowadzi doświadczona kadra naukowa i dydaktyczna. 
  
CO PO STUDIACH?
 
Absolwent 5,5 letnich, jednolitych studiów magisterskich posiada możliwość pracy w aptece ogólnodostępnej i szpitalnej, hurtowni farmaceutycznej oraz na różnych stanowiskach w przemyśle farmaceutycznym. W ramach istniejących specjalizacji podyplomowych jak np.: analityka farmaceutyczna, farmacja apteczna, farmacja kliniczna, farmacja szpitalna, farmakologia, lek roślinny i innych, farmaceuta ma możliwość poszerzania wiedzy i umiejętności zgodnie z zainteresowaniami i charakterem wykonywanej pracy.

Czas trwania: 5 lat


Nazwa kursu: Farmacja
Tematyka:  Medyczne/Zdrowie
Tryb:  niestacjonarny

Rodzaj: jednolite magisterskie

Opis kursu: 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ FARMACJĘ?
 
Studia farmaceutyczne obejmują cały obszar wiedzy o leku, dając absolwentom przygotowanie teoretyczne i praktyczne do wykonywania zawodu farmaceuty. Absolwent posiada kwalifikacje w zakresie farmakoterapii, udzielania informacji i porad dotyczących działania produktów leczniczych i stosowania wyrobów medycznych, sporządzania, wytwarzania oraz oceny jakości substancji leczniczych i preparatów farmaceutycznych w skali aptecznej  i przemysłowej. Absolwenci są przygotowani do dyspensowania oraz sprawowania nadzoru nad obrotem, przechowywaniem i wykorzystaniem produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz prowadzenia badań naukowych nad lekiem.
  
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ FARMACJĘ W COLLEGIUM MEDICUM W BYDGOSZCZY?
 
Nauczanie odbywa się zgodnie ze standardami nauczania na kierunku farmacja z możliwością wyboru przedmiotów fakultatywnych poszerzających fachową wiedzę studentów. Zajęcia prowadzi doświadczona kadra naukowa i dydaktyczna. 
  
CO PO STUDIACH?
 
Absolwent 5,5 letnich, jednolitych studiów magisterskich posiada możliwość pracy w aptece ogólnodostępnej i szpitalnej, hurtowni farmaceutycznej oraz na różnych stanowiskach w przemyśle farmaceutycznym. W ramach istniejących specjalizacji podyplomowych jak np.: analityka farmaceutyczna, farmacja apteczna, farmacja kliniczna, farmacja szpitalna, farmakologia, lek roślinny i innych, farmaceuta ma możliwość poszerzania wiedzy i umiejętności zgodnie z zainteresowaniami i charakterem wykonywanej pracy.

Czas trwania: 5 lat


Nazwa kursu: Analityka medyczna
Tematyka:  Medyczne/Zdrowie
Tryb:  stacjonarny

Rodzaj: jednolite magisterskie

Opis kursu: 
DLACZEGO  WARTO  STUDIOWAĆ  ANALITYKĘ  MEDYCZNĄ?
 

Studia na kierunku analityka medyczna gwarantują absolwentowi zdobycie gruntownej, specjalistycznej wiedzy teoretycznej połączonej  z umiejętnościami praktycznymi z zakresu nauk medycznych i biologicznych, które pozwalają na laboratoryjne różnicowanie stanów fizjologicznych i patologicznych organizmu człowieka. Nabyte umiejętności i wiedza umożliwiają absolwentowi analityki medycznej przeprowadzanie badań laboratoryjnych oraz interpretowanie uzyskanych wyników, przygotowują do partnerskiej współpracy zawodowej z lekarzami, farmaceutami oraz innymi pracownikami zakładów ochrony zdrowia. Absolwent jest przygotowany do prowadzenia badań naukowych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, posiada również wiedzę i umiejętności, które pozwalają mu, w toku dalszego kształcenia, na uzyskanie uprawnień do nauczania i zarządzania w obszarze diagnostyki laboratoryjnej. 
Absolwent kierunku analityka medyczna uzyskuje dyplom magistra.
 
DLACZEGO  WARTO  STUDIOWAĆ  ANALITYKĘ  MEDYCZNĄ  W  COLLEGIUM  MEDICUM  W BYDGOSZCZY?

  • wysoko wykwalifikowana kadra naukowa i dydaktyczna,
  • stosowanie nowoczesnych metod kształcenia w zakresie szerokiej oferty przedmiotów specjalnościowych,
  • ciekawy program studiów wzbogacony o liczne zajęcia fakultatywne,
  • bardzo dobra baza lokalowa, dydaktyczna oraz socjalna.

 
 CO PO STUDIACH?
 
Wiedza i umiejętności praktyczne zdobyte w toku studiów na kierunku analityka medyczna pozwalają absolwentowi na podjęcie pracy w publicznych i niepublicznych medycznych laboratoriach diagnostycznych, placówkach ochrony zdrowia oraz przemyśle.

Czas trwania: 5 lat


Nazwa kursu: Kosmetologia
Tematyka:  Medyczne/ZdrowieTryb:  stacjonarny, niestacjonarny

Rodzaj: studia I stopnia

Opis kursu: 
Dlaczego warto studiować kosmetologię?
 
Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku kosmetologia uzyskuje tytuł zawodowy licencjata. Studia przygotowują absolwenta do pracy w gabinetach kosmetycznych, współpracy z lekarzem dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo, przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych, leczniczych i upiększających.
Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum w Bydgoszczy posiada wykwalifikowaną kadrę naukową i dydaktyczną, stosuje nowoczesne metody kształcenia, oferuje ciekawy program studiów wzbogacony o przedmioty fakultatywne, dysponuje bardzo dobrą bazą lokalową, dydaktyczną i socjalną.
 
Co po studiach?
 
Absolwenci studiów na kierunku kosmetologia posiadają możliwość zatrudnienia w gabinetach kosmetycznych, firmach kosmetycznych, działach kosmetycznych aptek ogólnodostępnych, laboratoriach kosmetycznych i zakładach odnowy biologicznej.

Czas trwania: 3 lata


Nazwa kursu: Kosmetologia
Tematyka:  Medyczne/Zdrowie
Tryb:  stacjonarny, niestacjonarny

Rodzaj: studia II stopnia

Opis kursu: 
Dlaczego warto studiować kosmetologię?
 
Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku kosmetologia uzyskuje tytuł zawodowy licencjata. Studia przygotowują absolwenta do pracy w gabinetach kosmetycznych, współpracy z lekarzem dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo, przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych, leczniczych i upiększających.
Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum w Bydgoszczy posiada wykwalifikowaną kadrę naukową i dydaktyczną, stosuje nowoczesne metody kształcenia, oferuje ciekawy program studiów wzbogacony o przedmioty fakultatywne, dysponuje bardzo dobrą bazą lokalową, dydaktyczną i socjalną.
 
Co po studiach?
 
Absolwenci studiów na kierunku kosmetologia posiadają możliwość zatrudnienia w gabinetach kosmetycznych, firmach kosmetycznych, działach kosmetycznych aptek ogólnodostępnych, laboratoriach kosmetycznych i zakładach odnowy biologicznej.

Czas trwania: 2 lata


Osoba kontaktowa:
Dział Dydaktyki CM tel. (52) 585-37-75

Kontakt:
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ul. Jagiellońska 13-15
85-067 Bydgoszcz
tel. (52) 585-33-00Galeria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Lotnicza Akademia Wojskowa
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec