Dodaj tą szkołę do ulubionych!

Informacje kontaktowe

Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. Gen. Jerzego Ziętka w Katowicach

ul. Francuska 12, 40-952 Katowice

Telefon:
32/ 256 40 84,

Fax:
32/ 255 34 49

Adres e-mail:
nabor@swsz.katowice.pl

Adres www:
www.swsz.pl

Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. Gen. Jerzego Ziętka w Katowicach

Informacje o Uczelni

Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. Generała Jerzego Ziętka w Katowicach jest pierwszą niepubliczną szkołą wyższą w województwie śląskim. Założona została 12 maja 1993 przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach. Uczelnia posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej.
W Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. gen. J. Ziętka w Katowicach funkcjonują wydziały: Wydział Nauk Technicznych i Społecznych oraz Zamiejscowy Wydział Nauk o Zdrowiu w Tychach. Od października 2010r. zostanie uruchomiony nowy Zamiejscowy Wydział w Żarkach.

W roku 2005 Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach otrzymała Śląską Nagrodę Jakości w dziedzinie Nauka – Edukacja. a także certyfikat i znak jakości "Wiarygodna Szkoła" przyznany przez Akademickie Centrum Informacyjne, ponownie przyznany w latach 2006 - 2009. Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. J. Ziętka 17 stycznia 2009r. otrzymała Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii „Osoba lub instytucja wspierająca rozwój gospodarki rynkowej lub edukująca na potrzeby firm”.


 „Ziętek” posiada system stypendialny, dzięki któremu każdego roku około 2000 studentów otrzymuje stypendia naukowe i socjalne. Studenci mają także możliwość korzystania
z praktyk tak w kraju, jak i za granicą. Co roku dzięki programowi Erasmus ponad 20 osób może skorzystać ze studiów za granicą, m.in. we Francji, Danii, Holandii i Austrii.

Uczelnia posiada dwa własne laboratoria CISCO, gdzie studenci kierunku Informatyka poznają tajniki działania sieci Internet, Laboratorium Techniki Cyfrowej
i Mikroprocesorowej, pozwalające poznać od środka działanie komputerów. „Ziętek” posiada również laboratoria z innych dziedzin, takie jak Laboratorium Absorpcji Atomowej oraz trzy laboratoria chemiczne i mikrobiologiczne wyposażone w sprzęt analityczno – pomiarowy przygotowane specjalnie dla studentów kierunku Ochrona środowiska. Również studenci kierunku Pielęgniarstwo mają w ŚWSZ do swojej dyspozycji specjalistyczne laboratoria i pracownie – w Zamiejscowym Wydziale Nauk o Zdrowiu w Tychach uczelnia przygotowała im Pracownię Umiejętności Pielęgniarskich oraz Pracownię Anatomii
i Fizjologii, gdzie przyszłe pielęgniarki i pielęgniarze mogą zamieniać wiedzę teoretyczną }
w praktykę.

Przy uczelni działają także Studenckie Biuro Karier, którego zadaniem jest pomoc w odnalezieniu się studentom na rynku pracy, oraz Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, który jako jeden z ponad 30 istniejących w Polsce Inkubatorów pomaga studentom rozpocząć własną działalność gospodarczą.
W roku 2006 Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach jako jedyna uczelnia na Śląsku i piąta w Polsce otrzymała certyfikat MICROSOFT LICENSE MANAGEMENT, który potwierdza spełnienie wymogów Microsoft odnośnie zarządzania licencjami na oprogramowanie. Certyfikat został przyznany ponownie w latach 2007 - 2009.

 Od października 1993 w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania funkcjonuje Biblioteka ŚWSZ; jest ona w pełni skomputeryzowana i posiada bogaty zasób książek, czasopism i zbiorów specjalnych.


Czytelnicy korzystający z biblioteki mają do dyspozycji następujące czytelnie:

Czytelnia Czasopism
Czytelnia Naukowa
Czytelnia Multimedialna
Czytelnia Europejska
Czytelnia Pedagogiczna

 


Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. J. Ziętka
Uczelnia została założona 12 maja 1993 przez 
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach.

Rektorat: ul. Krasińskiego 2, 40-952 Katowice,
tel. 32/ 209 09 75, fax 32/ 209 02 99
rektorat@swsz.katowice.pl

Dziekanat: ul. Francuska 12, 40-952 Katowice,
tel.: 32/ 256 40 84, fax: 32/ 255 34 49
nabor@swsz.katowice.pl

Zamiejscowy Wydział Nauk o Zdrowiu:
ul. Budowlanych 156, 43-100 Tychy,
tel.: 32/ 227 36 23
nabor.tychy@swsz.katowice.pl


Zamiejscowy Wydział w Żarkach:
ul. Sosnowa 2, Żarki ,
tel.: 34/ 314-80-99,
nabor.zarki@swsz.katowice.pl

Galeria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec