Dodaj tą szkołę do ulubionych!

Informacje kontaktowe

Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

ul. Elizy Orzeszkowej 15, 25-435 Kielce

Telefon:
41 331 12 44, +48 796 680 578

Fax:
41 331 92 92

Adres e-mail:
ws@ws.edu.pl

Adres www:
www.ws.edu.pl

Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Informacje o szkole
Wśród szerokiej rzeszy studentów i absolwentów Wszechnica Świętokrzyska zyskała sobie miano uczelni przyjaznej, choć stawiającej wysokie wymagania w procesie zdobywania wiedzy i doskonalenia swoich umiejętności.

Wszechnica Świętokrzyska została powołana decyzją Ministra Edukacji Narodowej w dniu 15 czerwca 1994 roku i wpisana do Rejestru Szkół Niepaństwowych pod numerem 44. Pomysłodawcą, twórcą i pierwszym rektorem Uczelni, a obecnie jej prezydentem jest prof. dr hab. Mieczysław Adamczyk.

Aktualnie na dwóch wydziałach: Humanistyczno-Pedagogicznym oraz Wychowania Fizycznego i Turystyki oferujemy kształcenie na poziomie licencjackim na kierunkach: pedagogika, filologia angielska, wychowanie fizy­czne oraz fizjoterapia. Proponujemy też studia II stopnia (magisterskie) na pedagogice oraz wychowaniu fizycznym.

Oferta edukacyjna Wszechnicy uzupełniona jest o propozycję studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń, związanych merytorycznie z kierunkami studiów I i II stopnia.

Od 1998 roku Wszechnica posiada własne, nowoczesne obiekty dydaktyczne przy ulicy E. Orzeszkowej w Kielcach. Obejmują one powierzchnię ok. 7,5 tys. m. kw. Uczelnia jest wyposażona w specjalistyczne pra­co­wnie (np. laboratorium do nauki języków obcych, sale do zajęć z kinezyterapii i fizykoterapii, po­mie­szcze­nia sportowo-rekreacyjne, bibliotekę z czytelnią oraz aulę amfiteatralną na 300 miejsc). Budynki w pełni do­sto­so­wa­ne są dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Studenci mogą rozwijać swe zainteresowania w kołach naukowych, jak również w Klubie Turystycznym „Piąta Strona Świata”. W uczelni funkcjonuje wolontariat studencki i Biuro Karier.

Ważne miejsce w uczelni zajmuje kultura fizyczna i sport. Galeria naszych olimpijczyków liczy już ponad 20 osób. Spektakularny sukces odniosła w 2010 roku reprezentacja Wszechnicy w piłce nożnej, zdobywając tytuł akademickiego wicemistrza Europy.KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 
2016/2017

Studia I stopnia 

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNO-PEDAGOGICZNY 
  • Kierunek PEDAGOGIKA ze specjalnościami:
- edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
  studia niestacjonarne

- edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego
  studia niestacjonarne

- pedagogika resocjalizacyjna i sądowa
  studia stacjonarne i niestacjonarne

- doradztwo zawodowe i coaching rozwojowy
  studia niestacjonarne

  • Kierunek FILOLOGIA ze specjalnościami:
- filologia angielska - tłumaczeniowa
  studia stacjonarne i niestacjonarne

- filologia angielska – nauczycielska
  studia niestacjonarne


WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I TURYSTYKI
  • Kierunek WYCHOWANIE FIZYCZNE
- specjalność nauczycielska
  studia stacjonarne i niestacjonarne
  • Kierunek FIZJOTERAPIA 
     studia stacjonarne i niestacjonarne


Studia II stopnia 

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNO-PEDAGOGICZNY 
  • Kierunek PEDAGOGIKA ze specjalnościami:
- edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
  studia niestacjonarne

- edukacja obronna i bezpieczeństwo publiczne
  studia niestacjonarne

- resocjalizacja i profilaktyka społeczna
  studia niestacjonarne

- interwencja kryzysowa
  studia niestacjonarne

 - pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
  studia niestacjonarne


WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I TURYSTYKI
  • Kierunek WYCHOWANIE FIZYCZNE
- specjalność nauczycielska
  studia stacjonarne i niestacjonarne

- rekreacja ruchowa i turystyka kwalifikowana
  studia stacjonarne i niestacjonarne

Rektorat
tel. 41 331 12 44 wewn. 101
fax. 41 331 92 92
e-mail: ws@ws.edu.pl

Dziekanat Wydziału Humanistyczno-Pedagogicznego
tel. 41 331 73 75,
e-mail: hp@ws.edu.pl

Dziekanat Wydziału Wychowania Fizycznego i Turystyki
tel. 41 331 72 38
e-mail: wf@ws.edu.plZAPRASZAMY !
www.ws.edu.pl

Galeria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Lotnicza Akademia Wojskowa
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec