Dodaj tą szkołę do ulubionych!

Informacje kontaktowe

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Zakopanem

ul. Kasprusie 35a, 34-500 Zakopane

Telefon:
(018) 206 66 13

Adres e-mail:
nkjo@mati.com.pl

Adres www:
www.nkjo-zakopane.pl

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Zakopanem

Informacje o szkole

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Zakopanem istnieje od 1990 r. Jest to szkoła publiczna, której organem prowadzącym jest Województwo Małopolskie. Opiekę naukowo-dydaktyczną nad Kolegium sprawował do tej pory  Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, a od roku 2009/2010 przejął ją Uniwersytet Pedagogiczny  w Krakowie. Opieka uczelni wyższej  to dbałość o dobry poziom kształcenia oraz umożliwienie absolwentom Kolegium złożenia egzaminu licencjackiego przed Komisją Uniwersytecką.

Studia w Kolegium są bezpłatne.
Słuchacze zamiejscowi mają możliwość zamieszkania w internacie.

NKJO kształci w trybie dziennym nauczycieli języka angielskiego i niemieckiego, przygotowując ich do pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Po trzech latach absolwenci otrzymują dyplom ukończenia Kolegium oraz stopień licencjata filologii angielskiej lub germańskiej, nadawany przez uniwersytet sprawujący opiekę naukowo-dydaktyczną po złożeniu egzaminu.

Program studiów

Program studiów obejmuje kształcenie językowe, pedagogiczno-metodyczne oraz filologiczne. Znaczącym elementem studiów są praktyki pedagogiczne, umożliwiające bezpośrednie spotkanie przyszłego nauczyciela ze szkołą. Oprócz języka kierunkowego słuchacz uczy się w ramach lektoratu języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie średnio zaawansowanym i zaawansowanym. Studia w Kolegium kończą się egzaminem dyplomowym. Po ukończeniu studiów absolwenci przystępują do egzaminu licencjackiego na uniwersytecie.

Jakość i warunki kształcenia

Kształcenie odbywa się w języku kierunkowym i jest prowadzone w małej grupie (15-18 osób). Kameralna atmosfera sprzyja nawiązywaniu partnerskich relacji pomiędzy wykładowcami i słuchaczami, co stwarza znakomite warunki studiowania.                                                        

Większość absolwentów podejmuje dalsze studia na uczelniach krajowych lub za granicą w trybie zaocznym lub dziennym. Kolegium posiada pracownię komputerową, w której słuchacze mają nieograniczony dostęp do Internetu. Dobrze wyposażona skomputeryzowana biblioteka jest uzupełniana na bieżąco dzięki współpracy z najważniejszymi wydawnictwami szkolnymi.
Osobom pracującym i studiującym inny kierunek oferujemy indywidualny tok nauki.


Nabór słuchaczy


Przyjęcie na studia w NKJO następuje na podstawie egzaminu maturalnego pisemnego z danego języka kierunkowego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Osoby z tak zwaną "starą maturą" oraz z „nową maturą” z innego języka niż język specjalności, którą chcą studiować, mogą składać egzamin wstępny odpowiadający poziomem i formą egzaminowi maturalnemu. O przyjęciu na studia zadecyduje wspólna dla wszystkich kategorii kandydatów lista rankingowa.

Do Kolegium przyjmowane są bez dodatkowych egzaminów także osoby, które przedłożą następujące certyfikaty z egzaminów znajomości języka:

• z języka angielskiego First Certificate zdany na „B” lub wyższy zdany na dowolną ocenę,

• z języka niemieckiego Zertifikat Deutsch zdany co najmniej na „gut” lub wyższy na dowolną ocenę.

• inne certyfikaty odpowiadające poziomowi wyżej wymienionych.


Rekrutacja na rok 2010/2011 przebiegać będzie w trzech terminach:

  • I termin – do 16.07.
  • II termin – do 27.08.
  • III termin – do 10.09.


Galeria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec