Dodaj tą szkołę do ulubionych!

Informacje kontaktowe

Uniwersytet Szczeciński

al. Jana Pawła II 22a, 70-453 Szczecin

Telefon:
91 444 10 00

Fax:
91 444 1174

Adres www:
www.usz.edu.pl

Uniwersytet Szczeciński

O uczelni
Uniwersytet Szczeciński został utworzony na mocy ustawy sejmowej z lipca 1984 roku z połączenia Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu Politechniki Szczecińskiej oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Swoją działalność rozpoczął w roku akademickim 1985/86, rozwijając dynamicznie powojenną tradycję akademicką oraz pełniąc ważną rolę kulturotwórczą w mieście i w regionie.

To obecnie największa na Pomorzu Zachodnim, zatrudniająca około 1200 pracowników naukowych i ponad 800 administracyjnych uczelnia wyższa, spełniająca wszystkie wymagania ustawowe, w skład której wchodzi trzynaście wydziałów.

Rozwojowi naukowemu i infrastrukturalnemu naszej uczelni stale towarzyszył wzrost liczby studentów, obecnie 17 000, dla których stale doskonalona jest oferta dydaktyczna i przygotowywane wciąż nowe kierunki kształcenia (obecnie ponad 50 kierunków studiów, prowadzonych w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym).

Studenci uczestniczą w pracach 160 kół naukowych i wydają swoje czasopisma. Na uczelni działają m.in.: teatr akademicki, chór, Akademickie Centrum Kultury, Akademicki Związek Sportowców, NZS, AIESEC oraz ELSA.

Do wielu atutów studiowania na US należy dodać także możliwość korzystania ze zbiorów Biblioteki Głównej i jej 11 filii. Znajduje się tam ponad milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy wydawnictw zwartych, ciągłych i specjalnych.

Elementem stale rozwijanej współpracy z zagranicą jest aktywne (od 1998 r.) uczestnictwo w programie Erasmus, w którego ramach partnerami US jest blisko 120 uczelni z 24 krajów, także pozaeuropejskich.

Dzięki realizacji w ostatnich latach coraz liczniejszych projektów, w tym o wymiarze społecznym, na sumę 200 mln zł − doskonalona jest baza naukowa i infrastrukturalna, która umożliwia współpracę z otoczeniem gospodarczym oraz innymi jednostkami badawczymi w kraju i za granicą.Wydział Humanistyczny
 • Archeologia
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne
 • Etnologia
 • Etnoregionalistyka świata
 • Europeistyka
 • Filozofia
 • Historia
 • Historia
 • Kognitywistyka komunikacji
 • Management Instytucji Publicznych i Public Relations
 • Media i cywilizacja
 • Mediacja Międzykulturowa
 • Pedagogika
 • Pedagogika
 • Pedagogika specjalna
 • Politologia
 • Polityka społeczna
 • Praca socjalna
 • Psychologia
 • Socjologia
 • Stosunki międzynarodowe
 • Studia nad wojną i wojskowością


Wydział Biologii
 • Biologia
 • Biotechnologia
 • Genetyka i biologia eksperymentalna
 • Mikrobiologia
 • Ochrona i Inżynieria Środowiska Przyrodniczego
 • Przyroda, specjalność: nauczycielska


Wydział Teologiczny
 • Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem
 • Nauki o rodzinie
 • Teologia


Wydział Nauk o Ziemi
 • Geografia
 • Geologia
 • Gospodarka przestrzenna
 • Oceanografia
 • Turystyka i rekreacja


Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia
 • Turystyka i rekreacja, specjalność: animator rekreacji ruchowej i ekoturystyki
 • Wychowanie fizyczne, specjalność: nauczycielska
 • Zdrowie publiczne, specjalność: promocja zdrowia


Zamiejscowy Wydział Społeczno-Ekonomiczny
w Gorzowie Wlkp.

 • Administracja
 • Finanse i rachunkowość
 • Komunikacja medialna i wizerunkowa


Wydział Matematyczno-Fizyczny
 • Fizyka
 • Fizyka, specjalność: fizyka doświadczalna i teoretyczna (studia prowadzone w języku angielskim - odpłatne)
 • Matematyka
 • Matematyka, specjalność: matematyka stosowana (studia prowadzone w języku angielskim - odpłatne)
 • Optyka okularowa


Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
 • Analityka gospodarcza
 • Economics and IT Applications (studia prowadzone w języku angielskim)
 • Ekonomia
 • Finanse i rachunkowość
 • Gospodarka nieruchomościami
 • Informatyka i ekonometria
 • Informatyka i ekonometria, specjalność: informatyka gospodarcza
 • Przedsiębiorczość i inwestycje
 • Rachunkowość i doradztwo finansowe
 • Zarządzanie
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji


Wydział Prawa i Administracji
 • Administracja
 • Ekonomiczno-prawny
 • Prawo


Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
 • Ekonomia
 • Finanse i rachunkowość
 • Logistyka
 • Logistyka, specjalność: studia inżynierskie
 • Turystyka i rekreacja, specjalność: menedżer turystyki
 • Zarządzanie


Wydział Filologiczny
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • Filologia polska
 • Filologia, specjalność: filologia angielska
 • Filologia, specjalność: filologia germańska
 • Filologia, specjalność: filologia germańska z dodatkowym językiem obcym
 • Filologia, specjalność: filologia romańska z językiem obcym do wyboru
 • Filologia, specjalność: filologia rosyjska z dodatkowym językiem obcym
 • Filologia, specjalność: iberystyka, studia hiszpańskie
 • Filologia, specjalność: skandynawistyka - studia norweskie
 • Komunikacja kulturowa
 • Kulturoznawstwo
 • Przekład interkulturowy i intermedialny       

Galeria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec